Thursday, January 27, 2011

ကင္ဆာကိုအေရးယူၾကပါစို့။

ကင္ဆာကိုအေရးယူၾကပါစို့။
ငါခ်စ္တဲ့-ငါတန္ဘိုးထားတဲ့
ခ်စ္ရဲေဘာ္ေတြကို
ကင္ဆာဆိုတဲ့ေသမင္းတမန္က

တေယာက္
ျပီး
တစ္ေယာက္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ့
ငါ့ေဘးနားက
အဓမၼဆြဲေခၚသြားၾကပါလား။
ကင္ဆာက်ဆံုးပါေစ။
မွတ္ခ်က္။  ။ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး။ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၊
တပ္ရင္း(၂၁၄)တပ္ရင္း၊ကိုယ္ပိုင္းအမွတ္-၅၂၀၄
-ရဲေဘာ္၀င္းဗိုလ္သည္ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္စဥ္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္
ဇန္န၀ါရီလ(၂၆)ရက္၊၂၀၁၁တြင္ကြယ္လြန္သြားျခင္းအတြက္ေရးဖြဲ့ပါသည္။ရဲေဘာ္ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။)

က်ည္ေ၀ျဖိဳး။

Wednesday, January 26, 2011

အင္ဒိုနီးရွားျဖစ္စဥ္ႏွင့္လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ့အစည္းဆိုရာ၀ယ္။

အင္ဒိုနီးရွားျဖစ္စဥ္ႏွင့္လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ့အစည္းဆိုရာ၀ယ္။
(၁)
သမိုင္းကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္(သို့မဟုတ္)လူ့အဖြဲ့အစည္းေတြမွာ-(က)အစိုးရ၊(ခ)အရင္းရွင္(Market)၊လူထု-စသည္တို့ရွိၾကပါတယ္။ဘုရင္ေတြအုပ္စိုးစဥ္က-ဘုရင္ေတြလက္ထက္မွာနယ္ခ်ဲလာသူအမ်ားစုကေတာ့-အရင္းရွင္ေတြပဲျဖစ္တယ္။ဥပမာ-ျဗိတိသွ်ေတြဟာ-ပထမဦးဆံုးအေနနဲ့အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာအေျခစိုက္တယ္။ ၀င္ေငြေကာင္းလာတဲ့အခါဘုရင္မထံခ်ဥ္းကပ္ျပီးေစ်းကြက္ကို၄င္းတို့ကပဲControလုပ္သည့္သာဓကရွိခဲ့သည္။
(၂)
၁၉၄၈-ခုႏွစ္ကအင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာဒတ္ခ်္လူမ်ိဳ(နယ္သာလန္)ေတြၾကီးစိုးခဲ့ပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကိုဘုရင္
ကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ကုမၼဏီေတြကအုပ္ခ်ဳပ္သြား ခဲ့တယ္။အစိုးရနဲ့ေစ်းကြက္ၾကားမွာ-အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးေတြရွိခဲ့တယ္။သမိုင္းကိုၾကည္လွ်င္ႏိုင္ငံေရး+အာဏာ+ေစ်းကြက္စသည့္တိုကိုယူထားတာသတိ
ခ်ပ္သင့္ပါတယ္။လူထုဟာအစိုးရရဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မိမိကိုယ္မိမိလံုျခံဳတယ္ထင္လို့ပဲျဖစ္တယ္။လူထုဟာ
အစိုးရေတြကိုပဲယံုၾကည္ေလ့ရွိၾကတယ္။လူ့အဖြဲ့အစည္းကိုControလုပ္တဲ့ေနရာမွာအစိုးရကအဓိကက်ေန
တယ္မဟုတ္ပါလား။အစိုးရေတြဟာလူမႈကိစၥမွာသူတို့အာဏာရွိသလို၊အရင္းရွင္(Market)ေတြလည္းအစိုးရကို
Controလုပ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ေငြေၾကးအာဏာ(money Power)ႏွင့္Contro လုပ္ခိုင္းတတ္ၾကပါတယ္။
(၃)
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာအာဏာသည္လူထုဆီကသြားရမည္။ဒါေၾကာင့္လူထုကိုအေျခခံျပီးလူမႈအဖြဲ့အစည္းေတြကို
ဖြဲ့စည္းထားရမည္ျဖစ္သည္။လူမႈအဖြဲ့အစည္းေတြဟာအမ်ားေသာအားျဖင့္ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတြမွာပဲရွိ
တယ္။ဒီမိုကေရစီရဲ့သေကၤတတခုဟာCivilSocietyလို့(လူထုအေျချ႔ပဳလူမႈအဖြဲ့အစည္းလို့ပဲသတ္မွတ္ထားၾကတယ္။
ဥပမာ-ေတာင္သူလယ္သမား၊ေက်ာင္းသား၊အလုပ္သမားစတဲ့လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ့အစည္းေတြလိုအပ္လွပါတယ္။
တတ္သိပညာရွင္ေတြကေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတႏိုင္ငံပီသမွာျဖစ္ပါတယ္။
(1)Organization Group.
(2)Asosiation Group.
(3)Net Work.
(4)Profectional Group.
(5)Lawer councial group.
စတဲ့အဖြဲ့အစည္းေတြျဖစ္တယ္။အဲဒီမွာFront, NGO,-စတဲ့အဖြဲ့အစည္းေတြဟာ Civil Society အဖြဲ့ေတြမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္မွာ-ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးဟာတန္းတူရည္တူျဖစ္လာမွက ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုCivilsocietyလိုေခၚ၍မရပါ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၄င္းတို့
သည္ အာဏာကိုရယူဘို့အတြက္ဖြဲ့စည္းထားသည့္အဖြဲ့အစည္းေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ Civil Society လို့ေခၚ၍ မရပါ။
(၄)
ဥပမာ(၁)ခုအေနနွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ့အေတြ့အၾကံုကိုအက်ဥ္းခ်ံုးတင္ျပခ်င္ပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ့နိုင္ငံ
ေရးျဖစ္စဥ္ေတြဟာအမ်ားေသာအားျဖင့္ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနဲ့တိုက္ဆိုင္တာေတြ့ရပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ့
ဘိုးေဘးေတြဟာျမန္မာျပည္ဘက္က လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ခန့္ကေျပာင္းေရႊ့လာခဲ့ၾကတယ္လို့ ခန့္မွန္း ရပါတယ္။အဲဒိီႏိုင္ငံမွာအဓိကလူမ်ိဳးဟာ-မေလးလူမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။သူတို့ဟာ-ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ ကထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ပညာေရးဘက္မွာဆိုလည္းမူလတန္းေက်ာင္းေတြမွာ-အင္ဒိုနီးရွားသမိုင္း ဘာသာရပ္ကိုသင္ၾကားၾကတာ ေတြ့ရပါတယ္။အထူးသျဖင့္အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳးေတြရဲ့ရုပ္လကၡဏာဟာ-ျမန္မာေတြနဲ့ဆင္တူးပါတယ္။(လူမ်ိဳးတူမႈ)။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာလူမ်ိဳးစု(၂)စုရွိပါတယ္။(၁)။Detro-မေလး၊(၂)Proto-မေလးတို့ျဖစ္ပါတယ္။လူဦးေရသန္း (၂၀၀)ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ကမၻာမွာစတုထၳလူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။လူသီးေရအမ်ားဆံုးလူမ်ိဳးကေတာ့-ဒက္ထရိုမေလးေတြပဲျဖစ္တယ္။လူေတြကိုခြဲျခ ားလွ်င္-လူမ်ိဳးစုေပါင္း(၈၄၀)ရွိတယ္။ ဗမာျပည္လိုပဲလူမ်ိဳးစုေတြ မ်ားလွပါတယ္။အဲဒီလိုကြဲျပားတဲ့လူမ်ိဳးေတြကိုအမ်ိဳးသား အေနနဲ့စည္းရုံဘို့အေတာ္ေလး အခက္အခဲရွိတာ ေတြရပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာဒတ္ခ်္ေတြကႏွစ္ေပါင္း(၃၄၀)စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ဂ်ပန္
လက္ေအာက္မွာလည္းက်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဟာ-၁၉၄၅ခုနွစ္မွာ-လြတ္လပ္ေရးရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရဘို့ကာလရွည္ၾကာစြာတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရပါတယ္။၁၉၀၈ခုႏွစ္မွာ-အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး စခဲ့ပါတယ္။ ဒတ္ခ်္နဲ့ဂ်ပန္ကို-နိုင္ငံေရးအရ၊လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အရပါေတာ္လွန္ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ပါ တယ္ ။ ၁၉၃၀-၁၉၄၄ခုနွစ္အတြင္းေတြကလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ ေနခ်ိန္ကာလေတြမွာျမန္မာနဲ့နီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံ မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။
ဥပမာ-ဂ်ပန္လက္ထက္ေသမင္းတမန္လမ္းေဖာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ-အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကလူမ်ိဳးေတြ ပါ၀င္ခဲ့ ပါ တယ္။အဲဒီမွာေထာင္ႏွင့္ခ်ီျပီးအသက္ဆံုး၇ံႈးမႈေတြရွိခဲ့ပါ တယ္။၁၉၄၅-မွာလြတ္လပ္ေရးရရွိျပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရခါစမွာအင္ဒိုနီးရွားအင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဟာစီးပြားေရၾကပ္တည္းမႈ၇ွိခဲ့ပါတယ္။၁၉၄၇-ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပထမဦးဆံုးဆန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း(၁၀၀၀)ကူညိခဲ့ပါတယ္။ဒါဟာကမၻာမွာ ပထမဦးဆံုးကူညီမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွရရွိခဲ့ပါတယ္။အိဂ်စ္နဲ့ျမန္မာဟာအင္ဒိုနီးရ်ားကိုပထမဥိးဆံုး ကူညီမႈျဖစ္တယ္လို့အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္းအင္ဒိုနီးရွားနဲ့ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအရတူညိမႈေတြမ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။
၁၉၄၅-၁၉၅၀၀န္းက်င္အထိပထမဥိးဆံုးေသာဒိမိုကေရစီအစိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ထိုအခ်ိန္ကလစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္
တစ္ပါတီ၊၁၉၆၅ႏွင့္၁၉၈၈ခုၾကားမွာ-ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈအေတာ္အားေကာင္းလာခဲ့တယ္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြစည္းရံုးမႈရွိလ ာခဲ့တယ္။ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈေတြကို အင္ဒိုနိးရွား စစ္ တပ္ကႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြကရပ္မသြားပဲဆက္လက္ျပီးေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈေတြရွိခဲ့တယ္။၁၉၇၈ခုနွစ္မွာ-ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈၾကီးကဆူဟာတိုကိုနႈတ္ထြက္ေပးဘို့ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္မႈေတြလုပ္ချ့ၾကပါတယ္။စစ္တပ္ကအဲဒိလိုေတာင္းဆိုမႈကိုႏွိမ္ႏွင္းကြပ္မ်က္ခဲ့ၾကတယ္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေက်ာင္းသား၊လူထုေတါအသတ္ခ့ခဲ့ရပါတယ္။ရာေပါင္းမ်ားစြာအခ်ဳပ္ခန္းေတြထဲ၊အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲထည့္သြင္းျခင္းခံခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ(၂)ၾကိမ္တိတိအေရးနိမ့္သြားခဲ့တယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာေက်ာင္းသားေတြဟာလႈပ္ရွားမႈေတြကိုနည္းဗ်ဴဟာအရေျပာင္းလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆိုလွ်င္ေက်ာင္းသားေတြသက္သက္မပါသင့္ဘူး။အျခားလူတန္းစားေတြပါလာေအာင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကတယ္။၁၉၇၄-မွာယူဂ်ီစည္းရံုးမႈလုပ္ခဲ့တယ္။ အလုပ္သမားလယ္သမားေတြက သူတို့ဗ်ဴဟာေတြကိုစျပီးလုပ္လာခဲ့ၾကတယ္။၁၉၈၄-ခုႏ်စ္အင္ဒိုနီးရွားမွာတတိယအၾကိမ္ေျမာက္လူထုအံုၾကြမႈၾကီးျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာလယ္သမား၊အလုပ္သမားလူတန္းစားေတြ၊အျခားအတန္းစားေတြအားလံုးပါ၀င္လာခဲ့ၾကတယ္။ဒီတၾကိမ္မွာလည္းအေရးနိမ့္သြားခဲ့တယ္။ရာေထာင္ခ်ီျပီး
ေသဆံုးခဲ့ရတယ္။
၁၉၈၈-ခုႏွစ္မွာလႈပ္ရွားမႈအသစ္ျဖစ္ေပးလာခဲ့တယ္။အဲဒါကအစိုး၇မဟုတ္တဲ့အဖြဲ့အစည္းမ်ားရဲ့အေရးေတာ္ပံုၾကီးျဖစ္တယ္။NGOဆိုတာလူ့အလႊာအသီးသီးကဖြဲ့စည္းထားတဲ့
NGO-ဆိုတာသိထားဘို့လိုပါတယ္။အဲဒိမွာလူ့အခြင့္အ ေရးေတြပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားမွာရွိတဲ့NGOအမ်ားစုဟာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းကလူေတြနဲ့ပါ၀င္ဖြဲ့ စည္းထားတာေတြ့ရပါတယ္။လူ့အခြင့္အေရးကိစၥ၊သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးကိစၥ၊အမ်ိဳးသမီးကိစၥ၊အေၾကြးအမ်ားဆံုးနိုင္ငံစသည္တို့ပါ၀င္တယ္။
အင္ဒိုနီး၇ွားႏိုင္ငံတိုးတက္သြားတာဟာႏိုင္ငံျခားရဲ့အကူအညီေၾကာင့္တိုးတက္သြားတယ္လို့ဆို၍ရမည္။သို့ေသာ္အဲဒီနိုင္ငံမွာဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာကြာဟမႈ
ပိုမိုမ်ားျပားလာတာေတြ့ရပါတယ္။၁၉၇၂မွာဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈအပါအ၀င္ အခ်က္(၅)ခ်က္ေပါင္းကူးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၁၉၈၈ခုနွွစ္ေနာက္ပိုင္း
အေရးေတာ္ပံုအေျခခံဟာCivilSocietyျဖစ္ပါတယ္။၁၉၉၆ခုႏွစ္အေရးေတာ္ပံုျပန္လည္ေပါက္ကြဲလာျပန္ပါတယ္။ဂ်ကာတာလမ္းမၾကီးမွာေက်ာင္းသားေတြဟာလမ္းမၾကီး
ေပၚထြက္ျပီးဆနၵျပခဲ့ၾကတယ္။ လူထုလည္းပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။အေရးေတာ္ပံုဟာအထြဠ္ထိပ္ကိုေရာက္ရွိခဲ့တယ္။အဲဒီမွာအလႊာအသီးသီးကNGOေတြစုျပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။လူဦးေရ(၅)ေသာင္းနီးပါး(၁၀)ရက္တိတိပါလီမန္အေဆာက္အဥိကိုထိမ္းထားနိုင္ခဲ့ၾကတယ္။အဲဒီအေရးေတာ္ပံုကေတာ့ဆူဟာတိုရဲ့ ေနာက္ဆံုးေန့ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာရွင္စနစ္ကေနဒိမိုကေရစီစနစ္ကိုေျပာင္းလဲေစေအာင္အဓိကတြန္းအားအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာကေတာ့Civil Society ေတြျဖစ္ပါတယ္။အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ့ ေနာက္ထပ္သမၼတျဖစ္လာတဲ့သူကေတာ့-NGO(အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ့အစည္း)ကျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္အင္ဒိုနီးရွားမွာအစိုးရကထိမ္းခ်ဳပ္မႈမရွိတဲ့သတင္းစာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။သမၼတကိုလြတ္လပ္စြာေ၀ဘန္ခြင့္ရွိတယ္။လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ခြင့္ရွိတယ္။ပါလီမန္ဥကၠဌကိုတရားစြဲႏိုင္တယ္။၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း တရားရံုးကိုတင္ျပီးစစ္ေဆးႏိုင္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

