Monday, July 18, 2011

ကုိတင္ေမာင္ဦးမွသည္ လူမေသျပည္မပ်က္အထိ (၂ - ခ)

ကုိတင္ေမာင္ဦးမွသည္ လူမေသျပည္မပ်က္အထိ (၂ - ခ)

by Nyo Htet on Sunday, July 17, 2011 at 7:54pm
ထို႔အျပင္ ေျပာရန္ရွိေသးသည့္ အေတြ႔စမ်ားသည္က … …
ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးသည္ အဆင့္အလိုက္ ေခတ္ကာလအလိုက္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအလိုက္ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ယူမႈ ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္ခဲ့သည္ကို ေျပာခဲ့သည္။ မွန္သည္။ ယေန႔ကာလသည္ ၁၃၅၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုႏုိင္ငံေရး၏ အဆက္ျဖစ္သည္။
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ရခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးသည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျပန္လည္ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည္။ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္ ဘယ္၀ါ့ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို အခ်င္းပြားခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးခင္အခ်ိန္အထိ အခ်င္းပြားခဲ့ၾကသည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအေၾကာင္းကို လူေျပာမ်ားၾကသည္။ က်ေနာ္က ပထမအႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မွတ္တမ္းမ်ားအရသိေနသည္။ “ဘေရာက္ဒါ၀ါဒ” အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္မိသည္။ (တဆက္တည္း တိန္႔ေရွာင္ဖိန္သေဘာတရားကိုလည္း ဆင္ျခင္မိျပန္သည္။ “ဘေရာက္ဒါ”က တိုးတက္လာသည့္ အရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား တြဲလုပ္ၾကရမည္ဟုေဟာသည္။ “တိန္႔ေရွာင္ဖိန္” က ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ႏွင့္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို တြဲၿပီး တ႐ုပ္ျပည္ကို ၾကြယ္၀လာေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ “ဘေရာက္ဒါ”က ေဖါက္ျပန္ေရးသမားျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္ေအးေခတ္အစပုိင္း။ “တိန္႔ေရွာင္ဖိန္”က ႀကီးျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္ေအးေခတ္လြန္ကာလ။ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏုိင္ရန္ အစျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သခင္ဗဟိန္းကို စစ္ဦးစီလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ မရ။ လူထုအတြင္း စည္းရံုးေရး လုပ္ရမည္။ ပါလီမာန္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးကအေရးႀကီးသည္။ “ဇာရင္ေနာ့စကီး အစီရင္ခံစာ”ကို သတိရသြားသည္။ ဗမာျပည္ရရွိခဲ့သည့္လြတ္လပ္ေရးသည္ အတုျဖစ္သည္ဆိုေသာ အသံမ်ား၊ အေႏွာင္အဖြဲ႔ မကင္းသည့္ လြတ္လပ္ေရး ဆိုသည့္ အသံမ်ား၊ “ဘေရာက္ဒါ၀ါဒ”ကို တင္သြင္းလာသည့္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား “သခင္သိန္းေဖ (ျမင့္)” ဆိုသည့္ အသံမ်ား၊ အလံနီမ်ား၊ အလံျဖဴမ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္မ်ား၊ ဖဆပလမ်ား … …။ ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ပါတီအခ်ဳိ႕ မတက္ေတာ့။ ထားေတာ့။ က်ေနာ္ကေတာ့ အတိတ္ကို အတိတ္မွာ ထားခဲ့ဖို႔လိုလားသည္။
၁၃၀၀ ျပည့္ႏုိင္ငံေရးမွ ပါလာခဲ့သည့္ နုိင္ငံေရ႔းပါတီသည္ “ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ”ျဖစ္သည္။ သူသည္လည္း ၁၉၈၉ တြင္ ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးေခတ္ကာလကလည္း ၁၃၀၀ ျပည့္ႏုိင္ငံေရးမဟုတ္ေတာ့။ ၁၃၅၀ ျပည့္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းျဖစ္လာသည္။ ဗမာျပည္သမုိင္းတြင္ လက္၀ဲေရာ၊ လက္ယာပါႀကိဳးစားထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကုိင္ေက်ာင္းသားအင္အားစုက ABSDF အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။ အျခားနုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာသည္။ ရွစ္ေလးလံုးႏုိင္ငံေရး၊ ABSDF ဆိုသျဖင့္ မျဖစ္မေနသတိရသင့္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာသေဘာတူညီခ်က္။
၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ တုိက္ပြဲ၀င္အင္အားစုမ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္ယူခဲ့သည္။ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူဟူ၍လည္း လူသိမ်ားသည္။ နုိင္ငံေရးပါတီ၊ ေက်ာင္းသားအင္အားစုႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု ဟူ၍ ၃ စုခြဲ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ သေဘာတူညီခ်က္ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုးႏုိင္ငံေရးကို ထိုအင္အားစု ၃ စုမွ ဆက္လက္တာ၀န္ယူသြားရန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ကုိမိုးသီးဇြန္ဦးေဆာင္သည့္ “လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ” ျဖစ္လာသည္။ ေက်ာင္းသားအင္အားစုအျဖစ္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ဗကသ ရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအျဖစ္ “ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္”ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ABSDF ျဖစ္တည္လာသည္။ လူ႔ေဘာင္သစ္၊ ဗကသ ေတာခိုၾကလွ်င္ ABSDF သို႔ ေရာက္ၾကသည္။ လက္ရွိဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲသည္လည္း ထိုသို႔ျဖင့္ ABSDF သို႔ေရာက္ရွိလာသူျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္သည္လည္း ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကို နာခံကာ ABSDF သို႔ ေရာက္ရွိလာသူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ … …
ထုိသေဘာတူညီခ်က္က ကာတခုသာတည္ျမဲခဲ့သည္။ လူ႔ေဘာင္သစ္က လက္နက္ကိုင္ေဒသတြင္ ပါတီအလံေထာင္လိုက္ သည္။ ၁၉၉၄ ဗကသ (ယာယီ) ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ အိုးေ၀ေဇာ္ (ရဲေဘာ္ထက္မိုး) အထိ စက္တင္ဘာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာခဲ့ေသာ္လည္း “ဗကသ (ႏုိင္ငံျခားေရးေကာ္မတီ)” က နယ္စပ္တြင္ ေပၚလာခဲ့ျပန္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖင့္ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူက ေ၀၀ါးသကဲ့သို႔ျဖစ္လာရသည္ကို ဆင္ျခင္မိလာသည္။
၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူ၏ မူလ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေတာတြင္း ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အခ်ိပ္အဆက္ရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ထိုႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း လိုသည္ကအမွန္။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္လာေသာအခါ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေ႐ႊ႕အေျပာင္းတခ်ဳိ႕ကို စဥ္းစားမိလာသည္။ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူက ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ္လည္း ပါ၀င္ရာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရမည္ဟု ထင္သည္။
၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူအရ လက္နက္ကိုင္ေတာတြင္း အင္အားစုအျဖစ္ ရပ္တည္ေပးမည့္ ABSDF က အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္သည့္တုိင္ သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ေပးေနၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ABSDF အပိုင္းက ရွင္းလင္းသည္။ ေနာက္တခုက …။ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္မွာ ၈၈ - ဗကသ ျဖစ္သည္။ ယခု ၈၈ - ဗကသ မ်ားက ဗကသမ်ားအျဖစ္ မရပ္တည္ၾကေတာ့။ သို႔ေသာ္ လူငယ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ေတာ့ သိကၡာျမင့္မားစြာ တည္ရွိေနသည္။ ထို ၈၈ - ဗကသ မ်ားက ယခုအခါ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အစုအဖြဲ႔အျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္။ မူလက ေျမေအာက္ဗကသအျဖစ္ရပ္တည္ရာမွ ယခု ေျမေပၚသို႔ထြက္ၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ရပ္ခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူအရ ABSDF - ဗကသ အစား ABSDF – 88 မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္လာသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။ ေနာက္တခုက ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိစၥ။ စက္တင္ဘာသေဘာတူညီခ်က္အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္း (ယခင္ကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပဟု သံုးခဲ့ေသာ္လည္ ယခု ျပည္တြင္းဟု သံုးပါသည္။) အေျချပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည္။ ၈၈ ကာလက ထုိ ၿမိဳ႕ျပ (ျပည္တြင္း) အေျချပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီတာ၀န္ကိုယူခဲ့သည့္ ပါတီသည္ ယခု နယ္စပ္အေျချပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာၿပီ။ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရေတာ့မည္ဟုထင္သည္။ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကတည္းက ယေန႔တုိင္ တည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပ (ျပည္တြင္း) ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားကိုယူေနသည့္ ပါတီက “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္”ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀ ရာစု ေႏွာင္းပုိင္း က်ေနာ္တို႔ေခတ္ ႏုိင္ငံေရးအစပုိင္းက ျဖစ္ရွိခဲ့သည့္ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္မူသည္ ၂၁ ရာစု အစပုိင္း ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတြင္ ဒီ/ခ်ဳပ္ - ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ABSDF ျဖစ္လာသည္ဟု ေတြးၾကည့္မိသည္။
ယေန႔ႏုိင္ငံေရးသည္ ရွစ္ေလးလံုးႏုိင္ငံေရး၏ အဆက္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အယူအဆမွတဆင့္ အေတြးပြားမိသည္မ်ား ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုးႏုိင္ငံေရးကို ရွစ္ေလးလံုးႏုိင္ငံေရးက ေဖၚေဆာင္ေပးလိုက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာ သယ္ေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီ/ခ်ဳပ္ - ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ABSDF တို၏ ဆက္ဆံေရးပုိင္းကိုလည္း ဆက္လည္ စဥ္းစားမိျပန္သည္။
ဒီ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖြဲ႔တို႔သည္ ျပည္တြင္း (ၿမိဳ႕ျပ) အေျချပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရးပုိင္းတြင္လည္း ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိၾကသည္။ အထူးအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုိမင္းကိုႏုိင္တို႔ၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိၾကသည္။ နည္းပရိယာယ္ပုိင္းတြင္လည္း အေထြအထူးကြဲျပားသည္ဟု မထင္။ ဒီ/ခ်ဳပ္ေရာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးကို ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။
ABSDF က ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚမည္သို႔ သေဘာထားသည္နည္း။ ၈၈ - မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚသေဘာထားက ရွင္းလင္းသည္။ အထူးအားျဖင့္ ဒီ/ခ်ဳပ္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚသေဘာထား ျဖစ္သည္။ မဲေဆာက္အေျချပဳစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ဒီႏွစ္ အစပုိင္းမွ စ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ႔ႏုိင္ငံေရးအေပၚ ထိုးႏွက္မႈမ်ားလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ေနရ၍လည္း ABSDF ၏ သေဘာထားကို သိရန္လိုလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီႏွစ္အစပုိင္းက ABSDF တြင္ ညီလာခံက်င္းပသည္။ ထိုညီလာခံအၿပီးတြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာသည္။ ညီလာခံအၿပီး ထြက္လာသည့္ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ဆိုသည္က ထိုအဖြဲ႔အစည္းေနျဖင့္ လာမည့္ညီလာခံသက္တမ္းတြင္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးရပ္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္သြားမည္၊ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအေပၚ မည္သို႔သေဘာထားသည္ဆိုသည္မ်ားကို ေဖၚျပရသည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ABSDF ၏ ညီလာခံအၿပီးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ဒီ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္းရံသြားမည္ဟု ပါရွိသည္။ ABSDF တပ္ဖြဲ႔၀င္ ေမာင္လြမ္းဏီ၏ ကဗ်ာတပုဒ္တြင္ေတာ့ ေဒၚစုအေပၚ တမ်ဳိးတမည္ေသာ သေဘာထားတခု၊ ထိုအတူ အလြတ္သေဘာစကားေျပာရာ ABSDF တပ္ရင္းမွဴး တဥိးမွ ေဒၚစုအေပၚ ABSDF ဗဟိုႏွင့္မတူသည့္သေဘာထားတခု ထို ၂ ဦး၏ သေဘာထားက ပင္မ ABSDF ကုိ လႊမ္းမိုးလိမ့္မည္ဟုေတာ့မထင္။
