Tuesday, May 18, 2010

ႏွင္းဆီေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာအပိုင္း(၁၁)

                                   အင္းၾကီးေပါက္တိုက္ပြဲ။(၁၉၉၇)။

လုပ္အဖြဲ့၏အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးကာလမွာတစတစၾကာျမင့္လာခဲ့ေခ်ျပီ။လူထုသည္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့
အစည္းႏွင့္စည္းမ်ဥ္းကမ္းေတြအေပၚ၌ေနသားက်စြာအေျခက်ေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ရဲေဘာ္ေတြ၏လူထုအေတြ့အၾကံုမွာ
နည္းလွသည္မဟုတ္ေတာ့။သို့ေသာ္ထိုကဲ့သို့အခ်ိန္ေကာင္းေနခ်ိန္အတြင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္က်ေနာ္တို့မွာ ဆက္သြယ္  ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းအရလြန္စြာအခက္အခဲရွိေနေပသည္။လက္ရွိေဒသ၏အေရွ့ေျမာက္
ဘက္တြင္ရန္သူႏွင့္အပစ္ရပ္ထားေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကယန္းျပည္သစ္ပါတီအဖြဲ့အစည္းရွိသည္။
ကယန္းျပည္သစ္နယ္ေျမ၏အေရွ့ေတာင္ေထာင့္တြင္(ကလလတ)ကယန္းလူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အဖြဲ့အစည္းရွိသည္။ထိုအဖြဲ့အစည္းမွာလည္း-၁၉၉၄ခုႏွစ္ကာေလာက္ကတည္းကရန္သူနဝတႏွင့္အပစ္ရပ္ထား သည့္အဖြဲ့ျဖစ္သည္။တရားဝင္အရက်ေနာ္တို့အဖြဲ့အစည္းမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္၍မရပါ။ရန္သူ့ ေထာက္လွမ္းေရးမွထိုအဖြဲ့အစည္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကိုမၾကာခဏေခၚယူေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္ဟုၾကားသိရ၍အ
ဆက္အသြယ္မျပဳလုပ္လိုၾက။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုအခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈလြဲမွားေစေအာင္ ရန္သူမွတစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ေနတာေတြကိုေတြ့ရသည္။အထူးသျဖင့္ရပ္တည္ေနရသည့္ေဒသသည္ေကအန္ ယူလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္း၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမျဖစ္သည္။ရန္သူမွအပစ္ရပ္စဲထားသည့္ကယန္းျပည္သစ္ ပါတီႏွင့္ပဌိပကၡျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေနသည္။ထိုႏွစ္ဖြဲ့စလံုးတဖြဲ့ႏွင့္တဖြဲ့အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ားျဖစ္ၾကရသည္။ထိုအခါက်ေနာ္တို့မကဒတအဖြဲ့အစည္းအေနႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့အစည္းေတြ၏ညီညႊတ္ေရးအေပၚမွာအေျခ ခံျပီးမျဖစ္သင့္တာမျဖစ္ရေလေအာင္ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးမႈမ်ားကိုအထက္ညႊန္ၾကားခ်က္အရတာဝန္ယူေပးခဲ့ၾကရ သည္။ထိုသို့ေသာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေနခ်ိ္အေတာအတြင္းအထူးေဒသထိုးေဖာက္ေရး၊စည္းရံုးေရးကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ေအာက္ကြင္းမွအင္းၾကီးေပါက္ရြာသို့ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။ဒီတစ္ၾကိမ္မွာလည္းယခင္ လိုပံုစံအတိုင္းမဟုတ္ပဲအလုပ္အဖြဲ့(၂)ဖြဲ ့စုေပါင္းျပီးဆင္းရန္ျဖစ္သည္။ရဲေဘာ္ဒိုးဒိုးမွအလုပ္အဖြဲ့(၁)ျဖစ္ျပီးရဲေဘာ္ ေအာင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ့မွာအလုပ္အဖြဲ့(၂)အျဖစ္ခြဲ၍ထိုးေဖာက္ေရးရြာသို့ညအခ်ိန္ၾကီးဆင္းၾကရသည္။ ရဲေဘာ္ဒိုးဒိုးဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ ့သည္ေရကန္ဒိုရြာစပ္မွစထြက္သည္။က်န္အဖြဲ့မွာပိေတာက္ကုန္းရြာနားမွျဖတ္ျပီး ေျမာက္မ်ဥ္းေၾကာင္းအတိုင္းဆင္းလာမည္။သစ္ဆြဲထားသည့္ကားလမ္းအတိုင္းသတင္းေထာက္၍ဆင္းၾကရ သည္။ဤလမ္းတြင္ေအာက္ကြင္းမွရြာသားအခ်ိဳ့ေတာင္ေပၚသို့ညဘက္ေရာက္မွတက္ေရာက္ေစ်းေရာင္းၾက သည္။ေန့ဘက္တြင္မတက္ရျခင္းမွာရန္သူ့စစ္တပ္မွေတာစပ္တြင္ၾကိဳေစာင့္၍ေစ်းတက္ေရာင္းသူရြာသားမ်ား ထံမွဓါးျပတိုက္ေသာေၾကာင့္ဟုသိရသည္။က်ေနာ္တို့အဖြဲ့အင္းၾကီးေပါက္ရြာသို့ည(၇)နာရီေက်ာ္ခန့္တြင္ေရာက္ သည္။ရြာအဝင္ဝ၌အင္းၾကီးေပါက္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိသည္။ေက်ာင္းေရွ့တည့္တည့္တြင္လူႏွစ္ဘက္ သာသာခန့္ရွိေသာထန္းပင္ၾကီးတစ္ပင္။စက္ငယ္ဖြင့္၍ပိေတာက္ကုန္းဘက္မွထြက္လာမည့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ေက်ာ္ တို့အဖြဲ့ကိုက်ေနာ္တို့ေစာင့္ေန၏။မၾကာခင္ႏွစ္ဖြဲ့ေပါင္းမိသြားသည္။တပ္ခြဲတစ္ခြဲခန့္ရွိမည္။အင္းၾကီးေပါက္ရြာမွာ အိမ္ေျခ(၁ဝဝ)ေက်ာ္ခန့္ရွိမည္။ရြာသားမ်ား၊လူထုမ်ား၊တစ္ဘက္မွလည္းရန္သူႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္လိမ့္မည္စိုးရိမ္စိတ္ ႏွင့္ေၾကာက္ေနၾကသည္ကတစ္ေၾကာင္း။တဘက္မွလည္းေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့အစည္းေတြကိုသူတို့ကိုယ္တိုင္ ျမင္ခ်င္၊ေတြ့ခ်င္၍တေၾကာင္းႏွင့္။လူထုၾကီးမွာကေလးငယ္မွအစေက်ာင္းသားအလယ္၊ကာလသား၊ကာလသမီး အဆံုးေတြဆံုၾကသည္။ယခင္လိုတိုက္ပြဲမျဖစ္ေစရန္အတြက္အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထားျပီးအင္းၾကီးေပါက္ရြာမွက်ေနာ္ တို့အဖြဲ ့အျမန္ဆံုးထြက္ရန္ျပင္ဆင္ၾကသည္။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့-အင္းၾကီးေပါက္ရြာမွစစ္ေၾကာင္းစစ္ေရးသတိအထူးရွိစြာႏွင့္ျဖတ္ရန္ရဲေဘာ္ဒိုးဒိုးမွပြိဳင့္ထြက္ရဲေဘာ္ ရွန္သိုၾကီးအားမွာၾကားေနသည္။မၾကာမီစစ္ေၾကာင္းစထြက္ျပီ။အင္းၾကီးေပါက္ရြာအထြက္--ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ထန္းပင္ၾကီးအနားအေရာက္--အေမွာင္ထဲမွစူးရွျပတ္ေတာက္သည့္အသံထြက္ေပၚလာသည္။