က်ည္ေ၀ျဖိဳး

Monday, January 24, 2011

တ႐ုတ္ စစ္အင္အား က အႏၲရာယ္ ရွိလာၿပီလား - အပိုင္း (၁)

တ႐ုတ္ စစ္အင္အား က အႏၲရာယ္ ရွိလာၿပီလား - အပိုင္း (၁)


ယခုတေလာ တ႐ုတ္စစ္အင္အား ၾကီးထြားလာမႈနဲ႔ စစ္လက္နက္ အသစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္တိုက္ ေပၚထြက္ေနတာေတြအေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္လို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက စိုးရိမ္ ပူပန္လာေနၾကတယ္။ 

ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာပစ္ ဒံုး DF21 ဟာ အေမရိကန္ေတြ ထင္တာထက္ေစာၿပီး စမ္းသပ္ႏုိင္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ရွိေၾကာင္း ပထမ ၾကားခဲ့ၾကရၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ တ႐ုတ္က ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ တည္ေဆာက္မယ့္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာလိုက္တာပါ။ 

၂ဝ၁၁ ပထမပတ္ထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားထက္ေစာၿပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ 5th Generation တိုက္ေလယာဥ္ J20 ကို (စမ္းသပ္ ပ်ံသန္းျခင္းမျပဳမီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာ) တ႐ုတ္ ဝါသနာရွင္ တဦးက ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး အင္တာနက္ေပၚ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီတိုက္ေလယာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြ ေဝဖန္မႈေတြ ျပန္႔သြားျပန္တယ္။

အေမရိကန္ စစ္တပ္နဲ႔ တ႐ုတ္စစ္တပ္တို႔ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုေရာ၊ စဥ္းစားပံု၊ စစ္အေတြး အေခၚ(Military Doctrine) ခ်င္းပါမတူၾကပါ။ ဗမာစစ္တပ္ဟာ စစ္အေတြးအေခၚမွာ တ႐ုတ္စစ္တပ္ကို နမူနာ ယူေလ့ရွိတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ အေၾကာင္းကို အတိုင္းအတာတခုအထိ သိသင့္သိအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ client state၊ တ႐ုတ္ကို အားကိုးရတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ၾကီး ႏွာခ်ီရင္ ဗမာႏိုင္ငံဟာလဲ ေအာက္ေလအဟပ္ခံရတတ္ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ တ႐ုတ္ၾကီး အင္အားၾကီးထြားရင္ ဗမာႏိုင္ငံ့အေရးကိုပါ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ လႈပ္ရွား လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ တ႐ုတ္တုိ႔ရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈကို မ်က္ေျချပတ္ခံလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။

ဤေဆာင္းပါး ရည္ရြယ္ခ်က္က တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္စစ္တပ္တို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္အျပင္ ကြာဟခ်က္တို႔ကို ေဖာ္ျပၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႔ကြာျခားတာကို သံုးသပ္ေဝဖန္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ တရွိန္ထိုး တိုးတက္လ်က္ရွိ႐ုံမက ခ်မ္းသာလာတာနဲ႔အမ်ွ သူရဲ႕စစ္အင္အားကို တရွိန္ထိုး ျမႇင့္တင္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕စစ္အသံုးစားရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေနခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ေတြ စစ္အသံုးစရိတ္ကို ႏွစ္စဥ္တိုးေနပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လဲ စစ္အင္အားဆိုတာ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ေျပာင္းလဲႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ေမာ္စီတုန္း လက္ထက္က တ႐ုတ္စစ္တပ္ဟာ လူအင္အား မ်ားေပမယ့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံစစ္တပ္ေတြနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုဗီယက္စစ္တပ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ယွဥ္ဖို႔ အဆင့္မမီပါ။ အေရအတြက္မွာသာေပမယ့္ အရည္အခ်င္းတြင္ အားနည္းပါတယ္။ 

စစ္တပ္တတပ္ရဲ႕ အရည္အေသြးဆိုတာမွာ စစ္သားဦးေရအျပင္ ေခတ္မီစစ္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္မႈနဲ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ၊ စစ္သားမ်ား ေလ့က်င့္မႈနဲ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ၊ ကုန္းတပ္ ေရတပ္ ေလတပ္ အားလံုး တညီတညြတ္ထဲ ပူးတြဲတိုက္ခိုက္ႏိုင္မႈ၊ ေထာက္ပံ့ေရး စတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ မဟာဗ်ဴဟာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာေပၚ မူတည္ေနျပန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္တိုင္းမွာ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ၊ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္မႈ ဘက္ေပါင္းစံု ျပည့္စံုမွ စစ္တပ္နဲ႔တူတဲ့ စစ္တပ္ Professional army လို႔ မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံႏိုင္မွာပါ။ ေမာ္လက္ထက္က တ႐ုတ္စစ္တပ္ဟာ ကမၻာ့ အဆင့္မရွိေသးပါ။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အာဏါတည္ၿမဲေရးအတြက္ ထိန္းေပးႏိုင္ေသာ စစ္တပ္ဘဝသာသာရွိပါေသးတယ္။ တိန္ေလ်ာက္ပိန္ တက္လာၿပီး စီးပြားေရးအေျခက် ခ်မ္းသာလာမွ စစ္တပ္ႏွင့္တူေသာစစ္တပ္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းခဲ့တာမို႔လို႔ အႏွစ္ (၃ဝ) သာသာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ 

Professional army ဘဝကို ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိတဲ့ တ႐ုတ္စစ္တပ္မွာ ေမာ္ေခတ္ကလို ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားဟာ အဓိက မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီ စစ္တပ္ျဖစ္ဖို႔၊ ႏုိင္ငံျခား စစ္တပ္ေတြကိုယွဥ္ၿပိဳင္ ေျခမႈန္းႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့တာ ဒီကာလအတြင္းမွာ သိသိသာသာကို တိုးတက္လာပါေတာ့တယ္။

ဥပမာ ေမာ္လက္ထက္က စစ္သားေပါတယ္၊ စစ္ပစၥည္းရွားတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ လူသားလိႈင္း (Human Wave) တိုက္ခိုက္နည္းကို တြင္တြင္သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္တို႔က စစ္ပစၥည္းထက္ လူကို တန္ဖိုးထားတဲ့ စနစ္ကို ဦးစားေပးသလို ဒီေန႔ တ႐ုတ္စစ္တပ္လဲ စစ္သားကို တန္ဖိုးထားလာပါၿပီ။