တဆက္တည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မဲေဆာက္အေျချပဳ လူတစုမွ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကိုလည္း သတိထားမိျပန္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားအျမင္အေပၚ ထိုးႏွက္တုိက္ခိုက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို အၾကမ္းဖက္သည့္နည္းျဖင့္ မလုပ္ခ်င္ဆိုသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သေဘာထားကို ဗဟိုျပဳၿပီး ထိုးႏွက္ၾကသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ဆိုလ်င္ အေတာ္ေလးကို ေၾကေၾကကြဲကြဲ။ ဒီစကားဟာေတာထဲမွာ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြကို ေစာ္ကားတာျဖစ္တယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ မေစာ္ကားသင့္ပါဘူးဆုိသည္အထိ အလြန္အၾကဴးဖြဲ႔ႏြဲ႔ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ က်ေနာ္သတိထားမိသေလာက္ ေဒၚစု အေနျဖင့္ ေတာခိုေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ စာနာနားလည္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အခုေျပာသည့္ စကားသည္လည္း သူယံုၾကည္သည့္တရားကို သူေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြကို အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔လုပ္တဲ့ အစဥ္အလာကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုတာ အခုမွ ေျပာျခင္းလည္းမဟုတ္။ အရင္ကတည္းက ေျပာခဲ့သည္ဟု နားစြဲေနသည္။ ေကာက္ခါငင္ခါ ကိုးကားစရာလည္းမရွိ။ DVB လိုေနရာမ်ဳိးတြင္ေတာ့ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားရွိနုိင္ပါသည္။
ထိုထိုးႏွက္တုိက္ခိုက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတခုကိုလည္း သတိထားမိေသးသည္။ တုိက္ပြဲသ႑ာန္ကိစၥ အခ်င္းပြားရေပါင္းမ်ားၿပီ။ အရင္ကတည္းက ေတာခို ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားၾကား အခ်င္းပြားခဲ့ၾကသည္။ ABSDF အေပၚ ဂယက္ ရွိခဲ့သည္။ ညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲခဲ့ရဖူးသည္။ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲသ႑ာန္ကို လိုလားသူမ်ားက တဖက္ကို ေစ့စပ္ေၾကေအးေရးသမားမ်ားဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ နယ္စပ္အေျချပဳ တိုက္ပြဲသ႑ာန္ဆိုင္ရာ အခ်င္းပြားမႈ၏ အဆက္ဟု ထင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္သည္။ သူမလြတ္ေျမာက္ၿပီးသိပ္မၾကာ ဒီေကဘီေအ အေရးေပၚလာသည္။ ေသနတ္သံမ်ားထြက္လာသည္။ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲအတြက္ အားတက္စရာျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကာလသိပ္မျခား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ထိုးႏွက္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ နယ္စပ္ေဒသအေျချပဳ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးကို ေတာင္းဆိုသူမ်ားကုိ ထုိးႏွက္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အခု ထိုႏွက္ရမည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကသည္လားေတာ့မသိ။
ထိုသည္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ဗမာျပည္စာေပသမုိင္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တခုကို သတိရမိသြားသည္။ “မိုးႀကိဳမုန္တုိင္း” ထို “မိုးႀကိဳမုန္တိုင္း” ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး “ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ” က စာေပ “ျဖဳတ္ - ထုတ္ - သတ္” လုပ္ရပ္ဟု သူ႔ပါတီ အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ထုတ္ေ၀သည့္ “ျပည္သူ႔အာဏာ - ဂ်ာနယ္” တြင္ အကဲျဖတ္ေပးခဲ့ဖူူးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ႔နုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို ထိုးႏွက္ေနၾကသည့္ စာမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို ေတြ႔ေသာအခါ “မိုးႀကိဳမုန္တုိင္း” တုိက္ေနၿပီဟု စိတ္ထဲမွတ္လိုက္မိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထုိ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ “ျဖဳတ္ - ထုတ္ - သတ္” လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းဟု က်ေနာ္က အကဲျဖတ္မိ၍ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ “ျဖဳတ္ - ထုတ္ - သတ္” လုပ္လို႔ ရ / မရ။
“ဆရာဒဂုန္တာရာ” ၏ ေမြးေန႔ပြဲကို သတိရမိသည္။ ထိုေမြးေန႔ပြဲတြင္ “ဆရာထက္ျမတ္”က “ဆရာဒဂုန္တာရာ” ၏ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာထားစာတမ္း” ကို ဖတ္ေနသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ၾကားလိုက္ရသည္။ ဆရာထက္ျမတ္သည္ “မိုးႀကိဳမုန္တုိင္း” ကို ကုိင္တြယ္ခဲ့ၾကသူမ်ားထဲတြင္ပါသည္။ ယခုေတာ့ “ဆရာဒဂုန္တာရာ” ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထား စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားေပးေနသူျဖစ္ေနၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္သားႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ ထို႔အတူ ဆရာထက္ျမတ္သည္ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကို ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။ “ဆရာေဇာ္၀င္းကုိ” က “အေျပာမွန္ၾကရဲ႕လား” မွာ “ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္” ကို ေတာင္းပန္ထားသည္။ မဂၤလာရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤသည္က ၂၀ ရာစု “မိုးႀကိဳမုန္တုိင္း” အပိုင္းအစမ်ား။ အစြန္းေရာက္လွ်င္ ျပဳတ္က်ေပလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ ယခု ေပၚထြက္လာေသာ ၂၁ ရာစု “မိုးႀကဳိမုန္တုိင္း” အုပ္စုသည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္ရမည့္ေန႔ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္ဥိးမည္ဟု အကဲျဖတ္မိသည္။

 ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)
၁၇ - ၇ - ၂၀၁၁

Sunday, July 17, 2011

Burma Democracy Memorial Day- Web Conference Invitation

Burma Democracy Memorial Day- Web Conference Invitation

Friday, July 8, 2011

ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္း ျပည္ရန္ေအးတြင္ ရွိသည္။

ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္း ျပည္ရန္ေအးတြင္ ရွိသည္

by Nyo Htet on Friday, July 8, 2011 at 4:01pm
ဒီကေန႔ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔။ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္ႏြမ္ဂ်ာမွ ေျပာျပသည္။ က်ေနာ္ကမသိ။ က်ေနာ္က အေမရိကားတြင္ေနေသာ္လည္း အင္တာနတ္ မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းကြယ္လြန္သည္ကို မသိလိုက္။
ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္ က်ေနာ့္ၾကားတြင္ အမွတ္ရစရာမ်ားရွိသည္။ သူႏွင့္ က်ေနာ္ ဆံုၾကသည္က ၁၉၉၈။ သတိထားမိသည္ က ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းသည္ ကယမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သည္ဆိုသည္ ပင္။ ေလ့လာသင္ၾကားလိုစိတ္လည္း ရွိသူျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္ ပုဂၢိဳလ္အရေျပာရလ်င္ ကယမ္းျပည္သစ္ပါတီတြင္ ဥကၠဌႀကီး ဗိုလ္ေ႐ႊေအးၿပီးလ်င္ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းကို ေလးေလးစားစားရွိမိသည္။
ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ၾကားဆက္ဆံေရးပံုစံက မတူၾက။ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္ ကိုထူးေအာင္ဆက္ဆံေရးတြင္ ကိုထူးေအာင္က ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းအေပၚ အျမင္မၾကည္စရာရွိေနမည္။ ထားေတာ့။ ျပန္ေျပာလ်င္ ကာယကံရွင္မ်ားအတြက္ မေကာင္း။ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္ ကုိျမင့္ေဇတို႔ဆက္ဆံေရးတြင္ ကုိျမင့္ေဇက ဗိုလ္အုိက္ေဒါင္းကို ေက်းဇူးတင္ရမည့္ အခင္းအက်င္းရွိသည္။ ထားေတာ့ ဤတြင္လည္း ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ျပန္မေျပာခ်င္စရာေတြ။ အခုေတာ့ ကိုျမင့္ေဇေရာ၊ ဗိုလ္အုိက္ေဒါင္းပါ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကၿပီ။ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ႏြမ္ဂ်ာတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက တမ်ဳိး။ ဒါကိုေတာ့ ရဲေဘာ္ႏြမ္ဂ်ာမွ ျပန္ေရးျပထားသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္း ဆံဆံေရးကေတာ့ … …
သတိထားမိသေလာက္ က်ေနာ့္ကို စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ေနၾကသည္ကို သတိထားမိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာေတာ့ၾကာၿပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုစမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ေနၾကသည္ကိုလည္း သိပ္ေတာ့ျဖင့္နားမလည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ပံုမွန္အေနအထားေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ေနရသည္။ စမ္းသပ္မႈမ်ားထဲတြင္ အျပင္းထန္ဆံုး စမ္းသပ္မႈဟု ယူဆခ်င္စရာ ျဖစ္ရပ္တခု ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္ က်ေနာ့္ၾကားတြင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ က်ေနာ့္သတၱိကို ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းက သိကၡာတင္ေပးခဲ့ဖူးသည္ဆိုသည္ပင္။
က်ေနာ္ ၁၉၉၈ တြင္ “ကယမ္းျပည္သစ္ပါတီ”၏ ေဒသမ်ားထဲတြင္ ေနခဲ့ရဖူးသည္။ ဥကၠဌႀကီး ဦးေ႐ႊေအးေနထိုင္ရာ သိက်ိပ္ႏွင့္ “ကယမ္းျပည္သစ္ပါတီ” ဗဟိုတည္ရာ “ျပည္ရန္ေအး” စခန္းမ်ားတြင္ ေနခဲ့ရသည္။ “ျပည္ရန္ေအး” တြင္ ေနစဥ္က က်ေနာ္ ဗဟိုေထာက္ပံ့ေရးတာ၀န္ယူခဲ့ရသည္။ ထိုစခန္းတြင္ ဗိုလ္အုိက္ေဒါင္း၏ အတြင္းေရးမွဴးရံုးလည္းရွိသည္။ ျဖစ္ရပ္က ထိုေနရာတြင္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
က်ေနာ္အလုပ္မ်ားထဲတြင္ ဗဟိုကို မီးေပးရသည့္ မီးစက္ကို တာ၀န္ယူရသည့္ အလုပ္လည္းပါသည္။ မီးစက္ကို ညေနေစာင္း ၆ နာရီေလာက္ ေမာင္းေပးရသည္။ ပံုမွန္ကေတာ့ ၉ နာရီဆို ပိတ္သည္။ ဗဟိုလူႀကီးမ်ား ရွိေန၍ အလုပ္မ်ားေနပါက ၁၂ နာရီေလာက္အထိေမာင္းေပးရသည္။ တရက္ … …။ ျပည္ရန္ေအးစခန္းတြင္ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းရွိေနသည္။ က်ေနာ္လည္း ပံုမွန္အတုိင္း မီးစက္ႏိႈးေပးထားသည္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ မီးစက္က ဘာျဖစ္သည္မသိ ရပ္သြားသည္။ မၾကာ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းရံုးမွ အကူရဲေဘာ္ေလးတဦးက က်ေနာ့္ကို လာေခၚေတာ့သည္။ က်ေနာ္လည္း လုိက္သြားသည္။ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးတြင္ လူအေတာ္စံုေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးမွဴး ကုိေဌးေအာင္လည္း ရွိေနသည္။ က်ေနာ္လည္း ၀င္ထုိင္လိုက္သည္။ ဘာရယ္ေတာ့မသိ။ မ်က္ႏွာေတြကေတာ့ မသာမယာ။