----ေဟ့--ရပ္----ဘယ္သူလဲ
ထိုအခါပြိဳင့္ထြက္ရဲေဘာ္မွကိုယ္လူမဟုတ္မွန္းသိ၍လမ္းမၾကီးေပၚ၌အသာအယာထိုင္ခ်လိုက္သည္။ေအေက ေမာင္းျပန္ေသနတ္ကိုလံုျခံဳေရးခလုတ္အသာေလးဖြင့္လိုက္သည္။ေရွ့တြင္ရန္သူ့စစ္ေၾကာင္းအျမီးႏွင့္က်ေနာ္ တို့စစ္ေၾကာင္းေခါင္းတည္မိေနျပီ။ရဲေဘာ္ရွန္သိုသည္ေအေကေသနတ္၏နဂိုခ်ိန္ရြယ္ခ်က္ကိုျပင္လိုက္သည္။ေသနတ္ကိုအျပားလိုက္အေနအထားထားလိုက္ျပီးရန္သူ့စစ္ေၾကာင္းကိုအေမွာင္ထဲမွေဝွ့ဝိုက္၍တရပ္စပ္ကုတ္ခ် လိုက္သည္။ထိုအခါေသနတ္သံမ်ားလယ္ကြင္းထဲတြင္ဝက္ဝက္ကြဲဆူညံကုန္သည္။တိုက္ပြဲကညတိုက္ပြဲ။ ရဲေဘာ္ရွန္သို၏ေနာက္မွကုလားၾကီးမွာခြန္ကိုးမမကိုမတ္တပ္ရပ္ျပီးရန္သူ့စစ္ေၾကာင္းရပ္ေနသည့္ေနရာ၊သစ္ပင္ၾကီး
ရွိရာသို့တည့္တည့္ပစ္ထုတ္လိုက္သည္။လက္နက္ၾကီးက်ကြဲသံမ်ားဝက္ဝက္ညံကုန္သည္။ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ေန သည့္ရန္သူ့စစ္ေၾကာင္းမွာေရတာရွည္ေလးဘက္မွတိုက္ကင္းထြက္လာေသာရန္သူခလရ(၂၃၄)တပ္ျဖစ္သည္။ ရန္သူမ်ားသည္ေတြ ့ရာခ်ံဳထဲေခါင္းထိုးျပီး ---
        ---အရွင္ဖမ္း
   ---အရွင္ဖမ္း---ဟုေအာ္သံၾကားေနရသည္။မၾကာမီရန္သူ့ထံမွပစ္ထုတ္လိုက္ေသာဂ်ီသရီက်ည္ဆံတစ္ေတာင့္ ရဲေဘာ္ရွန္သို၏ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္သို ့ျဖတ္မွန္သြားသည္၊
---ထိျပီ
---ထိျပီ--
ငါ့ကိုထိျပီ--ဟုအနီးအနားမွရဲေဘာ္ကိုတီးတိုးေျပာလိုက္သည္။က်ေနာ္တို့အဖြဲ့မွာရန္သူႏွင့္ဘတျပန္။က်ားတျပန္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည္။ရန္သူသည္က်ေနာ္တို ့အဖြဲ ့ရြာထဲရွိမည္အထင္ႏွင့္လက္နက္ၾကီးမ်ားတစ္လံုးျပီးတစ္လံုး ပစ္သြင္းေနသည္။
-----ေဟ့ေကာင္---အရွင္ဖမ္းမယ္ဆိုတဲ့အေကာင္--တက္ခဲ ့စမ္း။
----ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကြ။ မင္းတို ့ကို မေၾကာက္လို ့--ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတာကြ။
--ငါ့ကိုထားခဲ့--ေအေကေသနတ္နဲ ့က်ည္ငါးေတာင့္ထားခဲ့။
ရဲေဘာ္ရွန္သို၏စိတ္ဓါတ္က်သံ။သူစိတ္ဓါတ္က်မည္ဆိုလည္းက်ေလာက္ပါသည္။ဒါဏ္ရာရထားသည့္ေနရာႏွင့္ အေရွ ့ေတာင္မွာ(၃)နာရီ ခန့္ေဝးသည္။
---ဘာေျပာတယ္။ ထားခဲ ့ရမယ္ဟုတ္လား။
---မင္းကိုလံုးဝမထားခဲ့ႏိုင္ဘူး။
--မင္းနဲ ့အတူ ဒီတိုက္ပြဲမွာငါတို ့အေသခံမယ္-အားမငယ္နဲ ့--
ငါတို ့ရွိတယ္။
က်ေနာ့္မ်က္ရည္တို့အတိုင္းမသိစို့တက္လာသည္။ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ဆိုတာဒီလိုတိုက္ပြဲေတြမ်ိဳးမွာေတြ့ခဲ့ရ သည္။ေဒါသလည္းထြက္။အင္းၾကီးေပါက္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဝင္းထဲမွျဖတ္၍လယ္ကြင္းအစပ္တြင္ရွိေသာတဲကုတ္ ထဲမွ တဲတိုင္ကို ေဇာျဖင့္ႏႈတ္ေနမိသည္။
--ဘာမွစိတ္မပူနဲ့-ဒါဏ္ရာကဘာမွမျဖစ္ဘူး-ဟုရဲေဘာ္ပံသုမွေျပာလည္းေျပာ။လက္တဘက္မွလည္းေဆးထိုး အပ္ျဖင့္ကၽြမ္းက်င္စြာထိုးေနပံု။ရဲေဘာရွန္သို၏ဒါဏ္ရာမွာညာဘက္ေျခေထာက္ေျခသလံုးအရိုးမၾကီးကိုျဖတ္မွန္ ထားရာထိုအရိုးမၾကီးမွာက်ိဳး၍အသားစမ်ားဖြာလန္က်ဲေနျပီးေသြးမ်ားပန္းထြက္ေနသည္။စိတ္ထဲ၌သိလိုက္ရတာက
ေတာ့ေျခေထာက္ျဖတ္ရေတာ့မည္။ဒီအေတြးေတြေတြးျပီးတိတ္တဆိတ္ငိုေၾကြးသံမ်ားညယံ၌တီးတိုးၾကားေနရသ လို။
ရန္သူသည္သူ့ဘက္တြင္အထိနာ၍ေရွ့ဆက္မတိုးႏိုင္ဘဲစစ္ကူးေခၚသံအတိုင္းသားၾကားေနရသည္။က်ေနာ္တို့ယာ
ယီပစ္ခတ္ေနသည့္ေနရသည္ေနရာမွာလယ္ကစင္းရိုးကိုအကာအကြယ္ယူျပီးပစ္ေနရသည္။
ရဲေဘာ္ရွန္သိုကိုစစ္ပုခက္ျဖင့္ထမ္းပိုးၾကသည္။လေရာင္ကမိုးလင္းလုနီးမို့လားမေျပာတတ္ လယ္ကြင္းျပင္တခုလံုး ထိန္ဝါေနသည္။စိုးရိမ္ေသာကစိတ္ေတြျဖင့္အေရွ့ေတာင္သို့အျမန္ေရာက္ေစခ်င္သည္။
----ေဟ့ --ေရွ ့ကလယ္ကြင္းၾကီးကိုျဖတ္လိုက္--ဆိုေတာ့လမ္းျပက--
---အဲဒါလယ္ကြင္းမဟုတ္ဘူးဆရာ--အင္းၾကီးပါ--
ဒီအင္းကိုအင္းၾကီးေပါက္လို့ေခၚတယ္။ဒီအင္းၾကီးကဆင္ေတာင္ေသတယ္-ဆိုေတာ့-က်ေနာ္လည္းဘာမွ်ျပန္မ ေျပာႏိုင္ေတာ့။အင္းၾကီး၏ေဘးပတ္ပတ္လည္မွကြင္း၍ေႏွာက္ေခ်းေျခာက္ေတာင္ေျခသို့အေရာက္ထမ္းၾက သည္။ရဲေဘာ္ရွန္သို၏ခႏၵာကိုယ္မွာပုခက္ျဖင့္ထမ္းသည့္အခါအေတာ္ေလး၏။မၾကာခင္လူလဲ၍ထမ္းၾကရသည္။ေရွ့ကပြိဳင့္ထြက္သူမ်ားကၾကိဳတင္ကာကင္းယူေပးရသည္။ျဖတ္ေလွ်ာက္ရသည့္လမ္းမ်ားမွာေက်ာက္ေတာင္ေတြ ျဖစ္သည္။တခါတရံေတာင္နံရံမ်ားကိုအထမ္းျဖင့္တက္သည့္အခါမ်ားတြင္ခက္ခက္ခဲခဲႏိုင္လွသည္။လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ေသြးစမ်ားအင္ဖက္ေျခာက္မ်ားေပၚတြင္က်ခဲ့၏။ထိုအင္ဖက္မ်ားကိုရန္သူမွေျခရာေကာက္ျပီး က်ေနာ္တို့ေနာက္သို့ေျခရာခံလိုက္လာႏိုင္သည္။ထို့ေၾကာင့္ေျခရာခံႈမရေအာင္ေျခာက္ေသြ့ေနေသာေတာၾကီးကို မီးရႈိ့ခဲရသည္။