အေမရိကန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္တြင္ အစိုးရ၏က႑သည္ သမၼတ၏တာဝန္ျဖစ္၍ သမၼတသည္ စစ္ေသနာပတိ Commander-in-Chief ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပံုစံနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကသာ စစ္ေၾကျငာခြင္႕ရွိသည္။ စစ္ေၾကညာၿပီးလွ်င္ သမၼတက လိုအပ္သလို စစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သမၼတတြင္အာဏာ အျပည့္ေပးထားသည္။ Embedded power of the President ဟုေခၚပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ သမၼတေအာက္တြင္ လံုးလံုးတည္ရွိပါသည္။ အေမရိကန္စံနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာမွာ ေငြ ျဖစ္သည္။Power of the Purse ဟုေခၚသည္။ စစ္တိုက္စားရိတ္၊ စစ္တပ္စားရိတ္ အားလံုးကို လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္ေတာင္းခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Balance of Power အရ သမၼတတဦးထဲ၊ လႊတ္ေတာ္ တဖက္ထဲ၊ အာဏာေဇာင္း မေစာင္းရေလေအာင္ အာဏာကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒအရ ထိန္းထားေပးသည္။

ဒီေနရာမွာ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ကို ေထာက္ျပပါရေစ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ တဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္မႈ Individualism ကို အားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ႏုိင္ေရးသည္ သမၼတမွာ တာဝန္ရွိသည္။ 

သို႔ေသာ္ ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းႏုိင္ရန္ အထိန္းအကြပ္ရွိရမည္။  အေရးၾကီးေသာ ပညတ္ခ်က္မွာ စစ္တပ္၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စစ္ရာထူးခန္႔မႈကို ထိန္းကြပ္ဖို႔လိုသည္။ ဤႏွစ္ခုလံုးတြင္ သမၼတ အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကပါ ကိုင္တြယ္လာသည္။  အေမရိကန္စနစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဆင့္ ေရာက္သည္ႏွင့္ ဥပေဒအရ သမၼတက အဆိုျပဳလာေသာ စစ္ဗိုလ္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္တေယာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ရာ စစ္တပ္ထဲတြင္လည္း ဆရာရွိရသလို လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဆရာရွိရပါသည္။ တခ်ိန္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကလည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္သင့္ ခ်ိန္ဆႏိုင္မည္။ မလုိအပ္သူ မ်ားကိုဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းက ဥေရာပမွာ ဂ်ာမနီ၊ အာရွမွာ ဂ်ပန္ တို႔နဲ႔ တၿပိဳင္ထဲ စစ္မ်က္ႏွာ ႏွစ္ဖက္ကို တိုက္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ တခ်ိန္ထဲမွာ စစ္ပြဲ (၂) ပြဲ အႏုိင္တိုက္ႏုိင္ရမယ္ဆိုတဲ့ စစ္အေတြးအေခၚကို ယေန႔အထိ ခံယူထားပါတယ္။ စစ္ေအးကာလတြင္ စစ္အင္အားၾကီးေသာ ဆိုဗီယက္တို႔ဦးေဆာင္သည့္ ဝါေဆာ စစ္အဖြဲ႔ၾကီးကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္္ စစ္အင္အားကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ (၂ဝ) ရာစုဦးပိုင္းကာလကတည္းက ကမၻာ့အင္အားၾကီးႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ၎၏ စစ္ေရးအေတြးအေခၚ military doctrine မွာ တုိက္စစ္ (offensive) ကုိဦးစားေပးသည္။ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္ႏွင္႕ ျပင္သစ္တို႔ႏွင့္ ေရတပ္တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ ေနာက္တခါ လူသိနည္းေသာ ၁၈၁၂ စစ္ ေခၚေသာ အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ ဒုတိယ အၾကိမ္စစ္တိုက္ရသည္။ ၿပီး အေမရိကန္-မက္ဆီကို စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္-စပိန္ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ဒိေနာက္ ပထမကမၻာစစ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးၿပီးခ်င္း ကိုးရီးယားစစ္၊ ၿပီးေတာ့ ဗီယက္နမ္စစ္၊ ၿပီးေတာ့ အီရတ္စစ္ (၂) ခါ။ ယခုလက္ရွိ အာဖဂန္စစ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္တိုက္လာေသာ စစ္ကိုဦးစားေပးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္စစ္ (offensive) ကို အားသန္ေသာ စစ္တပ္ျဖစ္သည္။ 

ယေန႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံဟု အမည္တတ္ထားေသာ္လည္း ဝါဒေရးရာအရ နာမည္ခံ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ဝါဒထက္ ပါတီ အာဏာတည္ၿမဲေရး၊ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ေကာင္းစားေရးကို ဦးတည္ေသာ လက္ေတြ႔သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ပါတီတည္ေထာင္စ၊ ကနဦး ကာလကတည္းက စစ္တပ္ကို စစ္ေကာ္မရွင္ကဦးစီးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ စနစ္ေအာက္တြင္ စစ္ေကာ္မရွင္ဟာ သီးျခား အာဏာမ႑ိဳင္ လာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္စစ္တပ္ဟာ အစိုးရ အာဏာေအာက္မွာမရွိ၊ စစ္ေကာ္မရွင္ေအာက္မွာ သီးျခားရပ္တည္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ တိန္ေလ်ာက္ပိန္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု စံနစ္ေအာက္တြင္ ထိပ္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္မွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ကာ သမၼတ၊ စစ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ စသျဖင့္ ရာထူး (၃) ခုစလံုးကို ရယူေစရမည္။ တိန္ေလ်ာက္ပိန္ တဦးပဲ စစ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရာထူးကိုကိုင္ထားၿပီး ေနာက္ဆံုးမွ သမၼတ က်န္ဇီမင္းကို လႊဲေပးခဲ့သည္။ က်န္ဇီမင္းကလည္း ဟူက်င္ေတာင္ကို လႊဲေတာ့ စစ္ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ရာထူးကို ကိုင္ထားရန္ ၾကိဳးစားဖူးေသးေသးေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး လႊဲေပးခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္စစ္ေကာ္မရွင္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ ဘတ္ဂ်က္၊ စစ္တပ္ လုိအပ္ခ်က္၊ စစ္ပစၥည္း၊ စစ္လက္နက္အားလုံး စစ္ေကာ္မရွင္ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ စစ္ရာထူးခန္႔ အာဏာနဲ႔ စစ္တပ္အေရႊ႔အေျပာင္းအားလံုးဟာ စစ္ေကာ္မရွင္လက္ထဲမွာ ရွိပါတယ္။  ဘတ္ဂ်က္၊ စစ္ရာထူးခန္႔အာဏာ နဲ႔ စစ္တပ္ အေရႊ႔အေျပာင္း အာဏာေတြဟာ စစ္တပ္ကို အာဏာမသိမ္းႏုိင္ေအာင္ ထိန္းကြပ္မႈေတြအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ အာဏာထိန္းခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ဆံုးသြားၿပီး (၄) ဦးဂိုဏ္းကို ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ ဖမ္းမိန္႔ေပးခဲ့တာ စစ္ေကာ္မရွင္္ အတြင္းေရးမႉး မာရွယ္ယိရွင္နင္း (Ye Jianying) ျဖစ္ပါတယ္။ မာရွယ္ယိရွင္နင္းဟာ ေတာ္လွန္ေရးကတည္းကပါခဲ့တဲ့ စစ္သားေဟာင္းၾကီးျဖစ္လို႔ တိန္ေလ်ာက္ပိန္ဟာ စစ္အတြင္းက အမွတ္(၄) တပ္မေတာ္ (4th Route Army) ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမႉးျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ စစ္တပ္က ေလးစားမႈ ရွိသည္။ တခါ ၁၉၈၉ တိန္အန္မင္ရင္ျပင္မွာ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပၾကေတာ့ စစ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ တိန္ေလ်ာက္ပိန္ကပဲ ပစ္မိန္႔ေပးၿပီး ႏွိမ္နင္း ေစခဲ့တာပဲ။ 

မႏွစ္က တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ဖက္ ဇင္က်င္းျပည္နယ္မွာ ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္ေတာ့ သမၼတဟူခ်င္ေတာင္ဟာ ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ကို ဖ်က္ၿပီးျပန္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က စစ္ေကာ္မရွင္မွာ ပါတီက ဟူခ်င္ေတာင္တေယာက္ပဲ ပါဝင္တယ္။ လိုအပ္လို႔ တပ္အေရႊ႔အေျပာင္းအမိန္႔ကို သူတေယာက္ပဲ ေပးႏုိင္လို႔ပါ။ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးကမွ အိမ္ေရွ႕စံ ဒုသမၼတ ( Xi Ping ) ကို စစ္ေကာ္မီရွင္ရဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္စနစ္ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးလက္ေအာက္မွာ စစ္တပ္မရွိပါ။ စစ္တပ္ဟာ စစ္ေကာ္မရွင္ေအာက္မွာပဲတည္ရွိပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးရဲ႕တာဝန္က တျခားႏုိင္ငံမွ  ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးမ်ားကတဆင့္ တျခားႏုိင္ငံေတြက စစ္တပ္မ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ပါတယ္။ 

သို႔ေပမယ့္လည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအဆင့္)စစ္ေကာ္မရွင္မွာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါသည္။ 

ကမၻာေပၚမွာ ႏိုင္ငံအမ်ားအားျဖင့္ဟာ စစ္တပ္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးေအာက္မွာပဲ ထားေလ႕ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ တ႐ုတ္ပံုစံကို အတုခိုးၾကတဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြမွာပဲ စစ္တပ္ကိုစစ္္ေကာ္မရွင္ ေအာက္မွာထားၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္စစ္တပ္ဟာ ကနဦး အစကတည္းက ဗဟိုဦးစီး စနစ္ေအာက္မွာေပါက္ဖြားရတာေၾကာင့္ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ပံုစံသဏၭာန္ကိုယူခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ (၃) ခုရွိပါတယ္။  တ႐ုတ္စစ္တပ္မွာ ႏုိင္ငံေရးမႉးေတြ တြဲထားတဲ့ အေလ့အထ ရွိတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဌာန၊ ဌာနခ်ဳပ္ဆိုတာရွိတယ္။ တခါ ေထာက္ပံ့ေရး (Logistic) နဲ႔ စစ္လက္နက္ဝယ္ယူေရးကို (Armaments) ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္တာေၾကာင့္ ဒီဌာန (၂) အတြက္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ (၂) ခုရွိျပန္တယ္။

တ႐ုတ္ စစ္အင္အားက အႏၲရာယ္ ရွိလာၿပီလား - အပိုင္း (၂) ။

တ႐ုတ္ စစ္အင္အားက အႏၲရာယ္ ရွိလာၿပီလား - အပိုင္း (၂)