က်ေနာ္ထုိင္လိုက္သည္ႏွင့္ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းက ဆီးၿပီးဆူေတာ့သည္။ သူအလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ မီးစက္ဘာ့ေၾကာင့္ ပ်က္သြားရသလဲဆိုသည့္ကိစၥ။ သူ႔ကိုမေလးစားလို႔ ဒီလိုျဖစ္တာလားဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေမးသည္။ က်ေနာ္က မေနႏုိင္။ သူ႔ကိုမေလးစားလို႔ ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းမဟုတ္။ မီးစက္မွာ တခုခုျဖစ္ေနလို႔ ျပင္ဖို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ္က ရွင္းျပသည္။ ထိုသို႔ေျပာေတာ့မွ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းက ေဘးနားတြင္ရွိေနသည့္ ေအေက ၄၇ ကို ယူၿပီး ေမာင္းတင္ကာ က်ေနာ့္ကိုခ်ိန္ေတာ့သည္။ က်ေနာ္ကလည္း မေလ်ာ့။ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္း ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ထားသည့္ၾကားမွပင္ က်ေနာ္က စက္ရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး သူ (ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္း) ကုိမေလးစားလို႔မဟုတ္ေၾကာင္းကိုသာ တြင္တြင္ေျပာေနေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးမွဴး ကုိေဌးေအာင္က ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေတာ့မွ ထုိကိစၥၿပီးသြားသည္။ က်ေနာ့္ကို ခ်ိန္ထားသည့္ ေသနတ္ကို ခ်လိုက္သည္။ ၿပီး … အလိုလိုက္လို႔ အမိုက္ေစာ္ကားတယ္ ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို ဆြဲခ်က္တင္ေတာ့သည္။
ထိုျဖစ္္ရပ္တခုလံုးတြင္ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ စြဲထင္ေနသည္က ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းေျပာလုိက္သည့္ “အလိုလိုက္လို႔ အမိုက္ေစာ္ကားတယ္” ဆိုသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။
ယခုသတိထားမိသေလာက္ က်ေနာ့္အေပၚခ်စ္ၾကသူေတြေတာ့ မ်ားၾကသည္။ ထို ခ်စ္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္း လည္း ပါသည္။ “ကယမ္းျပည္သစ္ပါတီ” တြင္ေနစဥ္က ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီထဲတြင္ က်ေနာ့္အေပၚ အေလးအနက္ ထားသည့္သူ ၂ ဦးရွိသည္။ ဥကၠဌႀကီး ဗိုလ္ေ႐ႊေအးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္း။ ႏုိင္ငံေရးမွဴး ကိုေဌးေအာင္ ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ေရေၾကာ ေျမေၾကာတူၾကလို႔ ထားေတာ့။ ပါတီဗဟိုတခုလံုးတြင္ က်ေနာ့္ကို “အေသးေလး”ဆိုၿပီး ခ်စ္စႏိုးေခၚသူေတြကလည္း ထို ၂ ဦး။ ယခုေတာ့ က်ေနာ့္ကို “အေသးေလး” ဟု ေခၚၾကသူမ်ားလည္း က်ဆံုး ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကၿပီ။ တခါတခါ အေရးအရာထားၿပီး က်ေနာ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအျမင္ေတြကို ေတာင္းၾကသူမ်ားကလည္း ထုိ ၂ ဦးပင္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးကို လူရာသြင္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ ဥကၠဌႀကီး ဗိုလ္ေ႐ႊေအးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းကို ယခုတုိင္ အမွတ္ထင္ထင္ရွိေနသည္။
က်ေနာ္ “ကယမ္းျပည္သစ္ပါတီ”မွ ထြက္လာေတာ့လည္း သူတို႔ ၂ ဦးရဲ႕ က်ေနာ့္အေပၚထားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ၾကားေနရသည္။ က်ေနာ္ စာေတြကို ေသခ်ာေရးသည္က “ကယမ္းျပည္သစ္ပါတီ”မွ ထြက္လာသည့္ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္းမွျဖစ္သည္။ “ေဒါင္းအိုးေ၀ - စာေစာင္” တြင္ ေရးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္ သူတို႔ဆီကိုေရာက္သည္။ က်ေနာ္ ေနထိုင္ရာအရပ္သို႔ သူတို႔ပါးလိုက္သည့္ သတင္းစကားေရာက္လာသည္။ “အေသးေလး ေရးတဲ့စာေတြဖတ္ရတယ္။ သေဘာက်တယ္” ပါတီ၊ ေဒသနဲ႔ ကယမ္းလူမ်ဳိးထုတရပ္လံုးကို ဦးေဆာင္မႈေပးေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးဆီက ရလိုက္တဲ့ ဒီအမွာစကားဟာ ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး) အတြက္ကေတာ့ တကယ့္အားပါပဲ။
“ျပည္ရန္ေအး”စခန္းက အေနာက္တုိင္းေက်းလက္အိမ္ေလးလို႔ ေဆာက္ထားတဲ့ ဗိုလ္အုိက္ေဒါင္းရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးေလး ကို လြမ္းပါတယ္။ အဲဒီ႐ံုးေလးနားက ကြင္းျပင္မွာ ခ်ဳိင္းေထာက္ေလးေထာက္ကာေထာက္ကာနဲ႔ စၾကၤန္ေရွာက္ရင္း ပါတီ၊ ေဒသနဲ႔ လူထုအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြကို စဥ္းစားအေျဖရွာေနတတ္တဲ့ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းကို လြမ္းပါတယ္။ ဒိစခန္းနားက ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ စုေပါင္းေတာင္ယာကြင္းမွာ ဒီအခ်ိန္ဆို ရဲေဘာ္ေတြ ေပါင္းရွင္းေနၾကေရာေပါ့။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဥကၠဌႀကီးဗိုလ္ေ႐ႊြေအးက ေက်ာင္းသားႏုိင္ငံေရးက လာသူ ကယမ္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းကေတာ့ တကယ့္ကို လူမ်ဳိးစု လယ္သမားေခါင္းေဆာင္ပါ။ အခုေတာ့ သူ ကြယ္လြန္ခဲ့ေခ်ၿပီ။ သူ႔ဘ၀တသက္တာ သူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္လ်င္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။
 “ျပည္ရန္ေအး”ေစဖို႔ “ျပည္ရန္ေအး”စခန္းမွာ ႐ံုးဖြင့္ခဲ့သူ ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္း။ သူကြယ္လြန္ေသာ္လည္း သူ႔၀ိဥာဥ္က “ျပည္ရန္ေအး” တြင္ ရွိေနေပလိမ့္မည္။