မိုးလင္းစျပဳျပီ။ဘယ္ေနရာေရာက္ေနသည္မသိ။ပါတ္ဝန္းက်င္တခုလံုးေတာမီးခိုးေတြျဖင့္အူ၍ဖံုးလႊမ္းေနသည္။မၾကာမၾကာေတာၾကက္တြန္သံၾကားရသည္။လွည္းလမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ေတာင္ေပၚတက္သည့္ႏြားလွည္းေမာင္း သံၾကားေနရသည္။က်ေနာ္တို့အဖြဲ့မွာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းမျဖတ္ေတာ့-ေတာတိုး၍စခန္းရွိရာသို့တျဖည္း ျဖည္းႏွင္ၾကရသည္။တညလံုးမအိပ္ပဲတိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ခရီးႏွင္ခဲ့သည္။ေရကမရွိႏြမ္းဟိုက္၏။တေယာက္ မ်က္ႏွာတေယာက္ၾကည့္ဟန္ေဆာင္အျပံဳးမ်ားျဖင့္အပူအပင္ေတြကိုအကာအကြယ္ယူရင္းရဲေဘာ္ရွန္သိုအား စိတ္ဓါတ္မက်ရေလေအာင္ရယ္ေမာစရာမ်ားေျပာ၍ႏွစ္သိပ္ၾက။
ရြက္စည္ပိုင္းရြာမွရြာသားအခ်ိဳ့က်ေနာ္တို့ရွိရာသို့ေရာက္လာၾကသည္။ထမင္းထုတ္မ်ား၊ေရဗူးကိုယ္စီျဖင့္၊ က်ေနာ္တို့အားတက္ဝမ္းသာမိသည္။သူတို့မွယခုေနရာတြင္ၾကာၾကာမေနရန္ႏွင့္ယခင္စခန္းသို့အေရာက္သြား ရန္တိုက္တြန္းၾကသည္။ရဲေဘာ္ရွန္သိုအားရြာသားမ်ားမွတလွည့္စီထမ္းထုတ္သြားၾကသည္။စခန္းေဟာင္းသို့ ေရာက္မွစိတ္ဒုန္းဒုန္းခ်၍အနားယူလိုၾကသည္။ရဲေဘာ္ရွန္သိုၾကီးကိုေတာ့ေဆးမႈးမွဒိုင္ယာစီဗင္ထိုးေပးျပီးသက္ ေသာင့္သက္သာအနားယူေစသည္။
ေနာက္တစ္ေန့-နံနက္တြင္မေန့ကတိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည့္သတင္းျပန့္ႏွံ့သြားသည္။ခလရ(၂၃၂)စစ္ေၾကာင္းႏွင့္က် ေနာ္တို့အလုပ္အဖြဲ ့တိုက္ပြဲျဖစ္ရာတြင္ရန္သူ့ဘက္မွတပ္ၾကပ္ၾကီး(၁)ဦးမွာခြန္းကိုးမမထိ၍ေသဆံုးသြားေၾကာင္း။ တပ္သား(၂)ဦးပါက်ဆံုးေၾကာင္း။အခ်ိဳ့ဒါဏ္ရာအနည္းအငယ္စီရသြားေၾကာင္းသိရသည္။ပိုမိုခိုင္မာသည္က နံနက္ခင္းတြင္-အင္းၾကီးေပါက္ရြာထဲသို့ကားဖင္ထိုး၍ရန္သူမွဒါဏ္ရာရသူမ်ားကိုကားျဖင့္ေတာင္ငူဘက္သို့ သယ္ေဆာင္သြားေၾကာင္းသိလိုက္ရသည္။
က်ည္ေ၀ျဖိဳး
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Tuesday, May 11, 2010