အေမရိကန္ေရတပ္ တည္ေဆာက္ပံု

အေမရိကန္ေရတပ္တည္ေဆာက္ပံုက ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ အေမရိကန္ စစ္ေရးအေတြးအေခၚက စစ္ (၂) ခုကို တၿပိဳင္ထဲတိုက္ႏုိင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ေရတပ္ကို အတၱလန္တစ္အုပ္စု Atlantic Fleet (Norfolk, Virginia) နဲ႔ ပစိဖိတ္အုပ္စု Pacific Fleet (Pearl Harbour, Hawaii) ဆိုၿပီး ခြဲထားပါတယ္။ ၿပီးမွတခါ နံပါတ္တပ္ေခၚတဲ့ Numbered Fleets ဆိုၿပီး ကမၻာၾကီးရဲ႕ ပထဝီအေနအထားရ လိုအပ္သလို ဖြဲ႔ထားျပန္တယ္။ ဥပမာ အာရွ အတြက္ 7th Fleet အမွတ္ (၇) ေရတပ္မေတာ္၊ ဥေရာပအတြက္ 6th Fleet အမွတ္ (၆) ေရတပ္မေတာ္။ အခုလိုအပ္လာလို႔ 5th Fleet အမွတ္ (၅) ေရတပ္မေတာ္ ကို ဘာရိန္းမွာ ျပန္ထားတယ္။ ေနာက္ဆံုး 4th Fleet အမွတ္ (၄) ေရတပ္မေတာ္ကို ေတာင္အေမရိက (Latin America) အတြက္ ၂ဝဝ၈/၂ဝဝ၉ ကျပန္ဖြဲ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ နံပါတ္ ေရတပ္မေတာ္ေတြက လႈပ္ရွားေနရတဲ့ ေရွ႕ေျပးေရတပ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ 5th Fleet အမွတ္ (၅) ေရတပ္မေတာ္ဟာ သူ႔နယ္ေျမေအာက္မွာရွိတဲ့ အိႏၵိယ သမုဒၵရာမွာ ကင္းလွည္႔ရတယ္။ လိုအပ္တဲ့ သေဘၤာနဲ႔ ေရတပ္သားေတြကို အတၱလန္တိတ္အုပ္စုနဲ႔ ပစိဖိတ္အုပ္စုက Atlantic Fleet နဲ႔ Pacific Fleet က အလွည့္က် ပို႔ေပးရတယ္။ အမွတ္ (၂) ေရတပ္မေတာ္ က ဗာဂ်ီးနီးယားမွာရွိၿပီး အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ ေတာက္ေလ်ာက္ ေျမာက္ကေနေတာင္အထိ တာဝန္ရွိတယ္။ အမွတ္ (၃) ေရတပ္မေတာ္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ စင္ဒီေရးဂိုးမွာ ရွိတယ္။ အေဝးေရာက္ အမွတ္စဥ္နဲ႔ ေရတပ္မေတာ္ေတြက တကယ္ကင္းလွည့္ၿပီး ရန္သူနဲ႔ရင္ဆုိင္ရတဲ့ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ေတြ၊ ဒီတပ္ေတြ တုိက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေရး Logistic နဲ႔ ခဲယမ္းလက္နက္ အပိုပစၥည္းေတြ ျပည့္စံုေအာင္ အတၱလန္တိတ္နဲ႔ ပစိဖိတ္အုပ္စုေတြက တာဝန္ယူၾကရပါတယ္။ ဥပမာ Shore Commanders ကမ္းေျခစစ္စခန္းမႉး ေတြရွိပါတယ္။သူတို႔က ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးရတာပါ။

ဗမာ့ေရတပ္မေတာ္မွာေတာင္ Navy Seals (၃) ဦးရွိပါတယ္ ။ က်ေနာ္ မွတ္မိ သေလာက္ ဒုဗိုလ္မႉးၾကီးအဆင့္ေတြ ေရာက္ကုန္ပါၿပီ။
တခါ ေရတပ္နဲ႔ အတူ ကမ္းေျခတက္တပ္ မရိန္းMarines ေတြရွိပါတယ္။ မရိန္းစစ္ဗိုလ္ေတြဟာ ေရတပ္ စစ္ဗိုလ္ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ အတူတူ တက္ၾကရပါတယ္။ ျပီးမွ မရိန္း စစ္ဗိုလ္အျဖစ္ ခြဲထြက္ သြားၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ Chain of Command လို႔ေခၚတဲ႕ အဆင့္ဆင္အမိန္႔ လိုက္နာမႈက်ေတာ့ မရိန္းေတြက သပ္သပ္၊ Marines Commandant အၾကီးအကဲေအာက္မွာရွိ ျပန္တယ္။ မရိန္းေတြမွာလဲ မရိန္းေတြကို ကူတိုက္ဖို႔ မရိန္းေလတပ္အေသးစားရွိျပန္တယ္။ မရိန္းေတြဟာ ရက္ (၆ဝ) အကူအညီမရဘဲ ကမ္းေျခတက္သိမ္းၿပီးရင္ ထိန္းထားဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ကမ္းေျခတက္ မရင္းေတြ ဟာ တကိုယ္ထဲသြားလို႔မရပါ။ ေရတပ္ သေဘၤာေတြက အကူေပးရတာေၾကာင့္ ေရတပ္ႏွင့္အတူပါရတာေၾကာင့္ မရိန္းေတြဟာ ေရတပ္နဲ႔အတူ တြဲထားရပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္က ဂ်ပန္ေတြနဲ႔ တိုက္ရာမွာ မရိန္းေတြ နာမည္ေကာင္း ရခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ မရိန္းေတြဟာ The Few, The Good, The Marines ဆိုၿပီး ဂုဏ္ယူေၾကြးေၾကာ္ၾကတာပါ။ လူနည္းတယ္ သို႔ေသာ္ ေတာ္ၾကတယ္ေပါ့။ အေမရိကန္မွာ လက္ရွိ မရင္းတပ္မ (၄) ခုရွိပါတယ္။ ၾကည္းတပ္မွာ တပ္မ (၁ဝ) ခုရွိပါတယ္။

အေမရိကန္မွာ ေရတပ္အၾကီးအကဲကို Chief of Naval Operation (CNO) လို႔ေခၚပါတယ္။
အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းႏုိင္ေအာင္ ၾကည္း-ေရ-ေလ-မရိန္းကို မွ်မွ်တတ လုိအပ္သလို ထူေထာင္ေပးထားပါတယ္။ ဗမာႏုိင္ငံမွာလို ၾကည္းတပ္က လႊမ္းမိုးထားတာမ်ိဳးမရွိပါ။ ဥပမာ ေရတပ္မွာ မရိန္းတပ္ေတြရွိသလို ေလယာဥ္ေတြရွိတယ္။ အေရးအၾကီးဆံုးက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း (၄) ႏွစ္ထက္ပိုၿပီး တေနရာမွာ မထားပါ။

အေမရိကန္ေရတပ္ဟာ တိုက္ပြဲထြက္ရင္ မက္ထရစ္ Matrix ပုံသဏၭာန္ သေဘၤာေတြ လာစုၿပီး task force အေနနဲ႔ တိုက္ၾကေပမယ့္ သေဘၤာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေထာင္လုိက္ (Vertical) ခြဲၿပီး ပဏာမအေနနဲ႔ ေလ့က်င့္ၾကရတယ္ ။ ဥပမာ။ ။ ေရငုပ္သေဘၤာအုပ္စုနဲ႔ ေရေပၚ သေဘာၤအုပ္စုဆိုၿပီးခြဲ ထားတယ္။ ေရေပၚသေဘၤာအုပ္စုေအာက္မွာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စု၊ ဖ်က္သေဘၤာအုပ္စု၊ ခရူဇာအုပ္စု၊ ဖရီးဂိတ္ အုပ္စုဆိုၿပီး သေဘၤာအမ်ိဳးအစားလိုက္ခြဲၿပီး ေလ့က်င့္ရတယ္။ ဒါေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ type commanders ေတြဆိုၿပီးရွိတယ္္။ သေဘၤာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္္။

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာဟာ တစီးထဲ ကင္းလွည့္ေလ့မရွိပါ ။ carrier group လို႔ေခၚတဲ့ အေစာင့္အေလွ်ာက္ေတြ ၿခံရံၿပီး ကင္းလွည့္ရပါတယ္ ။ ဥပမာ Aeigis system လို႔ေခၚတဲ့ ေရဒါစနစ္က မိုင္ ၃ဝဝ အတြင္းရွိရွိသမွ်ေသာ သေဘၤာေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြကိုရွာၿပီး လိုအပ္ရင္ ပစ္ခ်ႏုိင္ဖို႔အဆင္သင့္ လုပ္ထားရပါတယ္။ ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးပ်ံေတြ၊ ေရငုပ္သေဘၤာကိုပစ္ဖို႔ depth charge ေတြေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အေဝးကေရအငုပ္သေဘၤာက်ေတာ့ ဆိုနာ sonar နဲ႔ပဲရွာလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရငုပ္သေဘၤာလဲ ပါရျပန္တယ္။ လိုအပ္ရင္ ေတာ္ပီတိုနဲ႔ပစ္ အကာအကြယ္ေပးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ သေဘၤာအလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို Type commander ေတြက ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ဒုတိယ အဆင့္ အားလံုးပါဝင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရျပန္တယ္။ ဥပမာ ဒီတာဝန္ကို Atlantic Fleet အတြက္ 2nd Fleet က တာဝန္ယူေလ့က်င့္ ေပးရျပန္တယ္။

ေရငုပ္သေဘၤာမွာလဲ မတူတဲ့ တာဝန္ေတြရွိျပန္တယ္။ ရန္သူ ေရငုပ္သေဘၤေတြ၊ ရန္သူ႔ သေဘၤာေတြကို လိုက္ရွာၿပီး ဖ်က္စီးတိုက္ခိုက္ႏုိင္တဲ့ ေရငုပ္သေဘၤာကို attack submarine (SSN) လို႔ေခၚပါတယ္။ သူတို႔ က အရြယ္အစားပိုေသးတယ္။ ပိုျမန္တယ္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲေခတ္က ရန္သူက မိမိႏုိင္ငံကို လက္ဦးမႈယူၿပီး တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ရွိေသာ္ ရန္သူကို ျပန္လည္ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးႏုိင္ဖို႔ အေဝးပစ္ အႏုျမဴဒံုးပ်ံေတြ တင္ၿပီး ကင္းလွည့္ေနတဲ့ ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို Fleet ballistic missile submarines (SSBN) လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒါက MAD (Mutual Assured Destruction) ငါေသရင္ မင္းလဲ ေသမယ္ဆိုတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအရပါ SSBN ေတြ တခါတခါ တာဝန္က်ရင္ လနဲ႔ခ်ီၿပီး ေရေအာက္ မွာေပ်ာက္ေနတတ္ပါတယ္။

ေရငုပ္သေဘၤာဟာ ဒီဇယ္ဆီနဲ႔ေမာင္းရင္ ဘက္ထရီကိုအားျပန္သြင္းဖို႔ ေရေပၚျပန္တက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေရငုပ္ သေဘၤာေတြ အားလံုးဟာ အႏုျမဴအားနဲ႔ေမာင္းတဲ့ သေဘၤာေတြခ်ည္းပါပဲ။ ထို႔အျပင္ အခု cruise missile ေတြပါတပ္ဆင္ထားတာပါတယ္။ ေရေအာက္က ကုန္းကို ပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိတာေၾကာင့္ ေရငုပ္သေဘာၤေတြဟာပိုၿပီး အေရးပါလာၾကပါတယ္။ ေရငုပ္သေဘၤာမွာ အသံမထြက္ဖို႔က အဓိကက်ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ေခတ္က ေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာ စက္သံဆူညံတာေၾကာင့္ ဆိုနာနဲ႔ လြယ္လြယ္ ရွာႏုိင္တယ္။ တ႐ုတ္သေဘၤာေတြဟာ အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာေတြထက္ ပိုဆူညံတာကေတာ့ မျငင္းႏိုင္တဲ့ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔အရပ္သားေတြရဲ႕ အားနဲခ်က္က (စစ္) ဆိုရင္မုန္းလိုက္တာ၊ ေရေတာင္(စစ္) မေသာက္ဘူးဆိုၿပီး (စစ္) နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဘာမွ မသိခ်င္၊ မေလ့လာခ်င္ၾကဘူး။
စစ္တပ္ဆိုတာဘာလုပ္လုပ္ အမိန္႔ျပန္တမ္းနဲ႔ မွတ္တမ္းေရးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္မွာ institutional knowledge လို႔ေခၚတဲ့ အဆက္ဆက္ နားလည္မႈ ရွိပါတယ္။ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ႏုိင္တာ တပို္င္း၊ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ကိုင္တြယ္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တာတပိုင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေရတပ္မေတာ္ဟာ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာခ်င္း ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ အနည္းဆံုး (၅) ႏွစ္ကေန (၁ဝ) ႏွစ္၊ (၁၅) ႏွစ္ ၾကိဳးစားရပါအုံးမယ္။