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)

သတင္းေထာက္ေတြလႊတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ။

Wednesday, July 6, 2011

ဇူလိုင္(၇)ရက္ အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ကိုအတုယူၾက။

ဇူလိုင္(၇)ရက္ အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ကိုအတုယူၾက။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္အုပ္စုကိုနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့-
ညီအစ္က္ုရဲေဘာ္အေပါင္းတို့----------
ပထမဦးစြာဇူလိုင္(၇)ရက္အေရးေတာ္ပံုမွာက်ဆံုးသြားၾကတဲ့ က်ဳပ္တို့ရဲ့ ေနာင္ေတာ္ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္အေပါင္းကိုဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳလိုက္ၾကပါစို့။
က်ဳပ္တို့ေနာင္ေတာ္ရဲေဘာ္ၾကီးေတြဟာ ေသျခင္းတရားနဲ့က်ည္ဆံေတြ ၾကားကေန မတြန့္မဆုတ္စတမ္း က်ဳပ္တို့ရဲ့ နီေမာင္ရဲၾကြတဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုလႊင့္တင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။
က်ဳပ္တို့ေက်ာင္းသားေတြရဲ့တိုက္ပြဲအားလံုးကိုျပန္ၾကည့္။ေက်ာင္းသားဆိုတာအမွန္တရားရဲ့ ဘက္ေတာ္သားေတြျဖစ္တယ္။
ေက်ာင္းသားဆိုတာဖိႏွိပ္မႈကိုေတာ္လွန္သူမ်ားျဖစ္တယ္သလိုအမွန္တရားနဲ့တရားမွ်တမႈကလြဲျပီးဘာကိုမွမေတာင္းဆိုသူေတြျဖစ္တယ္။ကိုယ္က်ိဳး စြန့္အနစ္နာခံသူေတြျဖစ္တယ္။ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္အသက္စြန့္ရဲသူေတြ လည္းျဖစ္တယ္။
ရန္သူစစ္အုပ္စုဟာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကားေနတဲ့ေက်ာင္းသားထုကို စစ္တပ္အမိန့္ဆန္တဲ့ေက်ာင္းစည္းကမ္းေတြနဲ့ခ်ဳပ္ေနွာင္ဘို့ၾကိဳးစားခဲ့ၾက တယ္။ဒီလုပ္ရပ္ကိုေက်ာင္းသားထုကဆန့္က်င္ေတာ့သူပုန္ေတြရဲ့ ေျမ ေအာက္ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္စြပ္စြဲျပီးက်ဳပ္တို့ရဲ့သမဂၢအေဆာက္အဦကိုဗံုးခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။
၁၉၆၂ခုကတည္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ဒီသမိုင္းအရွိန္ဟာ အခု၂၀၁၀ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္တိုင္းအေပၚမွာသက္ေရာက္မႈရွိေနတာကို ရဲေဘာ္တို့အသိဘဲျဖစ္တယ္။က်ဳပ္တို့လက္ထဲကတိုက္ပြဲ၀င္ခြပ္ေဒါင္း အလံဟာ ရန္သူစစ္အုပ္စုကို က်ဳပ္တို့ေနာင္ေတာ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားရဲေဘာၾကီးမ်ားက တဟုန္ထိုးအေသခံထိုးခြပ္ရင္း လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တဲ့တိုက္ပြဲ၀င္အလံဆိုတာမေမ့ေစခ်င္ဘူး။
က်ဳပ္တို့ရဲ့သမိုင္း၀င္အေဆာက္အဦကို ဗံုးခါဲဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္က်ဳပ္တို့ရဲ့ သမဂၢစိတ္ဓါတ္ကိုေတာ့ေသေအာင္မသတ္ႏိုင္ခဲ့ေပဘူး။ကမာၻတည္သေရြ့ ေတာ္လွန္ရွင္သန္ေနမယ့္မြန္ျမတ္တဲ့စိတ္ဓါတ္ျဖစ္တယ္။အဲဒါဟာဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္စိတ္ဓါတ္ျဖစ္တယ္။
ရန္သူစစ္အုပ္စုဟာနက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းေကာက္က်စ္ယုတ္မာလာေလ သူ့အတြက္ေသတြင္းနက္လာေလပါပဲ။ဒီကေန့အေျခအေနကိုေလ့လာ ၾကည့္။ရန္သူစစ္အုပ္စုဟာေဆာက္တည္ရာမရေတာ့ဘဲအမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္နဲ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကိုအရူးအမူးအေသအေၾကတိုက္ခိုက္ေနတာေတြ့ရမယ္။ေထာင္ထဲကႏွစ္ၾကီးရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားလူမိုက္ေတြကို ေခၚျပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊အဖြဲ့ခ်ဳပ္စည္းရံုးေရးမူး ေတြကိုအေသရိုက္သတ္ခိုင္တဲ့လုပ္ရပ္ဟာေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမွာ ကမ္းကုန္ေနပါျပီ။
ေက်ာင္းသာေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း၊တပ္မေတာ္ကိုစတင္တည္ေထာင္သူ၊လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုဂဠဳန္ဦးေစာနဲ့အေပါင္းအပါေတြကလုပ္ၾကံခဲ့ၾကတယ္။ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုနအဖဗိုလ္သန္းေရႊတို့လူစုကလုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ဘို့ၾကိုးစားခဲ့ၾကတယ္။(ေမ-၃၀အာဇာနည္တို့ရဲ့ေသြးသမိုင္းဟာ ေမာ္ကြန္းတင္ျပီးျဖစ္တယ္)။
၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာမွာလူထုကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရတဲ့ဗုဒၵဘာသာ ရဟန္းေတာ္ေတြကိုအေသရိုက္သတ္ၾကတယ္။ဘုရားဌာပနာေတြကို လုယူသြားၾကတယ္။သံဃာေတာ္ေတြကိုသကၤန္းခၽြတ္လူ၀တ္လဲေစျပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်တယ္။(၂၀၀၈ခုႏွစ္သံဃာ့အာဇာနည္တို့ရဲ့သမိုင္း ေမာ္ကြန္းတင္ျပီးျဖစ္တယ္။)
ဒီအေျခအေနေတြေအာက္မွာ-က်ဳပ္တို့တြက္ခ်က္စဥ္းစားမႈမွန္သမွ်ဟာ ပိုမိုေစ့စပ္ဘို့လိုပါတယ္။စိတ္အားထက္သန္မႈနဲ့ဇြဲနဘဲရွိရွိဒီကေန့အေျခအ ေနကိုလက္ေတြ့က်က်အကဲျဖတ္ဘို့ရဲေဘာ္တို့ကိုေတာင္းဆိုပါတယ္။စိတ္ ရွည္ပါ၊သည္းခံပါ၊ေရရွည္အျမင္ရွိပါ၊တိုက္ပြဲ၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုမမွိတ္မ သုန္ဆုတ္ကိုင္ပါ။တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါကိုေမြးျမဴပါ။ေတာ္လွန္တရပ္ေအာင္ျမင္ဘို့ဆိုတာအေျခအေနေပါင္းစံုဘို့လိုအပ္ပါတယ္။-ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအားေပ်ာ့ေမွးမွိန္လာတဲ့အေျခအေနေအာက္မွာ က်ဳပ္တို့အဆင္းအရဲ၊အငတ္အျပတ္ခံကိုင္ဆြဲလာတဲ့အေတြးအေခၚဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္းပိုမိုထင္ရွားလာတယ္။
ရန္သူစစ္အုပ္စုဟာသူ့ရဲ့ထြက္ေပါက္ကိုဖြဲ့စည္းပံုအတုနဲ့စစ္အာဏာရွင္ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ဘို့က်ားကုတ္က်ားခဲလူျမင္မေကာင္းေအာင္ သိကၡာမဲ့စြာၾကိဳးပမ္းေနတာရဲေဘာ္တို့အသိပဲျဖစ္တယ္။
က်ဳပ္တို့အေနနဲ့---
လူသတ္ဂိုဏ္းစစ္အုပ္စုကိုတခုတည္းအင္အားၾကီးတဲ့ထုထည္နဲ့တိုက္ပြဲ၀င္ေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္။က်ဳပ္တို့ရဲ့ဦးတည္ခ်က္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လူသတ္ဂိုဏ္းစစ္အုပ္စုကိုတခုတည္းေသာ-မဟာဗ်ဴဟာနဲ့အနိုင္တိုက္ရမယ္။
က်ဳပ္တို့ဟာ-နယ္ခ်ဲ့ဆန့္က်င္ေရး၊ဖက္ဆစ္ဆန့္က်င္ေရး၊အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ဒီမိုကေရစီနဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေခတ္အဆက္ဆက္အသက္ေပးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ေနာင္ေတာ္ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ၾကီးမ်ားရဲ့တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္ကို ဦးလည္မသုံဆက္ခံထမ္းရြက္ၾကရမယ္။သူတို့လက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္ခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလဲကိုမယိမ္းမယိုင္ဆက္လက္ကိုင္ဆြဲတိုက္ပြဲ၀င္ၾကရမယ္။က်ယ္ျပန့္ၾကီးမားတဲ့အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာလူထုၾကီးဟာ က်ဳပ္တို့ရဲ့တိုက္ပြဲ ၀င္အင္အားေတြျဖစ္တယ္။
ရဲေဘာ္တို့------
၇-ရက္၊ ၇-လ၊၆၂ကို ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ၾကနဲ့။
ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ေက်ာင္းသားေတြရဲ့အရိုးတြန္လိမ့္မယ္။
ေမ-၃၀လူသတ္ပြဲကအာဇာနည္တို့ရဲ့အရိုးတြန္လိမ့္မယ္။
စက္တင္ဘာသံဃာ့အာဇာနည္တို့အရိုးတြန္လိမ့္မယ္။
ရန္သူစစ္အုပ္စုရဲ့အတုအေယာင္ဖြဲ့စည္းပံုနဲ့အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲကိုျခြင္းခ်က္မရွိဆန့္က်င္ၾက။
ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္-အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္အဓြန့္ရွည္ပါေစ။
အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္။