ႏွင္းဆီေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာအပိုင္း(၁၀)

                                        ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္လူထုအေတြ ့အၾကံဳ။
                                        (၁၉၉၇-ခုႏွစ္။ႏွစ္ဦးပိုင္း)
လက္ရွိရပ္တည္လႈပ္ရွားေနရသည့္ေဒသသည္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတရပ္အေနႏွင့္မရွိမျဖစ္ေတာ္ လွန္ေရးအေျခခံေဒသၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။လက္ေတြ့ရပ္တည္လႈပ္ရွားရင္းဤကဲ့သို့တန္ဘိုးထားနားလည္ ေနမိသည္။လူထုဆိုရာဝယ္ယခင္ကသိရွိထားသည့္လူထုဆိုသည္မွာတမ်ိဳးတစားတည္းပဲျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ထားခဲ့မႈမ်ားအလြဲလြဲအမွားမွားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ဆင္းရဲသား၊လူမ်ိဳးေရး၊အဆင့္အတန္းကြာျခားမႈ၊ဘဝ ေပးအေျခအေနေတြ၊အသိပညာေခါင္းပါးေဝလံမႈျပသာနာၾကီးမ်ားတေန့တျခားပိုမိုဆိုးရြားလာတာေတြ့ရ သည္။တဘက္မွာလည္းခ်စ္ခင္စရာေကာင္းသည့္ရိုးသားမႈ၊ပ်ဴငွာမႈေတြကိုလည္းေတြ ့ရသည္။တခ်ိဳ ့ၾကေတာ့ အေတြးအေခၚအရသံသာယေတြႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ေတြကိုႏိုင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္ဘယ္အဆင့္ အထိရွိျပီလဲ-ဆိုတဲ့စမ္းသပ္မႈေတြလည္းေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားထံရိုက္ခတ္လာမႈေတြကလည္းဒုနဲ့ေဒး။
ဒီမိုကေရစီဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီမိုေရစီကိုဘယ္လိုအဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုမလဲ။ေမာင္ရင္ကေတာ္လွန္ေရးသမားဆိုရ ေလာက္ေအာင္ေမာင္ရင့္မွာေတာ္လွန္ေရးသမားနဲ ့ထိုက္တန္တဲ ့အရည္အခ်င္းေတြလံုလံုေလာက္ ေလာက္ ရွိျပီလား-စသည့္ေမးခြန္းေတြကက်ေနာ္တို ့၏ပတၱျမားအရည္အေသြးေတြကိုေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ေသြးေပး ေနသည္ဟုခံစားနားလည္ျပီးေရွ့ဆက္ေတာ္လွန္ေရးခရီးေတြထဲ႔ အေတြးအေခၚအရရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေနႏိုင္ဘို့ၾကိဳစားရင္းလူထု၏ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကိုဦးထိတ္ထားျပီးမိမိကိုယ္ကိုယ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ လုပ္ဟန္ကိုအေျခခံေဒသၾကီးမွာတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။
လူထုဆိုသည္မွာသူရဲေကာင္းဝါဒကိုလက္ခံလက္ခံယံုၾကည္ေနၾကဆဲရွိသည္ဟုေတြ့ျမင္ခဲ့ရသည္။သမိုင္း ေၾကာင္းေတြအရေနာက္လွန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ကမၻာ့ရာဇဝင္းသမိုင္းေတြမွာလြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္းမ်ား ထြန္းကားခဲ့ၾကသည္။ေက်ာင္းပညာေရးသမိုင္းသင္ခန္းစားမ်ား၏လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္းမ်ားကိုက်ေနာ္ တို ့အားက်ႏွစ္သက္ခဲ့သည္မွာျငင္းဖြယ္မရွိေပ။ဒီေန့ဒီေဒသမွာလည္းလူထုအမ်ားစုဟာသူရဲေကာင္းဝါဒကို လက္ခံယံုၾကည္ေနၾကသည္ဆိုတာျငင္းဖြယ္ရာမဟုတ္ဟုတြက္ခ်က္ေနမိသည္။
တခါကအေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးရြာထဲမွစကားစျမည္ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကိုျမင္ေယာင္ေနမိသည္။ထို လူငယ္မွာေခတ္ပညာတတ္လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။စားႏိုင္၊ေသာက္ႏိုင္မိသားစုမွျဖစ္မည္။ထိုလူငယ္ ကက်ေနာ္တို့ႏွင့္သြားရင္းလာရင္းသိကၽြမ္းခင္မင္သည္မွာၾကာျပီျဖစ္သည္။ေရေႏြးဝိုင္း၌စကားလက္စံုျပဳရင္း ထိုလူငယ္ပါးစပ္မွထြက္ေပၚလာေသာစကားတခ်ပ္အေပၚမွာသတိေတြရရင္း-ႏိုင္ငံေရးကိုမသိဘူး။ႏိုင္ငံေရး လည္းစိတ္မဝင္းစားဘူး၊ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းလည္းမသိခ်င္ဘူး-တဲ့ခင္ဗ်ား။အဲဒါသာၾကည့္ပါေတာ့။ထို စကားလံုးသည္ယေန ့လူငယ္အခ်ိဳ့လူလတ္အခ်ိဳ့လူၾကီးအခ်ိဳ့အတြင္းမွာေရပန္းစားေနေသာ စကားျဖစ္သည္။ယေန ့ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႔ စစ္တပ္ၾကီးစိုးသည့္ အခ်ိန္ကာလေနာက္ပိုင္းျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၏တဖြဲ ့ ႏွင့္တဖြဲ ့ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ၾကသည့္အေမြမ်ားကိုသင္ၾကားသိခဲ့ရ၍ထိုအသိ၏ ေနာက္၌အစြဲအလန္း အေတးအမွတ္ထားၾက၍ႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္မဝင္းစားဘူးဟုေျပာေနသည္မွာမွားမည္မဟုတ္။
တဘက္မွာ-သမိုင္းကိုစိတ္ကုန္၍အလြယ္နည္းႏွင့္အခက္ၾကီးလုပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္မဝင္စားဘူးေျပာတာ ျဖစ္မည္။ဤသို့ဆိုလွ်င္အျခားတဘက္ကေတြးၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ထိုသူတို့၏မူရင္းစိတ္ထဲ၌အမွန္ျမင္ထား သည္မွာႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာအဖိုးထိုက္တန္လွသည့္ရိုးသားသည့္သစၥာတရားဟုမွတ္ယူဟန္ရွိသည္ကိုသူ တို ့၏မသိစိတ္ထဲမွစံျပဳေနသည္ကိုေတာ့ျဖင့္။
လူထုအမ်ားၾကီးရွိၾကသည္အထဲ၌အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္အထူးသျဖင့္လူထုသည္ရန္သူ့ဘက္ကို ယိမ္းယိုင္သည့္အခ်ိဳ့ရွိၾကသလို၊ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ့က်က်ရုပ္ပိုင္း၊စိတ္ပိုင္းပါဝင္ၾကသည့္လူထုမ်ား လည္းရွိသည္၊အမ်ားအားျဖင့္ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ့ဘဝထဲသို့တစံုလံုးပါဝင္လာၾကသည့္လူထုမွာဆင္းရဲ သား၊ေတာင္သူလယ္သမားေတြကအမ်ားစုျဖစ္သည္၊လက္ရွိေဒသ၌စစ္တပ္မွလူထုေတြ၏ဥယ်ာဥ္ ျခံ၊ေျမ၊ေတာင္ယာ၊လယ္ယာမ်ားကိုမတရားအခြန္ေကာက္ခံ၍ပင္ပန္းမႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို ထိုက္ထိုက္ တန္တန္မခံစားရပဲယခုလိုေခါင္းပံုျဖတ္ျပီးအႏိုင္က်င့္အေကာက္ခံေနရမႈမ်ားအေပၚမခံမရပ္ႏိုင္ပဲရုပ္ပိုင္း၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကအစ ေတာင္သူလယ္သမား၊ဆင္းရဲသားလူထုမ်ားကစစ္တပ္ကိုရသလိုနည္းျဖင့္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတာ ေတြ ့ရ၍အားတက္မဆံုးျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ရြာတစ္ရြာ႔ ရန္သူ့စစ္ေၾကာင္းဝင္လာရာယခင္လိုရြာတိုင္းလိုလိုကလဘက္သုတ္၊ေရေႏြး၊အျခားေကာင္းႏိုးရာ ရာေဒသထြက္သီးႏွံမ်ားျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံေလ့ရွိၾကသည္။ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြ ထိုေဒသကိုေရာက္ရွိခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း-ရန္သူ့စစ္တပ္ကိုေရေႏြးေတာင္ခ်မတိုက္ပဲေျဗာင္အႏုနည္းျဖင့္ စစ္တပ္ကိုဆန့္က်င္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည္ကိုထိုေဒသ၌ေတြ့ျမင္ခဲ့ရသည္။ရန္သူ့ဘက္တြင္လည္း-ဆက္ဆံေရးမပ်က္ရေလေအာင္၊ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုဘက္တြင္လည္းဆက္ဆံေရးမပ်က္ရေလ ေအာင္ႏွစ္ဘက္ ေပၚလစီပံုစံျဖင့္ ဆက္ဆံၾကသည့္အခ်ိဳ ့ေသာလူနည္းစုကိုလည္း ထိုေဒသ၌ေတြ ့ခဲ့ရသည္။၄င္းတို့ကတခါတရံေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကိုျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္သည့္နည္းေတြျဖင့္ျပဳမႈလုပ္ ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွထိုကဲ့သို့ေသာလူမ်ားကိုႏိုင္ငံေရးအသိ၊စစ္ေရး သတိအထူးရွိစြာေစာင့္ၾကပ္ရင္းလူထုေနာက္ျမီးဆြဲျဖစ္မသြားရေလေအာင္တည္ေဆာက္မႈျပဳရသည္။ -ရန္သူစစ္တပ္ေတြရြာထဲေရာက္ေနျပီဗိုလ္ၾကီး-စစ္ေၾကာင္းမႈးကက်ေနာ္တို့ကိုေျပာတယ္ရြာအနီးပတ္ဝန္း က်င္မွာရွိတဲ့ေနရာေတြကို ေျမလွန္ရွာမယ္တဲ့-အဲဒါဗိုလ္ၾကီးတို ့ဒီေနရာကဆုတ္ေပးဘို့လာေျပာတာပါ။ထိုကဲ ့ သို့စကားအျမဲေျပာေလ့ရွိသူမ်ားကိုက်ေနာ္တို့မွအလိမ္မာနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊တခါတရံနဂါး မွန္းသိေအာင္အေမွာက္ေထာင္ျပရသည္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးရသည္။ထိုအခါထိုလူထုမွာေနာင္ဆိုရင္ထို စကားမ်ိဳးႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းကို ျခိမ္းေျခာက္ႈမရေၾကာင္းသိလာခဲ ့ၾကသည္။
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားတြင္လည္းအားနည္းခ်က္ရွိၾကသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ေက်ာ္ၾကားမႈဂုဏ္ကိုအထူးႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၾကသည္။ေခါင္းေဆာင္မ်ား၌ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးမႈကိုေလးစားေသာ္လည္းတခါတရံမိမိေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္တလြဲအယူအဆ မ်ားျဖင့္မိမိယူထားသည့္တာဝန္ကိုအလြဲသံုးစားျပဳတတ္ၾကသည္။ထိုအခါထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ေဝဖန္ ေထာက္ရႈမႈကိုလက္မခံပဲႏိုင္ငံေရးအမွားကိုက်ဴးလြန္ျပီးစစ္ဘုရင္ဝါဒ၊တကိုယ္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဝါ
ဒကိုအသံုးျပဳတတ္ၾကသည္။ထိုသူတို ့၏ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ေတာ္လွန္ေရးဘဝႏွင့္အေျခအေနကိုမရိပ္စားပဲ မိမိတပ္ကိုေျပာက္က်ားဗ်ဴဟာအရမစဥ္းစားပဲလက္လွမ္းမမွီသည့္ႏိုင္ငံတကာတပ္ၾကီးလို တည္ေဆာက္ခ်င္ တတ္ၾကသည္။တခါတရံတြင္ဗ်ဴရိုကရက္ဆန္စြာတည္ေဆာက္ၾကျပီးလက္ေတြ့လုပ္ငန္းအရအက်ိဳးမေပး သည့္လုပ္ဟန္မ်ားကို အခ်ိန္ကုန္လူပန္းတည္ေဆာက္ၾက သည္။
ေတာ္လွန္ေရး.အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္မႈဧရိယာသည္အမွန္တကယ္ရန္သူမွေျမပံုဂရပ္ကြက္အျပည့္ ဗ်ဴဟာခ်ျပီးစစ္ဆင္ေရးလုပ္လ်င္မိမိတို ့အေျခအေနႏွင့္ဆက္လက္ရပ္တည္ႈရမည္မဟုတ္ေခ်။ယခင့္ ယခင္ကဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားဤေဒသတြင္ကာလေပါင္းမ်ားစြာထိုးေဖာက္ေရးလုပ္စဥ္ကစစ္တပ္မွ ျဖတ္ေလးျဖတ္ပံုစံျဖင့္အေနာက္ပဲခူးရိုးမႏွင့္လက္ရွိေဒသေတြင္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ထို့ေၾကာင့္ဤေဒသတြင္လူထုကိုေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚတရပ္တည္ေဆာက္မႈ၊စစ္ေရးအရ ရန္သူ့တပ္ေတြကိုေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊လူထုလက္ေတြ ့ဘဝ၊လူ ့အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား၊လူထုအက်ိဳးစီးပြားကိုေရွ့ရႈ့ျပီးကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္အလုပ္အေကၽြး ျပဳျခင္းအားျဖင့္လူထုႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတဘဝတည္းသဘာဝက်စြာတည္ေဆာက္ျခင္းကို တျပိဳင္နက္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္လူထု၏ယံုၾကည္ေလးစားမႈကိုထိုအေျခခံေဒသၾကီးတြင္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
အုပ္ခ်ုပ္ေရးကိစဏမ်ားတြင္ က်ေနာ္တို ့ႏွင့္မဟာမိတ္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ညွိႏိႈင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ႏွစ္ဖြဲ ့အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးေဒသသည္ လက္ရွိအေျခခံ ေဒသၾကီးျဖစ္ျပီး ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသဟုသတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။က်ေနာ္တို့၏အထူးေဒသကိုႏိုင္ငံေရးအရအုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာေတာ့က်ေနာ္တို့ကိုယ္တိုင္ျပီးစစ္ေရးအရ မဟာမိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုႏွစ္ဖြဲ့၏မူလသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္းဆက္လက္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ထို့ေၾကာင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ေဒသဘက္မွအေရွ့ေတာင္သို့ကူးသန္းသြားလာၾကသည့္ေအာက္ကြင္းမွဗမာမ်ားကိုက်ေနာ္ တို့အဖြဲ့မွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရကိုင္တြယ္၍လုပ္ငန္းကိုယ္စီျဖင့္ဤေဒသ၌အားသြန္ခြန္စိုက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကရ သည္။

က်ည္ေ၀ျဖိဳး
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။Saturday, May 8, 2010

ရဲေဘာ္ဆန္းလင္း(သို ့မဟုတ္)တြန့္ေခါက္ေတာင္တန္းေျခရာ။


ရဲေဘာ္ဆန္းလင္း(သို ့မဟုတ္)
တြန္ ့ေခါက္ေတာင္တန္းေျခရာ။

(၁)
စစ္ေၾကာင္းခရီး
ေမာပန္းႏြမ္းဟိုက္
မလိုက္ႏိုင္ေတာ့--
ဂရုဏာအၾကည့္နဲ ့
စစ္ေရဗူးေလးထိုးေပးခဲ့တာ----သူ။

(၂)
ဒါဏ္ရာရတုန္း
မိခင္တေယာက္လို ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ
ေစတနာ၊ အနစ္နာတိုက္ေကၽြးခဲ့တာ----သူ။

(၃)
တခါတခါ--
ကဗ်ာေတြေရး
ၾကိဳးၾကာငွက္တို ့ရဲ ့ မိုင္ေထာင္ခ်ီသီခ်င္း
ဖြဲ ့ႏႊဲ ့ႏႊဲ ့ သံစဥ္ေတြၾကား
တုန္ခါေအာင္ ဖြဲ ့ဆိုျပတတ္---သူ။