အေမရိကန္ေရတပ္ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္က Midway တိုက္ပြဲမွာ ရာမာမိုတိုေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဂ်ပန္ေရတပ္ရဲ႕ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ (၄)စီးကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္ၿပီးကထဲက ေလယဥ္တင္ သေဘၤာခ်င္း တိုက္တဲ့ စစ္အေတြ႔အၾကံဳကိုရခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားစစ္၊ ဗီယက္နမ္စစ္၊ အီရတ္စစ္ေတြမွာ ေလယဥ္တင္သေဘၤာနဲ႔တိုက္တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ေတာက္ေလ်ာက္ ရခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ဟာ အခုမွ စ လံုးေရ စ ရမွာ။

ေလယဥ္တင္သေဘၤာေတြဟာ ရန္သူ႔ ေတာ္ပီတိုကိုေရွာင္ဖို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ကထဲက တိုက္ပြဲဝင္ရင္ တည့္တည့္မေမာင္းဘဲ ဘယ္လွည့္ညာလွည့္ zig zag ေမာင္းရတာေတြ ရွိတယ္ ။ အခုေခတ္မွွာ အတတ္ပညာေတြ တိုးတက္တာေၾကာင့္ ရန္သူပစ္လိုက္တဲ့ တိုပီတိုကို ေရွာင္တိမ္းႏုိင္တဲ့ နည္းပညာေတြ၊ လမ္းေျပာင္းေပးႏိုင္တဲ့ diversion techniques နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။

ထို႔ျပင္ ေခတ္မီ စစ္တပ္ေတြမွာ ညတိုက္ပြဲကို မကၽြမ္းက်င္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာေတြဟာ ည မွာ ေလယာဥ္ အဆင္းအတက္ကို မေလ့က်င့္လို႔မရပါ ။ အႏၲရာယ္လဲ အလြန္ ၾကီးမားပါတယ္။ ေလယဥ္တင္သေဘၤာမွာ ဆင္းလာတဲ့ ေလယာဥ္ကို သံမဏိခ်ိတ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ေလယာဥ္ကို ေစာင့္ရပ္ေစရတာပါတယ္။ Tail-Hook လို႔ေခၚပါတယ္။ တက္ေတာ့လဲ Catapult လို႔ေခၚတဲ့ သံမဏိေလးခြနဲ႔ အရွိန္တခ်ီထဲရေအာင္ တြန္းတင္ေပးလိုက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေတြမွာ အေရာင္နဲ႔ခြဲၿပီး Color-coded သူ႔ေနရာ၊ သူ႔တာဝန္ခြဲၿပီး orchestra သီခ်င္းတီးဝိုင္းလို၊ ဟန္ခ်က္ညီညီ တာဝန္ယူၾကရတာ။ တခ်က္ေလးမွားတာနဲ႔ လူအေသအေပ်ာက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာေတြဟာ တခ်ိန္လံုး ေလ့က်င့္ေနၾကရပါတယ္။

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာဆိုတာက ေရတပ္အင္အားအျပင္ ေလတပ္အင္အားကိုပါ တင္ၿပီး ပင္လယ္ျပင္ တေနရာကေန ေနာက္တေနရာကို သယ္ေဆာင္ၿပီး အင္အားျပ၊ အင္အားခ်ဲ႕တာကိုး။ ေလတပ္၊ ေရတပ္ေတြမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ကထဲက fighter တုိက္ေလယာဥ္နဲ႔ fighter bomber (သို႔) ေတာ္ပီတို ေလယာဥ္ Torpedo plane ဗံုးၾကဲတိုက္ေလယာဥ္ဆိုတာေတြ ဆိုတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခုေခတ္မွာေတာ့ multi-purpose fighter လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ ကြာတာက fighter ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေလယာဥ္ကေန ေျမျပင္ကို ဗံုးၾကဲဖို႔မဟုတ္ ရန္သူ႔ေလယာဥ္ကို ပစ္ခ်ဖို႔သက္သက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ ေလယာဥ္တိုက္ပြဲေတြမွာ ေရဒါရဲ႕ အစြမ္းက သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ ရန္သူ႔ေလယာဥ္ကို အေဝးၾကီးကထဲက ျမင္ႏုိ္င္ရင္ အေစာၾကီး ကို္ယ္ကပစ္ခ်ႏုိ္င္မွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕က ေရဒါကို ေလယာဥ္အေပၚ တင္ထားၾကပါတယ္။ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အတြက္ အေသးစား E-2C Hawkeye ဆိုတာရွိသလို ေလတပ္အတြက္ အၾကီးစား AWACS ဆိုတာေတြရွိပါတယ္။ ေရွ႕ဦးမွာ Fighter bomber ေတြက ဗံုးၾကဲဖို႔ ေရွ႕ကပ်ံသန္းၿပီး တိုက္ေလယာဥ္ fighter ေတြက ေနာက္ကေစာင့္ေရွာက္ေပး၊ အဲဒီေနာက္ကမွ ေရဒါေလယာဥ္္ေတြက လမ္းေၾကာင္းထိန္းေပးရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗံုးေတြဟာ အရင္လို မတိမက် မဟုတ္၊ ပစ္မွတ္ကို တည့္တည့္အတိအက် အတိအက် ျပစ္ႏို္င္တဲ့ Precision Guidance Bombsေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာဆိုတာ ေလေၾကာင္း တိုက္ပြဲေတြကို အႏိုင္တိုက္ႏုိင္မယ့္ ေလယာဥ္ေမာင္းသမားေတြနဲ႔ ေခတ္မီ ေလယာဥ္ေတြ တိုက္နည္းခိုက္နည္းေတြလိုလာျပန္တယ္။

အေမရိကန္မွာ F22 (Raptor) ဆိုတဲ့ 5th Generation Fighter ကို တပ္ဆင္ၿပီးပါၿပီ။ F35 ဆိုတဲ့ multi-purpose fighter ကို မၾကာခင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ အေမရိကန္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒနဲ႔ F22 ကို ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မေရာင္းရဆိုတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ F35 ကိုေတာ့ ေလတပ္၊ ေရတပ္အျပင္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေတြ၊ ေနတိုးႏုိင္ငံေတြကိုေရာင္းခ်မွာပါ ။ အေၾကာင္းက အေမရိကန္ တႏိုင္ငံပဲ မိမိထုတ္လိုက္တဲ့ 5th Generation multi-purpose fighter ကို ပစ္ခ်ႏိ္ုင္တဲ႕ (စြမ္းအင္) ရွိေအာင္ တကြက္ခ်န္ထားတာပါ။ ရွားဘုရင္လက္ထက္က အီရန္ဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ အရင္းနီးဆံုးမိတ္ေဆြႏို္င္ငံျဖစ္ေတာ့ အဲဒီတုန္းက ေခတ္အမီဆံုး F14 Tomcat ဆိုတဲ့ ေလယာဥ္ေတြကို ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္။ ႐ုတ္တရက္ ရွားဘုရင္္ ျပဳတ္က်သြားၿပီး ခိုေမနီတက္လာေတာ့ ရန္သူ႔ဆီမွာ ေခတ္အမီဆံုး လက္နက္ေတြေရာက္ကုန္တယ္။ F14 Tomcat ကို ပစ္ခ်ဖို႔ သူ႔ထက္သာတဲ့ ေလယာဥ္မရွိျဖစ္သြားေရာ။ ဒါေၾကာင့္ အခုေတာ့ အဲဒီသင္ခန္းစာယူၿပီး ၾသေတးလ်ားလို မိတ္ေဆြႏို္င္ငံကေတာင္ F22 ဝယ္ခ်င္တာ မေရာင္းေတာ့ဘူး။ အခု Top Gun အဆင့္ျမင့္ ေရတပ္၊ ေလေၾကာင္း သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမွာ လက္ရွိ F18-E/FHornet ေတြနဲ႔ F22 တို႔ကို စီးခ်င္း တိုက္ေစရာ F22 ကအၿမဲအႏိုင္ရတယ္လို႔ စစ္ေရးကၽြမ္းသူေတြက မိန္႔ဆိုေက်နပ္ေနၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေလယဥ္တင္သေဘၤာရဲ႕ ေလယာဥ္စြမ္းအင္မွာလဲ အေမရိကန္ေရတပ္က အသာရလ်က္ရွိပါတယ္။

အေမရိကန္ေရတပ္မွာ သေဘၤာေတြ စစ္မႈထမ္းသက္တန္းေက်ာ္သြားရင္ mothballs လုပ္ၿပီး အနားေပးလိုက္ၿပီ ဆိုေပမယ့္ စြန္႔ပစ္လိုက္တာမဟုတ္ပါ။ စစ္လက္နက္ေတြကိုျဖဳတ္ ဂိုေထာင္ထဲမွာသိမ္းထားၿပီး သေဘၤာေတြကို သံေခ်းမတက္ေအာင္ က်က်နန သိမ္းထားၿပီး Reserve fleet အေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားတာပါ။ ဥပမာ ဒုတိယကမၻာစစ္ကထဲက battle ship ေတြကို ေရာ္နယ္ေရဂင္ေခတ္မွာ ဆြဲထုတ္လာၿပီး Cruise missile ေတြတပ္ဆင္ၿပီး လက္ဘႏြန္မွာ ျပႆနာေပၚေတာ့ USS New Jersey နဲ႔ အင္အားျပ အေျမာက္ၾကီးေတြနဲ႔ လွမ္းထုတာကိုး။ သေဘၤာ ဆိုတာက လိုမွ ခ်က္ခ်င္းေဆာက္လို႔မရတာ မဟုတ္လား။

တိုက္ပြဲဗ်ဴဟာ strategy ကို စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိ၊ မသိ။ အစြန္းေရာက္ အေတြးနဲ႔ေတြးရင္ ဒါေတြဟာ သတၱိမရွိတာလို႔စြပ္စြဲၾကမွာေပါ့။
ေရာ္နယ္ေရဂင္ေခတ္က စစ္အင္အားထူေထာင္တာမွာ “600 ships navy” သေဘၤာ ၆ဝဝ ရွိတဲ႕ေရတပ္ဆိုၿပီး ၾကိမ္းဝါးခဲ့ေပမယ့္ ထိန္းသိမ္းရတဲ့ စရိတ္ ၾကီးမားလြန္းတာေၾကာင့္ အခု သေဘၤာ ၂၈၉ စီး၊ ေရတပ္သားဦးေရ ၃၂,၈၅၁၆ - အရံတပ္သား ၁ဝ၁,၆၈၉ နဲ႔ေလယာဥ္ ၃,၇ဝဝ ရွိတဲ့ ေရတပ္ ျပန္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ လက္ရွိအစီအမံအရ သေဘၤာ ၃ဝ၃ စီး ရွိဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