Friday, July 1, 2011

ကယန္းျပည္သစ္-ဒုဥကၠဌဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္ဆံုျဖစ္ခဲ့စဥ္က။

ကယန္းျပည္သစ္-ဒုဥကၠဌဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္ဆံုျဖစ္ခဲ့စဥ္က။
ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းႏွင့္က်ေနာ္တို့အလယ္ေခ်ာင္းမွာဆံုေတာ့သူေျပာတာကိုက်ေနာ္အမွတ္ရေနတယ္။အဲဒီေန ့ကသူ့အိမ္မွာက်ေနာ္တို့အလယ္ပိုင္းအလုပ္အဖြဲ့စေရာက္ေရာက္ျခင္း-သူကရန္သူနဲ့အပစ္ရရတဲ့အေၾကာင္းကိုက်ေနာ္တို့ကိုရွင္းျပတယ္။ေခါင္းက်ရည္ဦးရည္ကိုက်ေနာ္တို့ကိုတည္ခင္းတယ္။သူကစကားစေျပာတယ္-က်ေနာ္အပစ္ရပ္ရတဲ့သေဘာကေတာ့က်ားနဲ့ႏြားနဲ့ေပါင္းရတဲ့သေဘာပါဗ်ာ။ခင္ဗ်ားတို့ေက်ာင္းသားေတြေရာက္လာေတာ့က်ေနာ္တို့အတြက္ပိုေကာင္းတာေပါ့တဲ့။ေဒသဖြံ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ-ခင္ဗ်ားတို့ေက်ာင္းသားပညာတတ္ေတြရဲ့ပါ၀င္မႈကက်ေနာ္တို့အတြက္အေရးၾကီးပါတယ္။က်ေနာ့္တို့အဖြဲ့မွာပညာတတ္အေတာ္နည္းတယ္ဗ်။က်ေနာ္သူေျပာေနတာကိုနားစိုက္ေထာင္ရင္းသူ့ေျခတဘက္ကိုေငးစိုက္ၾကည့္ေန၇င္းအေတြးက-က်ေနာ္ဖမ္းယူခဲ့ေသာေၾကးနန္းကိုက်ေနာ္ျပန္ေတြးမိေနသည္။ထိုေန့က-အထူးေဒသတြင္ေကအန္ယူႏွင့္ကယန္းျပည္သစ္တို့နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ေကအန္ယူႏွင့္ကယန္ျပည္သစ္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသည္နန္းခ်ိဳေခ်ာင္းတေလွ်ာက္အျငင္းပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအခ်ိန္က်ေနာ္တို့မကဒတဗဟိုအလုပ္အဖြဲ့သည္အပစ္အခတ္မရပ္ထားေသာအထူးေဒသတြင္တာ၀န္က်ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ထိုအထူးေဒသထဲမွေကအန္ယူတပ္မဟာ(၂)သံေတာင္တပ္ခြဲ(၃)မွဗိုလ္အားဒီတို့ကလက္နက္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို့ကလည္းထိုလက္နက္နွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္သည့္အဖြဲ့ေတြႏွင့္ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေနရသည့္အခ်ိန္။ရန္သူမွထိုအဖြဲ့မ်ားကိုနယ္ေျမစိုးမိုးရန္အတြက္မိမိတို့အလုပ္အဖြဲ့မ်ားကိုအထူးေဒသဂြင္ထဲမွထြက္ခြာသြားရန္စာျဖင့္တမ်ိဳး၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္တသြယ္ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္က်ေနာ္တို့မွာျပန္ဆုတ္လွ်င္က်ေနာ္တို့ဆုတ္လမ္းကိုရန္သူႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရယူထားေသာဗိုလ္အားဒီတို့အဖြဲ့မွသံေတာင္ျမိဳ့နယ္ေသာက္ေရခပ္ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္တြင္ဗ်ဴဟာအလိုက္တပ္ဆြဲေနရာယူထားျပီးက်ေနာ္တို့ျပန္ဆုတ္လွ်င္အရွင္ဖမ္းရန္အသင့္ျဖစ္ေနသည္။ေျမာက္ဘက္ကိုဆုတ္လွ်င္မႏၱာေလးတိုင္းထဲတြင္ကယန္းျပည္သစ္တပ္မေတာ္ရွိသည္။ထိုအဖြဲ့မွလည္းရန္သူ၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္သစ္ကြင္းမ်ားကိုခ်ဲ့ထြင္ရန္ေကအန္ယူႏွင့္အျငင္းပြားေနခ်ိန္တြင္ေကအန္ယူမွကိုၾကီး(ယခုလက္နက္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူသြားေသာ)မိုင္းဆရာမွစာျဖင့္ကယန္းျပည္သစ္တပ္မေတာ္သို့ေကအန္ယူ၏သစ္ကြင္းသို့သစ္မ်ားမခုတ္ရန္ေပးပို့ထားသည္။ထိုအခ်ိန္ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းမွာကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၏အတြင္းေရးမႈးတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