(၄)
၁၉၅၈-
၁၉၆၂-
၁၉၇၄-
၁၉၈၈-
၁၉၉၆-သမိုင္းတိုင္းမွာ
ေဒါင္း--အိုးေ၀--အိုးေ၀လို ့
တြန္သံက်ဴးရင့္ခဲ့---သူ။

(၅)
ေသအံ့မူးမူး၊ ေသြးေတြလူး
ေနာက္ဆံုးမ်က္လံုး၊ အသိမဖံုးခင္
လြပ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊
ညီမွ်ျခင္းထပ္ေစခ်င္---သူ။

(၆)
တခုနဲ ့ တခုလံုးအတြက္
သေဘာထားအေပးပို--သူ။

(၇)
အခ်စ္ကိုနစ္၊ စစ္ကိုခ်စ္ခဲ့
စစ္ကိုမုန္းတဲ့သူေတြအထဲ
အမုန္းဆံုးကို အေလးပိုေပး--သူ။

(၈)
ေစာေစာထ၊ မ်က္ႏွာသစ္
ဘ၀မ်က္ႏွာစာကေန
ဟိုး-----အေ၀းဆံုး
ေတာင္ယာတဲေလးေတြအထိ
(၉)
"က်ိဳးဖိုး"ဆိုတဲ့
ေတာင္တြင္း"ဒီပလိုမာ"
ရယူေပးဆပ္ခဲ့----သူ။

(၁၀)
သူ ့ပင္ကိုယ္က
ကမၻာၾကီးနဲ ့ေမတၱာမွ်
သူ ့ခရီးဟာ
အေမွ်ာ္ေတြ တနံတလ်ား ဆြဲထုတ္ထားတဲ ့
"ဒီမိုကေရစီ"
သူ ့ရင္ခုန္သံေတြက
"ဖက္ဒရယ္မုဒ္ဦး"။

(၁၁)
သမရိုးက် ျဖစ္တည္မႈ ဘ၀ထဲ
သူ ့ရပိုင္ခြင္ေတြ
သူ ့လွပိုင္ခြင့္ေတြ
ရိတ္သိမ္းခြင့္ေပးခဲ့တယ္။

(၁၂)
သူဟာ----
မာနယ္ပေလာနဲ ့ ေမတၱာမွ်
သံလြင္ျမစ္ရိုးနဲ ့ ခရီးသြား
ဗိုလ္ဆာကီးနဲ ့ မိဘျဖစ္
ေစာထညေတြမွာ
ကဗ်ာပုလဲေတြ လက္ကုန္ပြင့္ခဲ့---သူ။

(၁၃)
ခုေတာ့-----
သူလက္ခံရရွိထားတာေတြက
အစာအိမ္၊လိပ္ေခါင္း၊ ငွက္ဖ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ကင္ဆာ၊
မသမာသူေတြရဲ ့ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြထဲ
တျပံဳတမၾကီး ႏွိပ္စက္ခံစားရရင္း-----
သူခ်စ္တဲ့-လူထု
သူျမတ္ႏိုးတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
ေလွ်ာက္လွမ္းလို ့ အားမရခင္မွာပဲ------------------။

က်ည္ေ၀ျဖိဳး။
(ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္။ေစာထတပ္ရင္း၊ အမွတ္(၂၁၀)၊တပ္ရင္းမႈး ရဲေဘာ္ဆန္းလင္း၊ ABSDF-အေျခခံအထူးေဒသတည္ေဆာက္ေရးတာ၀န္မ်ား(အလယ္ပိုင္း)ထမ္းေဆာင္ရင္း ရန္သူ၏အလစ္အငိုက္ဖမ္းဆီးျခင္းခံလိုက္ရေသာရဲေဘာ္ဆန္းလင္းအား သတိတရ တမ္းတဖြဲ ့ဆိုထားေသာ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။)

Thursday, May 6, 2010

စာေပ/သမိုင္း-မိတ္ဆက္

                                စာေရးဆရာရဲ ့အလုပ္(၂)မ်ိဳး
စာေရးဆရာဟာ အမွန္တရားကိုရွာေဖြေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ အဘိဓမၼာဆရာျဖစ္တယ္။
အမွန္တရားကိုရွာတဲ့ေနရာမွာ အဘိဓမၼာဆရာရဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ေနျပီး တင္ျပတဲ့ေနရာမွာအႏုပညာရွင္ရဲ့အလုပ္
ကိုလုပ္ေနသူျဖစ္တယ္။
(ျမသန္းတင့္)။


                                       သဇင္သင္းျပန္ေတာ့
-၁၉၄၅ခုႏွစ္မတ္လတြင္-ဖဆပလသည္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို ့အားခုခံတိုက္ပြဲဆင္ခဲ့သည္။
-အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၏အဓိပါယ္ကား အမွီခိုကင္းလိုျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၄၆-ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလမွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္။အျမဲတမ္းစည္း လံုးလာခဲ့ေသာအမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုၾကီးထိုအခ်ိန္မွစ၍ျပိဳကြဲလာခဲ့သည္။
(ဒဂုန္တာရာ)


၁၉၃၉-၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပံုေခတ္၊အလုပ္သမား၊လယ္သမား၊ေက်ာင္းသားပညာရွင္မ်ားလက္တြဲ ခဲ့ေသာေခတ္က----
နယ္ခ်ဲ့အစိုးရအလိုမရွိ။
ဓနရွင္စနစ္ ပ်က္စီးပါေစ။
မီးဒုတ္၊ မီးဒုတ္၊ ရိႈ ့ရိႈ ့
သူပုန္ သူပုန္ ထ ထ
အေရးေတာ္ပံုေအာင္ပါေစ---ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

Monday, May 3, 2010


                                                            

                      က်ည္ကဗ်ာ ကြဲေၾကက်ဆုံးခန္း

လူထုအပူ ႏွစ္ကူးမွာ မေမွ်ာ္လွဴ
ျပည္သူကို ေသြးခင္းေပးဆပ္ ကာကြယ္လိုသူ
ရဲေဘာ္ေမာင္္ျငိမ္းလူ ( ဟယ္လပင္)
ပုန္ကန္သူေဖာ္တသင္းကိုခ်န္
ဝိညာဥ္တပ္ေတာ္ အားျဖည့္တြဲရံဖို ့
ရုတ္တရက္ ထြက္ခြာသြားျပီေကာ။

သူရဲေကာင္းတို ့မည္သည္
သူ ့အသက္ထက္ ယုံၾကည္ခ်က္ကိုတြယ္
ေလာကနံနက္ခင္းကို ရင္ႏွင့္ရင္းဖတ္သူပါ။

မင္းဟာ ရဲရဲေတာက္ စြန္ ့ျပီး
ရန္ ငါ စည္းျပတ္
က်ည္ေပါက္သံေခၽြ
ကဗ်ာပန္းေတြ ေဝႏိုင္ခဲ့သူ
စစ္တလင္းကို မျငင္းခဲ့သူ
ရဲေဘာ္ေတြကို ေသြးခ်င္းထက္ တြယ္တာသူပါ။

မင္း နဲ ့ ငါ
သံလြင္၊ေသာင္ရင္းေရ အတူေသာက္
ေဒါနနဲ ့တနသၤာရီေတာင္တန္း အတူလွမ္း
ေသာက္စားအေတြးပြား အတူစကားမာခဲ့
မာနယ္ပေလာ၊ထူးရာစိုးကေဖး
လူေဘာင္သစ္၊အန္အယ္လ္ဒီရုံး
ဂရင္းကုန္း၊ရဟန္းပ်ဳိကုန္း
စာေပကလပ္၊မယ္တုကိၡေခ်ာင္းလမ္း
ေသနတ္တစ္လက္၊စာသကာတစ္ဖက္ အတူမက္ခဲ့ၾက။

မင္းနဲ ့ငါ
အတိတ္ကို ျပန္ထမ္းပိုးတဲ့အခါ
ငါက လသာ(စင္ထရယ္)ေက်ာင္း
မင္းက ဗိုလ္တစ္ေထာင္ (စိန္ေပါလ္)ေက်ာင္း
ရန္ေဟာင္းေတြကို ျပန္ရီေမာဖတ္ၾက။
ပကတိဘဝမွာ ယုံၾကည္တူခရီးသည္ေတြျဖစ္ၾက။
အနာဂတ္ကို ငါတို ့တည္ေဆာက္မယ္လို ့ခံယူခဲ့ၾက။

ခုေတာ့
သြားႏွင့္ေပးဦးေတာ့
ရဲေဘာ္ၾကီးသူငယ္ခ်င္းေရ
မင္းရဲ ့သမိုင္းလမ္းမွာ
တာဝန္ေက်စြာ ေၾကြလြင့္ျခင္းကို
ေနာက္က်မွ သိရွိတုန္လွဳပ္ရ
ႏွဳတ္ဆက္ အမွ်ေဝခြင့္မရ
ဟိုး-ေဝးေဝးကသာ
အေလးျပဳခြင့္ေပးပါ သူငယ္ခ်င္း၊ ၊