အေမရိကန္ေရတပ္ဟာ ျပည္ပအႏၲရာယ္ကိုပဲ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းအတြက္ ကမ္း႐ိုးတန္းလံုၿခံဳေရး (Coast Guard) ဆိုတာရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းကိစၥေတြကို ဒီတပ္ဖြဲ႔က တာဝန္ယူရပါတယ္။ အရင္က ဒီတပ္ဖြဲ႔ကို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္မွာထားၿပီး ယခု ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး Homeland Security ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္မွာထားပါတယ္။

ေရတပ္မွာ Military Sealift CommandUnited States Naval Special Warfare Command - NSW - Naval Intelligence စတဲဲ့ဌာနနဲ႔ တပ္ဖြဲဲ႕ေတြ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါေသးတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ Navy Seals ဟာ NSW ေအာက္မွာရွိတာပါ။ Navy Seals ၂၄၅ဝ နဲ႔ အရန္ ၃၂၅ ဦးရွိပါတယ္။ ဗမာ့ေရတပ္မေတာ္မွာေတာင္ Navy Seals (၃) ဦးရွိပါတယ္ ။ က်ေနာ္ မွတ္မိသေလာက္ ဒုဗိုလ္မႉးၾကီးအဆင့္ေတြေရာက္ကုန္ပါၿပီ။ ပထမနီးစပ္ရာေတြ လႊတ္ရာ က်က်လာလို႔ ေအာင္ကာစ လူငယ္ေတြ လႊတ္မွ ေအာင္လာၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။ အေမရိကန္ေတြေတာင္ (၄) ေယာက္မွာ (၁) ေယာက္ပဲ ေအာင္ၾကပါတယ္။ ထို္င္းေရတပ္မွာ အေမရိကန္စနစ္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ Navy Seals သင္တန္းရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ ေရတပ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို စံနစ္တက် ေလ့လာရင္ ေတာ္ေတာ္ရႈပ္ပါတယ္။

Thursday, January 20, 2011

သံလြင္သူရဲေကာင္း

သံလြင္သူရဲေကာင္း

ရုတ္တရက္ ေဒါင္းတြန္သံ ဆြံ ့အ
က်န္ရစ္သူ ပုလဲခ ေၾကြက်ရွာေပါ့
ေၾသာ္-ေျမခစရာ အေရြးမွားေလေရာ့လား
ရဲေဘာ္ဟာျဖစ္တည္ရာအရပ္
လူထုအာရံု ရင္၀ယ္ျခံဳလႊမ္း
ၾကယ္စင္လမ္းမွာ အလံလႊင့္ေနေရာ့သလား
သင္ဟာ ႏႈတ္မဆက္ လက္မျပ ဘ၀ေတြရဲ့
ျဖစ္ပ်က္နဲ့ မလြဲသာတဲ့နိဂံုး
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ သံလြင္ကမ္းေပၚ ျဖန့္ၾကဲခဲ့ေရာ့သလား။ ။

ေဒါင္းနီ
01/19/2011ရက္ေန့တြင္တိုင္းျပည္အတြက္သူရဲေကာင္းပီသစြာက်ဆံုးသြားေသာရဲေဘာ္ေသာ္ဇင္(သို့)
ရဲေဘာ္သန္းလြင္အားအမွတ္တရ။

Wednesday, January 19, 2011

ရဲေဘာ္သန္းလြင္(ခ)ရဲေဘာ္ေသာ္ဇင္က်ဆံုးသည့္အေပၚIFBNCအဖြဲ့ၾကီးမွ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာေပးပို့၊ထုတ္ျပန္ျခင္း။

ရဲေဘာ္သန္းလြင္(ခ)ရဲေဘာ္ေသာ္ဇင္က်ဆံုးသည့္အေပၚIFBNCအဖြဲ့ၾကီးမွ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာေပးပို့၊ထုတ္ျပန္ျခင္း။                                                                   

ၾကယ္ေတြေကာက္ေနသူ

ၾကယ္ေတြေကာက္ေနသူ

ေမာင္လြမ္းဏီ

ေဟမႏၱေဆာင္းေတြက
ေႏြထေနာင္းရဲ ႔
ရြက္ပ်ဳိေတြကို ေၾကြြဆင္းေစသတဲ့လား။

အခါမဲ့မိုးနဲ ့
ငိုခ်င္းေတြရဲ႕ ခ်ဳိးကူသံကေရာ
လြမ္းသံေႏွာေလသလား သမီးယမံု။

႐ိုးသား ေရာင့္ရဲ၊ ရင့္က်က္ ရဲရင့္
ရဲေဘာ္စိတ္ဓာတ္၊ ျမင့္ျမတ္ျခင္ေတြ
အေမြႏွင္းအပ္၊ လက္ထပ္သင္ေပးခဲ့တယ္ေနာ္
သား ၀သုန္ေသာ္ ၊ တေန ့ေသာ္
ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္ မီးပင္လယ္ကို ျဖတ္ရမွာ။

အနာဂတ္ေမွာ္ရံုေတာ
သမီးေထြး နဒီေသာ္ေရ၊
အေဖ့ေခၚသံ၊ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း
ေဒါင္းအိုးေ၀သံ
ခံစားစီးဆင္းရစ္ေပေတာ့။

အိပ္မက္ေတြေအာက္
မိုးေသာက္အိမ္လို
လင္းလက္ပ်ဳိမ်စ္၊ ျမစ္သံလြင္ေပၚ
ရဲေဘာ္ေသာ္ဇင္၊ ကိုသန္းလြင္တေယာက္
ၾကယ္ေတြေကာက္ေနေလာက္ေရာေပါ့။ ။


ေမာင္လြမ္းဏီ
၁၈ - ၁ - ၂၀၁၁
ယေန႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ဆံုးသြားေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ရဲေဘာ္ သန္းလြင္ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ

Wednesday, January 12, 2011

ႏွင္းဆီေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာ အပိုင္း(၂၀)။

ႏွင္းဆီေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာ အပိုင္း(၂၀)။

က်ေနာ္တို့အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးနယ္ေျမျဖစ္သည့္ေကအန္ယူ၊တပ္မဟာ(၂)၊ေတာင္ငူခရိုင္၊သံေတာင္ျမိဳ့
ေျမာက္ဘက္၊အေျခခံေဒသတြင္-၁၉၉၉ခုနွစ္၊ေမလ(၁၅)ရက္ေန့တြင္ဗိုလ္ေက်ာ့ဖြာ(ကိုၾကီး)မွရန္သူ(၅၃၈) တပ္ခြဲမႈးသိန္းထြန္းဆီသို့ၾကြက္ျဖဴမွတဆင့္ေစလႊတ္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။၁၈-၅-၉၉တြင္သစ္ပုတ္ပင္ရြာ၌စကနံ ပါတ္(၅၂၂)အဆက္အသြယ္ျပဳျပီးသန္းျမင့္၊ေဇာ္၀မ္း၊ေစာသာ၊ဦးစီအင္အား(၁၃)ဦးႏွင့္အတူေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
၃-၇-၉၉စေနေန့တြင္တဖန္ဦးၾကည္စိန္ထြန္း၊(လိပ္သိုလ္)၊ဖာသာဦးသိန္းေမာင္(ထီးသာေစာ)၊ဦးဟန္ေငြၾကည္ (မက်ည္းေတာ)၊ဦးဘခင္(မိတ္သလင္ေတာင္)၊မက်ည္းေတာေက်းရြာ၌ဦးကိုၾကီး၊ဆရာစိုးသူ၊ဖိုးဆီ(ေဆးမႈး)၊ ရဲေဘာ္(၃)ဦးႏွင့္ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။-၄-၇-၉၉တြင္ဦးကိုၾကီးကိုမက်ည္းေတာမွတဆင့္အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္အတူရွမ္းလယ္ျပင္အထက္ရြာသို့သြားျပီးေထာက္လွမ္းေရး(၃)မွခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္အတူေတြ့ဆံုခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ေတြကိုအျပင္မွာအိပ္ေစျပီးေတြ့ဆံုပြဲတြင္တက္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္မျပဳခဲ့။-၅-၇-၉၉ရက္ေန့တြင္ထပ္မံ ေတြ့ဆံုရာဦးကိုၾကီးလိုလားခ်က္ေတြေတာင္းဆုခဲ့သည္။-၆-၇-၉၉တြင္ရွမ္းလယ္ျပင္ရြာမွေအာက္ရြာအလယ္ တန္းေက်ာင္းကုန္းသို့ညပိုင္း(၇)နာရီတိတိအခ်ိန္တြင္ဆိုက္ေရာက္ကာည(၁၀)နာရီအထိၾကိဳဆိုဧည့္ခံသည္။ ၇-၇-၉၉နံနက္ပိုင္းတြင္ေက်ာင္းဆရာ၊ေက်ာင္းသားမ်ားေတြ့ဆံုခဲ့သည္။၄င္းေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္
လိပ္သိုလ္ေျမာက္ပိုင္းတာ၀န္ခံဆရာၾကီးခင္ေမာင္ျမင့္+ဦးကိုၾကီးအုပ္စုဥကၠဌဦးလွသိန္းရွမ္းလယ္ျပင္စခန္းမႈး ေက်ာ္သူမ်ိဳးအမွာစကားေျပာခဲ့သည္။ ၁၃-၇-၉၉တြင္မိတ္သလင္ေတာင္အထက္ရြာ(ထလရ)(၃)ဗိုလ္ၾကိးခင္ ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ေတြ့ဆံုျပီးေနာက္တဖန္-၁၄-၇-၉၉တြင္မိတ္သလင္ေတာင္မွသစ္ေခါင္းရြာသို့ခ်ီတက္ကာ ပဲခူးတိုင္းမႈး+ရဲေဘာ္အပါအ၀င္(၇)ဦးထပ္မံေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၂၁-၇-၉၉ႏွင့္၂၂-၇-၉၉လိပ္သိုလ္သို့ထပ္ ဆံုခဲ့သည္။ခင္ေမာင္ျမင့္၊ပဲခူးတိုင္းမႈးဦးကိုၾကီးေတြ့ဆံုရန္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။အက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္-ဦးၾကည္စိန္ထြန္း(လိပ္သိုလ္)၊ဖာသာဦးသိန္းေမာင္(ထီးသာေစာ)၊ဦးဘခင္၊(မိတ္သလင္ေတာင္) ဦးဟန္ေငြၾကည္၊(မက်ည္းေတာ)၊သိကၡာေတာ္ရဦးေရႊထြန္း(ရွမ္းလယ္ျပင္)၊ဦးထြန္းခင္၊ဦးဂ်က္ခင္။
ဦးသိန္းေအာင္(ေတာင္ငူ)၊ဦးကူး၊ လွျမင့္၊သားသား။
ဦးကိုၾကီးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား-
(၁)၄-လအတြင္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးရန္။(၂)။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒအတြင္း(က)က်မၼာေရး၊(ခ)ပညာေရး
(ဂ)လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၃)။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသကတမ္း(၄)လကုန္ဆံုးရက္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လက္တြဲျပီးေဒသအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကိုအားရ၀မ္းသာၾကိဳဆိုျပီးအခမ္းအနားၾကီးက်ယ္စြာက်င္းပေပးရန္။(၄)။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသက္တမ္း (၄)လအတြင္းဖြဲ့စည္းရပ္တည္ႏိုင္ရန္ႏိုင္ငံေတာ္မွစားနပ္ရိကၡာကူညီေပးရန္။(၅)။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလ ၌စစ္ေၾကာင္းမ်ားျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းမျပဳရန္။
အပစ္အလပ္ရပ္စဲေရးနယ္ေျမဧရိယာ။
ေတာင္ငူလြိဳင္ေကာ္ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းအေနာက္ဘက္ျခမ္း။အေနာက္ဘက္စစ္ေတာင္းျမစ္ေကာက္ေကာက္ ေကြ့ေကြ့။ေျမာက္ဘက္တြင္နန္းခ်ိဳေခ်ာင္းေကာက္ေကာ္ေကြ့ေကြ့မွေပါင္းေလာင္းျမစ္ဆံုမွ
စစ္ေတာင္းျမစ္ဆိပ္အထိျဖစ္သည္။
ႏို၀င္ဘာ(၁၁)ရက္ေန့တြင္ေတာင္ငူမိုင္တာကြင္း၌ၾကိဳဆိုေရးလုပ္သည္။
က်ေနာ္တို့အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးနယ္ေျမျဖစ္သည့္ေကအန္ယူ၊တပ္မဟာ(၂)၊ေတာင္ငူခရိုင္၊သံေတာင္ျမိဳ့
ေျမာက္ဘက္၊အေျခခံေဒသတြင္းမွရြာမ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းစာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ျပဳစုထားသည့္ရြာေပါင္း-
(၁၁၂)ရြာရွိသည္။(၁)။ပေလခီးထ(ေတာျပာၾကီးအထက္)၊(၂)။ပေလခီးလာ(ေတာျပာၾကီးေအာက္)၊(၃)။ပနာဘူး။(၄)။ေငြေတာင္ၾကီး။
(၅)။ရြာသစ္၊(၆)။ေငြေတာင္ေလး၊(၇)။တာလူးနန္းမူ၊(၈)။ေက်ာက္တိုင္၊(၉)။ရြာၾကီး၊(၁၀)။ပ်ားစခန္း၊(၁၁)။ကြမ္းပင္၊
(၁၂)။ေရႊလန္ဘို၊(၁၃)။ဇလဲ(အထက္)၊(၁၄)။အလယ္ေခ်ာင္း(အထက္)၊(၁၅)။အလယ္ေခ်ာင္း(ေအာက္)၊(၁၆)။သ ေရာဘူ၊(၁၇)။တာ၀ါေလာ္ခီး၊(၁၈)ဒိုးထဲ့၊(၁၉)။ေလေလာ္ေ၀း၊(၂၀)။ေက်ာက္လံုးၾကီး၊(၂၁)။မဲကူကန္၊(၂၂)။ဗိုလ္တဲ ကုန္း၊(၂၃)။ဖတီးမူးကုန္း၊(၂၄)။ဇလဲေအာက္၊(၂၅)။ေကာ္ပတ္ျခံ၊(၂၆)။သစ္ေခါင္း၊(၂၇)။ေက်းမင္းအထက္၊(၂၈)။ ေက်းမင္းေအာက္၊(၂၉)။ျမထင္၊(၃၀)။ရွမ္းလယ္ျပင္အထက္၊(၃၁)။ရွမ္းလယ္ျပင္ေအာက္၊(၃၂)။ဗဟန္း၊(၃၃)။သစ္ ခြေတာင္၊(၃၄)။ဘိုကေလး၊(၃၅)။ဖယ္ဘိုး(ေျမာက္ဘက္)၊(၃၆)။ေတာင္နန္းခ်ိဳ(အထက္)၊(၃၇)။ေပါက္တူးဖယ္ပိုး၊ (၃၈)။ေတာင္နန္းခ်ိဳ(ေအာက္)၊(၃၉)။ေတာင္ပါတ္လည္၊(၄၀)။ခ်ဥ္ပေတာင္(ရြာမ)၊(၄၁)။သံေတာင္ေလး၊(၄၂)။ မင္းလမ္းေတာင္၊(၄၃)။တပ္ေတာင္၊(၄၄)။ေလးအိမ္စု၊(၄၅)။တေမာခို၊(၄၆)။အမယာ၊(၄၇)။ေျမာက္နန္းခ်ိဳ
(အထက္)၊(၄၈)။ေျမာက္နန္းခ်ိဳ(ေအာက္)။(၄၉)။ေငြေတာင္၊(၅၀)။သရက္ေတာင္၊(၅၁)။က်မိုင္း၊
(၅၂)။သေဘၤာေတာ၊(၅၃)။ပိန္းသီလာ၊(၅၄)။ေရႊလံုး၊(၅၅)။ျမသာကုန္း၊(၅၆)။ေက်ာက္ရွည္ေတာင္၊(၅၇)။လက္
ပန္ျဖဴ(ငထြန္း)၊(၅၈)။ေရကန္ဒို၊(၅၉)။ေက်ာက္ျဖာ(ေအာက္)၊(၆၀)။ေက်ာက္ျဖာ(အထက္)၊(၆၁)။ေက်ာက္ၾကီး
ေတာင္(ရြာသစ္)၊(၆၂)။ေက်ာက္ၾကီးေတာင္(ဥယ်ာဥ္)၊(၆၃)။ေက်ာက္ၾကီးေတာင္(ရြာမ)၊(၆၄)။ဖုန္းဆိုး၊(၆၅)။ က်ြဲက်(အထက္)၊(၆၆)ေညာင္ပင္ေတာင္၊(၆၇)။ေရႊဘိုး၊(၆၈)။သစ္အယ္ေတာင္၊(၆၉)။ေဗာတိကုန္း၊(၇၀)။ထမံု (အထက္)၊(၇၁)။ထမံု(ေအာက္)။(၇၂)။ရြက္စည္ပိုင္း၊(၇၃)။ဆင္အံေတာင္၊(၇၄)။လၻက္အင္း၊(၇၅)။ၾကိဳ့ေခ်ာင္း၊ (၇၆)။မဏၭပ္ေတာင္၊(၇၈)။ဗံုေတာင္၊(၇၉)။သာစည္၊(၈၀)။မိအိ(ေအာက္)၊(၈၁)။မိအိ(အထက္)၊(၈၂)။သဲႏုကုန္း၊
နဂါးေတာင္၊(၈၃)။ခ်ဥ္ပေတာင္(ရြာသစ္)၊(၈၄)။မဆ(အထက္)၊(၈၅)။မဆ(ေအာက္)၊(၈၆)။တိုးတိုးပင္၊(၈၇)။ က်ြဲက်(ေအာက္)၊(၈၈)။ဘုတ္မ၊(၈၉)။ဆိတ္ဖူးေတာင္၊(၉၀)။မအူေတာ၊(၉၁)။မိတ္သလင္ေတာင္(ေအာက္)၊(၉၂)။
မိတ္သလင္ေတာင္(အထက္)၊(၉၃)။ဘုရားကုန္း၊(၉၄)။သက္ကယ္က်င္း၊(၉၅)။မဂူေတာင္၊(၉၆)။မဲခ်ိဳ(အထက္)၊ (၉၇)။မဲခ်ိဳ(ေအာက္)၊(၉၈)။ထိုး၀ါးေခ်ာင္း၊(၉၉)။ကမၻာလာျခံ၊(၁၀၀)။ေလးအိမ္စု၊(၁၀၁)။ဟီမို+သစ္၀ါးေတာ၊ (၁၀၂)။ထမံု(ဥယ်ာဥ္)၊(၁၀၃)။ထမံု(အလယ္)၊(၁၀၄)။ထမံုေငြေတာင္၊(၁၀၅)။အူနဲဖူလီ၊(၁၀၆)။က်ြန္းေတာကုန္း၊ (၁၀၇)။မန္းက်ည္းေတာ၊(၁၀၈)။ရြာတန္းရွည္၊(၁၀၉)။ကိုးဒစ္၇ြာမ၊(၁၁၀)။ေက်ာက္တံခါး(အထက္)၊(၁၁၁)။ ေက်ာက္တံခါး၊(၁၁၂)။ေက်ာက္တံခါး(အလယ္)တို့ျဖစ္သည္။
ေကအန္ယူ၊တပ္မဟာ(၂)၊ေတာင္ငူခရိုင္၊သံေတာင္ျမိဳ့နယ္အတြင္းရွိရြာေပါင္း(၁၆၈)ရြာ၇ွိေၾကာင္းကို
ေအာက္ပါအတိုင္းေတြရွိႏိုင္သည္။ေသာက္ေရခပ္အေရွ့ဘက္အုပ္စု။(၁)။မာဘြယ္ခို၊(၂)။ကမူဒို၊(၃)။ကေလာ္ခီး၊ (၄)။ကတာခီး၊(၅)။ထီးသီးဘူ(ေအာက္)၊(၆)။ထီးသီးဘူ(ထက္)၊(၇)။ေမာင္၀ါေခါ၊(၈)။ေ၀လာေခါ၊(၉)။ဒီဒါးခို၊(၁၀)။ လယ္ခါဒိုးခို၊(၁၁)။လယ္ခိုဒိုးသာ၊(၁၂)။လယ္ခိုဒိုးကား(၁၃)။သေခါေစာ၊(၁၄)။ဖာ၀ယ္၊(၁၅)။ဖာဒိုးကား၊(၁၆)။ ေသရာယူ၊(၁၇)ေခါမူးခို၊(၁၈)။ေစာေလာခို-အျပင္-
ေသာက္ေရခပ္(အေနာက္အုပ္စု)။(၁)။ကေဆာဘြယ္၊(၂)။ခို၀ယ္၊(၃)။လယ္၀ီခို၊(၄)။ေလးခိုဒိုးကား၊(၅)။စပါးေလာ္ခီး၊
(၆)။ခေလာ္ကား၊(၇)။ခူေသတဲ၊(၈)။ထီးထပူ၊(၉)။သူခဲတဲ၊(၁၀)။ေဘာမူတဲ၊(၁၁)။မိုင္(၂၀)၊(၁၂)။ဒဲမူဟား
(ေခ်ာင္းႏွခြ)၊(၁၃)။ဥသ်ွစ္ကုန္း၊(၁၄)။ေရႊေညာင္ပင္၊(၁၅)။ကဆယ္ဒါဖူးပလဲ့၊(၁၆)။ကသြီးတီး၊(၁၇)။ဘြဲဟီခို၊
(၁၈)။သပါးဖို၊(၁၉)။ခလယ္ေက်ာထယ္၊(၂၀)။ခလယ္ပါထိ၊(၂၁)။ခလယ္ဒိုးကား၊(၂၂)။ထီးပူခီး(ထက္)၊(၂၃)။ ထီးပူခီး(ေအာက္)၊(၂၄)။ကရွီးခီး၊(၂၅)။ကရွီးခီး(ေအာက္)၊(၂၆)။ကရာခီး၊(၂၇)။ဘြယ္ဘူးခီး-တိုျျဖစ္ျပီး-
ၾကီးေခ်ာင္းအေရွ့ဘက္(ဂေလ၀ါမူေထာ္အုပ္စု)။(၁)။ရႈိခို၊(၂)ဗီြခီး၊(၃)။ေမာသူးတဲ၊(၄)။ဘခါေလးခို၊(၅)။ဥပါယံ၊ (၆)။သိဂၤီလာ၊(၇)။ထီးဆာဘို၊(၈)။ေမာခူးတဲ၊(၁၀)။ကေဟာ္တဲ(ထက္)၊(၁၁)။ကေဟာ္တဲ(ေအာက္)၊(၁၂)။ ေဟာလူတဲ၊(၁၃)။ပလပ္ခီး၊(၁၄)။လဲေဘာ္ခေလာ္ဘဲ။
ဂေလခါမူနုအေနာက္အုပ္စု။
(၁)။ဘဲေခၚတဲ(စပါးက်ီ)၊(၂)။ခူပလဲတဲ(ခူေျပာင္)၊(၃)။ဒဲဒို(ဒိုးဒိုး)၊(၄)။ေမာ္ကိုးတဲ(မဲေက်ာ္)၊(၅)ဂေလခိုးခီး
(ရသိုးေလး)၊(၆)။ေမာ္ဖားဒဲ(ေျပာင္သို)၊(၇)။ဂါမူဒို၊(၈)။ေနာ္ေသးတဲ။ထိသာေစာ(ၾကားေဒသ)။(၁)။ရိႈေသာပလို၊(၂)။ထာရဲပလို၊(၃)။သပါးရာ၊(၄)။ခေလမူးခီး၊(၅)။လယ္ေဘာေစာ၊ (၆)။ပလာေဒးေခါ၊(၇)။မာရဲဖူလီ၊(၈)။ခမာတီးဖူလီ၊(၉)။တာရိုး၊(၁၀)။၀ါေသာခို၊(၁၁)။ဒိေသာခို၊(၁၂)။သေခၚထိ၊ (၁၃)။ထိသာေစာ၊(၁၄)။မဆာေခါ၊(၁၅)။ေမာ္ခ်ီး၊(၁၆)။ထာဘူခီး၊(၁၇)။လာမဲဖူးလီ၊(၁၈)။မဲေသာဖူလီ(ထက္)၊
(၁၉)။မျေသာဖူလီ(ေအာက္)၊(၂၀)။လယ္ရာဒို၊(၂၁)။ဘာရာ(ပေခါက္)၊(၂၂)။ဒီဒါးခို၊(၂၃)သကြဲပလို၊(၂၄)။ မိုင္းလံု (အထက္)၊(၂၅)။မိုင္းလံု(ေအာက္)၊(၂၆)။မိုင္းလံု(အလယ္)၊(၂၇)။ေသာက္ေရခပ္(ေကအန္ယူ)၊(၂၈)။ပုတ္သင္၊ (၂၉)။ေလးေလာ္ေဒး၊(၃၀)။ငပိုးၾကီး၊(၃၁)။ငပိုးေလး၊(၃၂)။အိအယ္။
ထန္းတပင္ျမိဳ့နယ္။(၁)။ဖလိမ္းဆာလို(တိပ္ပု)၊(၂)။ရဲလို၊(၃)။ပေလာ္ေဘာတဲ၊(၄)။ဒါဘားခီး၊(၅)။ေလးအိုးလို၊(၆)။ ေပၚဖ၊(၇)။မြီးလို၊(၈)ခဲတဲ၊(၉)။ဖူးမူးတဲ၊(၁၀)။လယ္ကလားတဲ(ေရတံခြန္)၊(၁၁)။ဆီေဒါခို၊(၁၂)။ေဖြေပၚတဲ၊(၁၄)။ ေစာ္မူတဲ၊(၁၅)။ေစာ္ေတးတဲ၊(၁၆)။ခိုးလူ၊(၁၇)။ဇ၀ါေတာ၊(၁၈)။၀ါမိပဲခို၊(၁၉)။သခါီးစိုး၊(၂၀)။စီခဲတဲ၊
(၂၁)။ေဟာသူဒို၊(၂၂)။ဘဲလို၊(၂၃)။ပေလာမူတဲ(ေျပာင္မသိုလ္)၊(၂၄)။ေလာ္ဘီးလယ္၊(၂၅)။ေမေဒါခို၊(၂၆)။ ေမာ္ေသးတဲ၊(၂၇)။ခူလာတဲ၊(၂၈)။စြာ၀ါးတဲ၊(၂၉)။ဟထိုးဘြယ္၊(၃၀)။ေသခူတဲ၊(၃၁)။သေအးခီး၊(၃၂)။ဂေလခီး၊ (၃၃)။ဘူခီး၊(၃၄)။ဘူစရခီး၊(၃၅)။ဟိုခီး၊(၃၆)။ဟီေဒၚေခၚ၊(၃၇)။ခ်ိဳးဆယ္၊(၃၈)။၀ါဆို၊(၃၉)။ေကာ္စိုးခို၊(၄၀)။ ၀ါသိုးခို၊(ေဘာဂလိေလး)၊(၄၁)။လယ္ရို၊(၄၂)။ခလယ္လာ(ေဘာဂလိၾကီး)၊(၄၃)။ေကာ္ေသးဒဲ(ေရသိုးၾကီး)၊ (၄၄)။ ေသခိကလား၊(၄၅)။ဒါေလးလို၊(၄၆)။ေစာ့ေအစီး၊(၄၇)။ဆြားလို၊(၄၈)။သူေဌးကုန္း၊(၄၉)။ေညာင္ပင္စခန္း၊ (၅၀)။နဂါးေမာက္၊(၅၁)။ထ့ုးဖို၊(၅၂)။တပ္ေျပး၊(၅၃)။ျပံဳးေခ်ာင္း။(၅၄)။ခေပါင္း၊(၅၅)။ထီးလို၊(၅၆)။ကဆယ္ဒို၊(၅၇)။ ရွားစီးဖို၊(၅၈)။ေရလွ်ံ၊(၅၉)။ေတာကုန္း၊(၆၀)။ဇီးျဖဴကုန္း၊(၆၁)။ျပင္ကား၊(၆၂)။လဲထိ၊(၆၃)။သစ္ခ်ဆိပ္၊
(၆၄)။အင္းေက်ာ္၊(၆၅)။ေရႊတေဆာင္း၊(၆၆)။မာလာကုန္း၊(၆၇)။သာယာကုန္း၊(၆၈)။ရြာတန္းရွည္
တို့ျဖစ္ၾကသည္။
က်ည္ေ၀ျဖိဳး
ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။