ေဒါင္းနီ(ဧျပီလ (၂၉)ရက္။၂ဝ၁ဝခုႏွစ္။နံနက္(၃)နာရီတြင္ ရုတ္တရက္က်ဆုံးေၾကြလြင့္သြားေသာ သူငယ္ခ်င္းရဲေဘာ္ၾကီး
ကဗ်ာဆရာေမာင္ျငိမ္းလူ (ဟယ္လ္ပင္)အတြက္ )

Saturday, May 1, 2010

ႏွင္းဆီေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရုပ္ပံုလႊာအပိုင္း(၉)

                                
                               ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္(ခ)ရဲေဘာ္ေက်ာ္စိုး
                ဝါးရံုလွဲတိုက္ပြဲ။

၁၉၉၆ခုႏွစ္။ ႏိုဝင္ဘာ(၁)ရက္၊

မွတ္မွတ္ရရသတိေတြရေနမိသည္။၁၉၉၆ခုႏွစ္။ ေအာက္တိုဘာ(၃ဝ)ရက္ေန ့ျဖစ္သည္၊ က်ေနာ္တို ့(မိုးၾကိဳး)အလုပ္အဖြဲ့မွာသာမိတိုက္ ေတာင္ေျခရွိ ဆင္အံေတာင္ရြာကေလး႔ စခန္းခ်ျဖစ္ၾကသည္။ထိုေန့သည္ခါတိုင္းေန ့ ေတြလိုပဲမည္သည့္သတင္းမွထူးျခားမႈမရွိေသာေၾကာင့္ယာယီပုခက္တဲကိုယ္စီ ေနရာယူၾကသည္။တပ္စိတ္မႈးရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္မွာပဲခင္းထဲမွျငဳပ္သီးစိမ္းအခ်ိဳ ့။ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္အခ်ိဳ ့ခူးလာသည္။သူ၏တဲေဘး၌ရဲေဘာ္အားလံုးအတြက္ထမင္းခ်က္ရန္မီးေမႊးေနသည္။က်ေနာ္က-ဘာဟင္းခ်က္မလဲေမးေတာ့-သူက -ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္နဲ ့ ျငဳပ္သီးေရာျပီးခ်ဥ္စပ္ေလးခ်က္မလို ့ဟုျပန္ေျပာသည္။ညေနထမင္းခ်က္ခ်ိန္ကမိုးခ်ဳပ္စျပဳျပီ၊ အင္တိုင္းပင္မ်ားအေပၚမွ ရွဥ့္ၾကြက္ကေလးမ်ား မိုးခ်ဳပ္စမွာဟိုကူး။ ဒီကူးႏွင့္ေတြ ့ေနရသည္။အင္တိုင္ပ်ိဳပင္မ်ားအေပၚမွအရြက္ဖားဖားၾကီးေတြက ဆင္နားရြက္ၾကီးေတြလို မလႈပ္မခတ္ျငိမ္သက္လွ်က္။တခ်ိဳ ့ေရဒီယိုဖြင့္သံၾကားေနရသည္။ထမင္းခ်က္သည့္ေနရာႏွင့္မလွမ္းမကမ္းခ်ံဳႏြယ္စပ္႔ တပ္မႈးအခ်ိဳ ့တီးတိုးတီးတိုးေဆြးေႏြးေနသံၾကားေနရသည္။ထမင္းဟန္းေကာသံုးလံုးက်ျပီးဟင္းအိုးတည္ခ်ိန္႔ ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္မွ အင္ဖက္ေတြခူးလာျပီး ထမင္းစားၾကရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။တဲတိုက္ေဘးမွႏႈတ္လာသည့္စပယ္လင္ပင္ကို ငါးပိဖုတ္ ႏွင့္ ေရာေထာင္းေနသည္။ ရဲေဘာ္ေတြကိုထမင္းစားၾကရန္လွမ္းေခၚျပီးေျမဝိုင္းထမင္းပြဲေလး၌လက္ရည္တျပင္တည္း ထမင္းလက္စံုစားၾက သည္။မိုးသားတိမ္လိမ့္တို ့က ေတာစပ္အေရာင္ႏွင့္ မဲေမွာင္ေနလိုက္တာမ်ား။
ရဲေဘာ္ဂ်ာ ျပင္ဆင္ထားပါ-ခရီးထြက္မယ္--------
သတင္းထူးတာျဖစ္လိမ့္မည္။ရန္သူမိအိ'ကီးေအာက္ရြာ။ ဒါမွမဟုတ္ ၾကိဳ ့ေခ်ာင္းရြာမွာမ်ား ရန္သူ ့တပ္ေရာက္ ေနျပီလား။ခါတိုင္းလိုပဲ ေခတၱစခန္းေျပာင္းေရႊ့တာပဲလား။
မလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြသိမ္းခဲ့၊ ခရီးေဝးမယ္။
ဟုတ္ပါျပီရန္သူေရာက္ရင္ေရာက္ မဟုတ္ရင္ တခုခုေတာ့တခုခုပဲ။က်ေနာ္တို ့ျငိမ္သက္စြာခ၇ီးထြက္ၾကသည္။နာရီဝက္ေလာက္ခန္ ့သြားရ သည့္ေနရာေရာက္ေတာ့ လယ္ကြင္းႏွင့္ အင္တိုင္းေတာစပ္။အေရွ ့၊အေနာက္။ေတာင္၊ေျမာက္ကို စိတ္မွန္းျဖင့္ ခန္ ့မွန္းေနမိသည္။က်ေနာ္တို ့ေက်ာေပး ထားသည့္ဘက္သို ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေတာင္တန္းၾကီးက က်ေနာ္တို ့ေက်ာဘက္မွာ၊ ဒါဆိုက်ေနာ္တို ့ခရီးထြက္ေနသည္မွာ ေအာက္ကြင္း(မဒညတ) နယ္ ေျမပဲျဖစ္ရမည္။
ေျခာက္ေသြ ့၍သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ားအေပၚ ျဖတ္နင္းသြားသည့္ စစ္ဖိနပ္ေျခရာအသံေတြက သစ္ရြက္ေျခာက္ ေတြေၾကမြသြားသည့္အသံႏွင့္ တေျပးညီစြာဆူညံရိုက္ပုတ္ရင္း သက္ငယ္ေတာၾကီးထဲ႔ စစ္ေၾကာင္းေခတၱရပ္ နားၾကသည္။
မိုးၾကိဳးအလုပ္အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ေအာင္ေက်ာ္မွ ရဲေဘာ္အားလံုးစုစည္းေစျပီး ေျပာင္သလင္းခါသည့္ ေျမညီေပၚ၌ဝိုင္းဖြဲ ့ထိုင္ေစျပီး ယခုထြက္လာသည့္ခရီးစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
မနက္ျဖန္ဟာႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္ေန ့ျဖစ္တယ္၊ အဲဒီေန ့ဟာ မကဒတေမြးဖြားသန္ ့စင္ခဲ့သည့္ (၉)ႏွစ္ေျမာက္ ေန ့ျဖစ္တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလိုအခါၾကီး။ ေန ့ၾကီးမယ္ က်ေနာ္တို ့ရဲေဘာ္အားလံုး ဝါးရံုလွဲရြာကိုခ်ီတက္ျပီး လူထုကို ခ်ျပေဆြးေႏြးရမယ္။လူထုကိုေတာ္လွန္ေရးထဲပါဝင္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးစည္းရံုးရမယ္။ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့အခက္ အခဲေတြကို လူထုကိုခ်ျပျပီး လူထုနဲ ့ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြ စုေပါင္းျပီး လိုအပ္တဲ့ကူညီပ့ံပိုးမႈေတြကို ေတာင္းခံသင့္သေလာက္ေတာင္းခဲရလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ -ဒီခရီးမွာ စစ္ေရးအရအထူးသတိဝီရိယရွိဖို ့က်ေနာ္ေျပာ ခ်င္တယ္။က်ေနာ္တို ့ယခုစည္းရံုးေရး ဆင္းမယ့္ေနရာက ရန္သူ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမျဖစ္တယ္။သိပ္အႏၱရယ္ၾကီးပါတယ္။သို ့ေသာ္စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး။က်ေနာ္ဘက္မွာနယ္ေျမခဲလူၾကီးေတြ ပါတယ္။သူတို ့က က်ေနာ္တို ့ႏွင့္အတူ လွဴိ ့ဝွက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ဘို ့ကတိျပဳထားျပီးၾကျပီ။ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို ့မိုးၾကိဳးအလုပ္အဖြဲ ့ကို (၂)ဖြဲ ့ခြဲျပီး ခ်ီတက္လႈပ္ရွားၾကမယ္။က်ေနာ္နဲ ့အတူ ရဲေဘာ္ဂ်ာ။ ရဲေဘာ္ေဆး။ ေနာက္ထပ္ရဲေဘာ္(၄)ေယာက္ အတူထြက္မယ္။အုပ္စု(၂)က ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္နဲ ့အတူခရီးထြက္မယ္။ပထမခရီးထြက္မယ့္အဖြဲ ့က က်ေနာ္နဲ ့အ တူထြက္မယ္၊ ထူးျခားရင္ အခ်က္ျပသေကၤတေတြသံုးပါ။စက္နံပါတ္ကေတာ့ ယခင္ပံုမွန္ အတိုင္းရွိထားမယ္။လိုအပ္ရင္ညွိႏႈိင္းတားတဲ့နံပါတ္ေတြကိုအသံုးျပဳမယ္။နာရီဝက္တစ္ၾကိမ္စက္ဖြင့္ပါ။ရန္သူ ့သတင္းကေတာ့ ထူးျခားမႈမရွိေသးဘူး။ယခုထြက္မယ့္ခရီးက ေျမညီလမ္းျဖစ္တယ္။ကြင္းျပင္ေတြ၊ေတာစပ္ေတြ၊ ႏွမ္းခင္းေတြ၊ပဲခင္းေတြ၊ေရေခ်ာင္းေတြျဖတ္ရမယ္၊ စစ္ေၾကာင္းထြက္ရင္ေဆးလိပ္ မေသာက္ပါႏွင့္ အားလံုးအဆင္သင့္ ျဖစ္ရင္ ခရီးစထြက္မယ္။
ညသည္ေမွာင္မိုက္လြန္းလွသည္။မည္သည့္ေနရာမွမျမင္ရ။ သစ္ငုတ္တိုေတြတိုက္မိ၊ ေတာစီးစစ္ဖိနပ္မွာ ေရထဲ ျဖတ္ရ၍ရိေဆြးစျပဳေနသည္မွာ တစ္ပတ္ေလာက္ရွိျပီ။စစ္ဖိနပ္ေျခဖ်ားေအာက္ေျခႏွင့္ ပိတ္စမွာ ဟျပဲေန၍ ခရီး ထြက္ရသည္မွာအဆင္မေျပလွ။ႏွမ္းခင္းထဲျဖတ္ေလွ်ာက္စဥ္ သစ္ငုတ္ တစ္ခု က်ေနာ့္ဝမ္းဗိုက္အထိရွိမည္။ထို သစ္ငုတ္တိုကိုမျမင္ပဲ ဗိုက္ႏွင့္သစ္ငုတ္ထိျပီး ေရွ ့သို ့ကၽြမ္းပစ္သြားသည္။မတတ္ႏိုင္ပါ ခ်က္ခ်င္းျပန္ထျပီး ေရွသို့ ့မနည္းမွီေအာင္လိုက္ရသည္။
အင္တိုင္းေတာထဲသို ့ျဖတ္စဥ္ ရြာလူၾကီးမွ လမ္းဆံု လမ္းခြေရာက္တိုင္း မိတ္ဆက္ေပးသည္။လမ္းခြေရာက္၍ ဘယ္ညာလမ္းႏွစ္ခြျပသည့္ေနရာ အေရာက္ -ဒီဘက္လမ္းက ဝါးရံုလွဲရြာကိုသြားတာ၊ ဒီညာဘက္လမ္းက ရဲကုန္း ရြာကိုသြားတာပါ။
က်ေနာ္တို ့ႏွစ္ဖြဲ ့စလံုး အင္တိုင္းေတာစပ္လမ္းႏွစ္ခြ႔ ကင္းခ်၍ေျမျပင္အေနအထားကိုေစာင့္နားေထာင္ရင္း ေခတၱအနားယူၾကသည္။ရုတ္တရက္မိုးကတျပံဳတမၾကီးရြာခ်လိုက္ပါသည္။က်ေနာ္တို ့သည္အင္ဖက္မ်ားခူး၍ တစ္ကိုယ္စာလံုေအာင္ေစာင္းရင္း မိုးတိတ္သည့္အထိေစာင့္ေန၏။မိုးကလည္းႏိုဝင္ဘာလမွရြာရတယ္လို ့စိတ္ထဲ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနမိသည္။ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လို ့ပဲျဖစ္မွာပါလို ့ေျဖသိမ့္ရင္း -ဟိုးေဝးေဝးက မွိတ္တုတ္မွိတ္ တုတ္ မီးေရာင္မ်ား၊ အသံခ်ဲ ့စက္မွသီခ်င္းသံမ်ားၾကားေနရ၏၊ ေဆာင္းတြင္းမို ့မေျပာတတ္ေအးလိုက္သည္မွာလြန္ေရာ၊ ေသြးပူေနတုန္းမို ေအးလို ့ေအးမွန္း မသိ။
က်ေနာ္တို ့ဝါးရံုလွဲရြာ၏အေရွ ့တည့္တည့္ကို စစ္ေၾကာင္းေရာက္ေနျပီ။ေရတာရွည္သၾကားစက္ဥၾသဆြဲသံကအနီးကေလးမွေအာ္ေနသည့္ အလားေအာက္ေမ့ရသည္။ ရန္ကုန္မႏၱေလး အျမန္ရထားၾကီး ဟိုးခပ္ေဝးေဝးမွ ခုတ္ေမာင္းေျပးဆြဲသံၾကားေနရသည္။ဝါးရံုလွဲရြာမွာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ရွည္ လွ်ားသည္၊ ထို ့ေၾကာင့္ရြာကို ေတာင္ဘက္ရြာ၊ေျမာက္ဘက္ရြာဟူ၍ေခၚၾကသည္။က်ေနာ္တို ့အဖြဲ ့စဝင္သည့္ ဘက္မွာ ေျမာက္ဘက္ရြာျဖစ္သည္။ရဲကုန္းရြာမွာ ဝါးရံုလွဲရြာ၏ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိသည္။တစ္နာရီေလာက္အသာေလးသြားရသည္ဟု နယ္ခံလူၾကီးမွေျပာျပသည္။ရြာထဲသို ့ဝင္ဝင္ျခင္း ရြာလူၾကီးမွ ရြာသူ ရြာသားေတြကိုေခၚယူစုေဆာင္းေစျပီး က်ေနာ္တို ့ႏွင့္ေတြ ့ဆံုမိတ္ဆက္ေပးေနသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ေတာထဲမွသူပုန္ေတြကို အေသအခ်ာစူးစမ္းေန၏၊ ရယ္ေမာစကားဖြဲ ့ၾက။က်ေနာ္တို ့မွတဖန္ေတာ္လွန္ေရး အ ေၾကာင္းရွင္းျပၾကသည္။တစ္ဦးႏွင့္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္။ ရြာလူထုမွ ေဆးလိပ္၊ေရေႏြး၊ မုန္ ့ပဲသားရည္စာမ်ားတည္ခင္း ေကၽြးေမြးၾကသည္။
-ကိုလွျမင့္မရွိေတာ့ဘူး-ထြက္ေျပးသြားျပီး-
ဒီေကာင္ရဲကုန္းရြာဘက္ကိုထြက္ေျပးသြားတာျဖစ္ရမယ္။
အဲဒီရြာမွာဟိုေခြးေကာင္ေတြရွိတယ္၊။
လွျမင့္သည္ ဝါးရံုလွဲရြာတြင္ ရန္သူ၏လက္ကိုင္ဒုတ္ျဖစ္သည္။ ရန္သူမွ ထိုသူကို ရြာသားေတြထံမွ ေပၚတာေၾကး ေကာက္ခိုင္း၊ ကင္းေၾကး၊ မီးေၾကး၊ဘာေၾကး၊ညာေၾကးေကာက္ခိုင္းသည္။ရန္သူႏွင့္ေပါင္းျပီး ရြာသူရြာသားေတြ အေပၚႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ထို ့အျပင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားကို ရန္သူ ့ထံသတင္းအျမဲေပးသည္ဟုလည္း ၾကားဖူးသည္။ ယခုလိုေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ရြာထဲေရာက္ လာတာသိ၍ သူ ့ကိုဖမ္းလိမ့္မည္အထင္ႏွင့္ ရြာမွထြက္ေျပးသြားတာလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာခံလူၾကီး မ်ားေျပာျပ၍သိရသည္။ထို ့ေၾကာင့္ က်ေနာ့္တို ့အဖြဲ ့ယခုေရာက္ရွိေနသည့္ ရြာမွ အျမန္ဆံုးျပန္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားမွ ျဖစ္မည္ဟု ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္မွ အၾကံေပးသည္။က်ေနာ္တို ့လည္းထိုရြာထဲတြင္ (၃)နာရီခန္ ့မွ်ၾကာ သြားသည္။အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ရဲေဘာ္ေအာင္ေက်ာ္မွရြာမိရြာဖမ်ားအားႏႈတ္ဆက္ျပီး ရြာမွထြက္ခြာရန္မိမိတို  ့ အားတိုင္ပင္ထားသည္။ရန္သူသည္က်ေနာ္တို ့၏ ဆုတ္လမ္းကိုမည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ေစာင့္၍တိုက္ခိုက္ ႏိုင္သည္။တိုက္ပြဲျဖစ္လိမ့္မည္ဟုစိတ္ထဲမွာေတာ့ တထင့္ထင့္။တိုက္ပြဲျဖစ္လွ်င္က်ေနာ္တို ့တြင္ပါလာသည့္ ရဲေဘာ္အခ်ိဳ ့မွာရဲေဘာ္သစ္သံုးေလးေယာက္ပါသည္။ရဲေဘာ္သစ္မ်ားကိုစိတ္မခ်၍က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္ရဲေဘာ္ ေဇာ္လြင္တို ့အဖြဲ ့ႏွင့္ လိုက္ပါခြင္ျပဳရန္ ခြင့္ေတာင္းျပီး လိုက္ပါခဲ့သည္။က်ေနာ့္ထံမွ မီဇူဟို (ဆက္သြယ္ေရး စက္ၾကီး) တစ္လံုးကို ရဲေဘာ္တစ္ဦးထံအပ္ျပီးပိြဳင့္ထြက္သည္။
က်ေနာ္တို ့သည္တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ငါးလံကြာမွ်ခြာႈေလွ်ာက္ၾကသည္။ဝါးရံုလွဲရြာမွစထြက္ထြက္ျခင္း ကြင္းေျပာင္ၾကီးတစ္ခုကိုျဖတ္ေက်ာ္ရမည္။
ေနဦးေဟ့- ရဲေဘာ္ေအာင္ေက်ာ္တို ့အဖြဲ ့ကိုေစာင့္ဦး၊ (ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္)
ေဟ့-မိုးစင္စင္လင္းေတာ့မယ္ကြ၊ငါေတာ့လူထုႏွင့္ေတြ ့ရလို ့ေပ်ာ္တယ္ကြာ(ရဲေဘာ္ႏြမ္ဂ်ာ)
ေအေကမွ ဇင္ေယာ္ၾကားလားဒါပဲ(ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္)
ၾကားတယ္။ ၾကားတယ္ သံုးငါးရွ္ိေနမယ္ ရထားျဖစ္လား( ရဲေဘာ္ေအာင္ေက်ာ္)
ၾကားတယ္ ကတံုးၾကီးမွာျဖစ္ေနတယ္။ အတိုေလးနဲ ့ႏွစ္သံုးလုပ္မယ္-သံုးငါးနဲ ့ဆက္ရွိမယ္၊

ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္စက္ပိတ္ျပီး သူကိုယ္တိုင္ေရွ ့မွပိြဳင့္ထြက္ႈ က်ေနာ္က သူ ့ေနာက္မွ လိုက္ရသည္။ကြင္းျပင္ကိုငါးမိနစ္ခန္ ့ျဖတ္ရသည္။ကြင္းျပင္ထိတ္ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ ေနာက္ကအဖြဲ ့ကိုေစာင့္မည္ဟု ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္မွေျပာသည္။ေနရာအကြက္အကြင္းမေကာင္း၍အတြင္ဘက္မွာနားမည္ဟုထပ္ေျပာ၍ေရွ ့ အတြင္းဘက္ကို တိုးလိုက္ၾကသည္။
တကယ္လို ့တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ အရင္ဆံုးေမွာက္ခ်လိုက္၊ ဒါမွရန္သူပစ္ထုတ္လိုက္တဲ့က်ည္ဆံဟာ ကိုယ္ရဲ ့ခ်က္ ေကာင္းကိုမထိႏိုင္မွာကြ။(ရဲေဘာ္ ေဇာ္လြင္)။
လွည္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းခ်ီတက္လာစဥ္၊ တိတ္စိတ္မႈတစ္ခုကိုျဖိဳခြင္းလိုက္သည္ကေတာ့-မိုးၾကိဳးပစ္သလို ဒိုင္း-ဒိုင္း-ဒိုင္း-ဒိုင္း-ဝုန္း-ဂ်ိမ္း-။
အလိုေသနတ္သံပါလား။ ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္ေသနတ္ေပါက္တာလား၊ --ဟာမဟုတ္ဘူး--ရန္သူပစ္တာ--၊ ရန္သူမွက်ေနာ္တို ့ကို ႏွစ္ဦးစလံုးကိုလက္နက္ ၾကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္တရစပ္ပစ္ခတ္ေနေတာ့သည္။ဂငယ္ပံုစံဝိုင္းထား၍မည္သို ့မွ်လႈပ္၍မရပါ။အင္တိုင္းေတာလွည္းလမ္းေၾကာင္းကို ခြျပီး ဝိုင္းထားေတာ့မွ ေသဖို ့ ပဲရွိေတာ့မည္။ေသနတ္တကမ္းပဲရွိေတာ့သည္၊

----အရွင္ဖမ္း--အရွင္ဖမ္း---အရွင္ဖမ္း--မလႊတ္ေစနဲ ့--
ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္မွာ မီးခိုးမိႈင္းလံုးၾကီးေတြထဲ ေပ်ာက္လိုက္ေပၚလိုက္နဲ ့။
အလို--က်ေနာ့္ေခါင္းထဲ--ပူကနဲျဖစ္သြားသည္။-ေသြးေတြျဖာက်---အရည္ေတြေစးကပ္ကပ္--ရန္သူ ့လက္တြင္းထဲ--ေသပြဲဝင္ဖို ့--အခ်ိန္ေရာက္ပါေရာ့လား--က်ေနာ့္စိတ္ေတြေလးေန.၊ ေက်ာျပင္-ေအာင့္သက္သက္--အသက္ရႈဖို ့အခက္ေတြ ့ေန၏၊
က်ေနာ္ေသနတ္သံမွာလည္းရန္သူ ့ထံကို ျပန္လည္ပစ္ေနပံုက --ဘာေတြျဖစ္ကုန္ျပီလဲ--စိတ္တို ့ျငိမ္သက္စျပဳျပီ၊ တစ္ဘက္ရန္သူက တိုက္ပြဲ ျဖစ္သံေတြအေပၚ--လႊမ္းမိုးမင္းမူးေန၏၊ --မၾကာခင္ေသရေတာ့မည္။အေမ့ဘုရားပန္းအိုး--က်ကြဲေလာက္ေရာေပါ့---နိမိတ္စိမ္းေတြျမင္လိုက္ပံုက။

--က်ား--ေနာက္ဆံုးပြဲသိမ္းလိုက္ပံုက၊ လွံစြပ္ေတြ--က်ေနာ့္အနားကပ္လာျပီ--ရန္သူတစ္ေယာက္--က်ေနာ့္ကို လွံစြပ္နဲ ့ထိုးဘို ့--လက္ကို အသာအယာ မလိုက္--ထို ့ေနာက္--ငါတို ့ရြာထဲကို ဆက္ၾကည့္မယ္ေဟ့--လာၾက--လာၾက၊
နဖူးျပင္မွေသြးတို ့က --ရဲကနဲ--ရဲကနဲ--က်လာလိုက္ပံုမ်ား--အိမ္မက္ေတြလား--တကယ္ျဖစ္တာလား--ေဝခြဲမတတ္---ေဝခြဲမတတ္။
ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္ --ေသြးေတြ--ေသြးေတြ---ေသြးေတြ၊ ႏြမ္းယဲ့ယဲ့။ ခႏၡာကိုယ္ၾကီး--က်ေနာ္ေျပးေပြ ့မိ--သူစကားျပန္မေျပာႏိုင္ေတာ့ဘူး။--က်ေနာ္မယံုဘူး--အာေငြ ့ထည့္ေလမႈတ္ထုတ္--ဒါေပမယ့္--သူေတာ္လွန္ေရးအတြက္ --လူထုအတြက္--အသက္ေပးဆပ္သြားခဲ့---။
ၾကာၾကာေန၍မျဖစ္။အေနာက္အဖြဲ ့အဆက္ျပတ္ျပီး အျခားလမ္းေၾကာင္းက ဆုတ္ခြာသြားလိမ့္မည္။အခ်ိန္ကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ႏိုဝင္ဘာလ တစ္ရက္။ နံနက္(၃)နာရီ၊ ရဲေဘာ္ေဇာ္လြင္--က်ဳပ္ခင္ဗ်ားကိုအေလးနီျပဳလိုက္ပါတယ္။
---မျပီးဆံုးေသးတဲ့ --စစ္အာဏာရွင္ ပ်က္သုန္းေရး တိုက္ပြဲကို --ဆက္လက္သယ္ေဆာင္တိုက္ပြဲဝင္သြားဘို ့--က်ဳပ္အေလးအနက္ဂတိျပဳလိုက္ပါတယ္။
သူ ့ကိုေနာက္ဆံုးအေလးျပဳလိုက္ေတာ့ --အံၾကိတ္ထားရင္း---က်လာသည့္မ်က္ရည္ပူတို ့ကိုသုတ္--အေလာင္းကိုစြန္ ့ခြာခဲ ့ရသည္။

ေၾသာ္--ဒီႏွစ္ဆို ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္။ ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္ပါလား။မကဒတ(၁၅)ႏွစ္ေျမာက္။ႏွစ္ပတ္လည္ေန ့ ေတာင္ေရာက္ျပီ။ရဲေဘာ္ႏွင့္အတူ ေတာ္လွန္ေရးမွာက်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ အညတရေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေတြရဲ ့ စ်ာပနကိုဒီေန ့အခ်ိန္အထိေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆြမ္းသြပ္အမွ်ေပးေဝႏိုင္မႈလုပ္မေပးႏိုင္ေသးပါလား။ရဲေဘာ္
ေဇာ္လြင္ေရ---သတိေတြအၾကိမ္ၾကိမ္ရေနတယ္ဗ်ာ။ဒီလိုေန ့ကိုေရာက္တိုင္း --ခင္ဗ်ားကိုေတာ္လွန္ေရး သစၥာေတြ --အထပ္ထပ္ျပဳရင္း--သူရဲေကာင္းတို ့ဥဒါန္း--မက်ဆံုးရစတမ္း--က်ဳပ္ရြတ္ဆို ဦးညႊတ္ေနတယ္ဗ်ာ။

က်ည္ေ၀ျဖိဳး။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။