Tuesday, January 11, 2011

Monday, January 3, 2011

(၆၃)နွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား ႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲ။


(၆၃)နွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား ႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲ တြင္စာေပေ၀ဘန္ေရးဆရာ၊ကဗ်ာဆရာ၊စာေရးဆရာေမာင္စြမ္းရည္ မွနယ္ခ်ဲ့ဆန့္ က်င္ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ဖက္ဆစ္ဆန့္က်င္ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊အမ်ိဳးသား လြပ္ေျမာက္ေရးအတြက္အမ်ိဳးသားစာေပေခါင္းေဆာင္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာ ဆရာၾကီး ဆရာ ေဒါက္တာသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏အမ်ိဳးသားစာေပႏွင့္လြပ္လပ္ေရအေၾကာင္းေဟာေျပာစဥ္။

 (၆၃)နွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္ စာေပ ေဟာ ေျပာပြဲတြင္ကဗ်ာဆရာ-က်ည္ေ၀ျဖိဳးမွ-ပကတိေက်းလက္-ကဗ်ာ
ကိုရြတ္ဆိုစဥ္။
  
(၆၃)နွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ကဗ်ာဆရာ-ရိုး(ေခတၱရာ)မွကဗ်ာရြတ္ဖတ္စဥ္။
 (၆၃)နွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ကဗ်ာ
ဆရာနီလြင္ေသြး(ဒသနိက)မွကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာအားရြတ္ဆိုစဥ္။

(၆၃)နွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာျမန္မာ့အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား။(ေအာ္ဘာနီ၊နယူးေယာက္။)
 
(၆၃)နွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ 
ကဗ်ာဆရာညိဳထက္(လမ္းသစ္ဦး)မွကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာရြတ္ဖတ္စဥ္။
 (၆၃)နွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္တက္ေရာက္
လာေသာ၀ါသနာရွင္မ်ား။


(၆၃)ႏွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အခမ္းအနားသို့ေပးပို့ေသာႏွစ္ဦးသ၀ဏ္လႊာ။

(၆၃)ႏွစ္ေျမာက္လြပ္လပ္ေရးေန့အခမ္းအနားသို့ေပးပို့ေသာႏွစ္ဦးသ၀ဏ္လႊာ။

Sunday, January 2, 2011

"ဆုေတာင္း”

 "ဆုေတာင္း”
 အေဟာင္းထဲက
အေကာင္းေတြ
အသစ္မွာေပါင္း
ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျပာင္းအလဲ
၀ိုင္းစုေလာင္းထူမ
ခုႏွစ္မ်ားစြာ တသသ
ေတာင္းတခဲ့ ျပည္သူ ့ဆႏၵေတြ
ႏွစ္သစ္မဂၤလာမွာ
ေလာကပါလတရားႏွင့္ ေမြးဖြားေစ၊။။။။

(ေဒါင္းနီ)
၀၁.၀၁.၂၀၁၁
(ဒီဇိုင္းပန္းခ်ီ=ေဒါင္းနီ)

Saturday, January 1, 2011

ပကတိေက်းလက္။

ပကတိေက်းလက္။
ရထားလက္မွတ္ေစာင့္ေနတာမဟုတ္ဘူး။
ႏွင္းမိုးေတြအျပင္မွာရြာေနလိမ့္မယ္
မခိုင္လံုတဲ့ တရားေတြ
စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းခံထားရတဲ့
အျပစ္သားတဦးလို။

မ်က္ရည္ႏွင့္မ်က္လံုး
ေပါင္းစပ္ထားတဲ့အခ်ိန္
လယ္ကြင္းစိမ္းစိမ္းေတြထဲက
ထန္းပင္ၾကီးေတြဆီေရာက္လိုက္
မိုးအံု့အံု့ၾကံခင္ေတာေတြထဲျဖတ္လိုက္။

အရင္တုန္းက
ဗကပေတြစခန္းခ်သြားတဲ့ေနရာ
ဦးၾကီးကေျပာ
မသိမသာေခါင္းညိတ္
ကိုယ္ခ်က္ျမဳတ္ရဲ့တန္းဖိုးၾကီးမႈ
နွေျမာလြမ္းဆြတ္လိုက္ပံု။

မိုးဦးက်ပ်ိဳးပင္ေတြထမ္း
ေကာက္စိုက္သမေတြထံအလွ်င္မွီမွီ
ထမ္းပို့ေနတဲ့ ဘၾကီးစိန္
တြံေတးသိန္းတန္ရဲ့
"ဒီစနစ္ဆိုးေတြကို ေက်ာမြဲမ်ားအတြက္
တိုက္ထုတ္ပစ္ရမယ္"
ခံစားတတ္ခ်ိန္ သူပုန္ျဖစ္ခါစရွိေသး။

အသိေတြက ေလ့လာေရးခရီးထြက္
ဘယ္ဘုရား က မွားျပီး
ဘယ္တရား မွန္တယ္ဆိုတာ
၇ႈးရူးႏွမ္းႏွမ္း မသိေသးတဲ့အရြယ္
ရုပ္ေခ်ာရင္ ဇတ္လိုက္
ရုပ္ဆိုးရင္ လူၾကမ္းေခတ္ၾကီးမွာ
ရုပ္ေခ်ာရင္ လူေတာ္ထင္
ဂုဏ္ထူးတန္း၀င္ခြင့္ရဘ၀။

ဘယ္သူဟာ ထာ၀စဥ္သူရဲေကာင္းလဲ--
ဘယ္သူဟာ ထာ၀စဥ္ရန္သူလဲ-----
ကိုယ့္တရားကိုယ္
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ကာလ
ဘ၀ဟာ လူတခ်ိဳ့အတြက္
အၾကိဳက္လုပ္ရမွာလား။