။သူရံုးထိုင္သည့္ေနရာသည္အလယ္ေခ်ာင္းရြာတြင္ျဖစ္သည္။အလယ္ေခ်ာင္းရြာသည္ေကအန္ယူႏွင့္ကယန္းျပည္သစ္တို့(၂)ဖြဲ့နယ္စပ္ျဖစ္သည္။ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းသည္ေကအန္ယူ၏တားျဖစ္စာကိုအေလးမထားပဲသစ္ကြင္းကို၄င္းကိုယ္တိုင္ဆင္းျပီးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္စဥ္က်ြန္းသစ္မ်ားခုတ္ထားေသာသစ္တ့ုးမ်ားေအာက္တြင္ေကအန္ယူမွအသင့္ေထာင္ထားေသာမိုင္းကိုနင္းမိျပီးေျခတဘက္ျဖတ္လိုက္ရသည္။ထိုသို့ျဖတ္လိုက္ရသည္မ်ားကိုလည္းက်ေနာ္တို့အားစိတ္မေကာင္းစြာေျပာျပ၏။-ေအးဗ်ာ-က်ေနာ္တို့ရန္သူနွင့္စစ္တိုက္ျပီးဒါဏ္ရာမရပဲကိုယ့္တိုင္း၇င္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကမွက်ေနာ့္ေျခတဘက္ျဖတ္လိုက္ရတာကေတာ့အေတာ္ကိုစိတ္မေကာင္းစရာပဲဟုေျပာျပ၇ွာသည္။ထိုေန့ကဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းမိုင္းထိတာကိုက်ေနာ္အရင္းဆံုးေၾကးနန္းဖမ္းယူရရွိသည္။မေန့က၀က္ဆိုက္တခုမွာ-ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းသတင္းကိုဖတ္လိုက္ရေတာ့
-ေၾသာ္--ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းေတာင္ကြယ္လြန္သြားျပီပဲလို့စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းနွင့္က်ေနာ္အမွတ္ရစရာေလးေတြေျပာျပဦးမည္။က်ေနာ္တို့ကယန္းျပည္သစ္သို့အေျခအေနအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေရာက္ရွိသါားခဲ့ၾကသည္။ထိုအခ်ိန္က်ေနာ္ႏွင့္ရဲေဘာ္ဂုရု(ခ)ျမင့္ေအာင္(ကေလာင္အမည္-ပြင့္သစ္ကရိန္ကန္)ႏွင့္က်ေနာ္နိုင္ငံေရးစကားေတြေဆြးေႏြးေနတာကိုဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းမွတဘက္အခန္းမွေနျပီးနားေထာင္ေန၏။မၾကာပါ-သူက်ေနာ္တို့(၂)ေယာက္စကားေျပာသည့္အခန္းကိုေရာက္လာျပီးခင္ဗ်ားတို့စကားေျပာတာကိုက်ေနာ္နားေထာင္ေနတာ။ေကာင္းပါတယ္ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနားေထာင္ရတာက်ေနာ္ေတာင္၀င္ေဆြးေႏြးခ်င္လို့ထလာတာ။က်ေနာ္တို့ကအဖြဲ့အစည္းတခု၏အတြင္းေရးမႈးဆိုေတာ့အားနာတာေပါ့။သူလာေတာ့က်ေနာ္တို့လည္းေဆြးေႏြးတာေတြရပ္သြားပါသည္။ထိုအခါဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းက-က်ေနာ့္ကိုခင္ဗ်ားတို့ဘာမွအားမနာနဲ့က်ေနာ္လည္းခင္ဗ်ားတို့လိုပဲ။က်ေနာ္ကလူငယ္ေတြနဲ့ရင္းႏွီးေတြ့ဆံုေဆြရတာကိုၾကိုက္တယ္။ဆက္ေျပာပါ-ဆိုျပီးသူ့အခန္းထဲမွေခါင္းက်ရည္ဗူးကိုယူလာျပီးက်ေနာ္တို့အတူတကြေသာက္ၾကေျပာၾကအမွတ္ရမိေနသည္။


 ေနာက္တခါသူနွင့္ဆံုျဖစ္သည္က-ကယန္းျပည္သစ္စစ္ဦးစီခ်ဳပ္အိမ္တြင္ျဖစ္သည္။စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုကယန္းရဲေဘာ္ေတြကအေတာ္ခ်စ္ေၾကာက္ၾကသည္။စစ္ဦးစီခ်ဳပ္ကလည္းသူ့ကင္းတပ္ကိုစစ္စည္းကမ္းျဖင့္စနစ္တက်ကိုင္တတ္သည္။က်ေနာ္က-ထိုအခ်ိန္တြင္ထိုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးတြင္ဆက္သြယ္ေရးဗိုလ္ေလးအျဖစ္တာ၀န္ေပးခံထားရသည့္အခ်ိန္။လိြဳင္ေကာ္မွစစ္ဦးစီခ်ဳပ္ကားျဖင့္ျပန္လာျပီဟုအသံၾကားသည္ႏွင့္သူ့ကင္းတပ္ရွိရဲေဘာ္မ်ားမွာ-ေတြ့ရာေနရာကအတင္းထျပီးရိုးေကာကြင္းကိုေသနတ္ဆြဲျပီးသတိဆြဲရပ္ေနရသည္။စစ္ဦးစီခ်ဳပ္ကားျခံ၀င္းထဲ၀င္၀င္လာျခင္းကင္းတပ္မွေသနတ္ေျမွာက္အေလးျပဳပံုစံျဖင့္နားရြက္မလႈပ္တမ္းရပ္ေန၇သည္။လာျပီးတန္းမစီတဲ့သူေတြကိုစာရင္းေကာက္ျပီးအပစ္ေပးတတ္သည္။အပစ္ေပးခံရသည္ကင္းတပ္ရဲေဘာ္အခ်ိဳ့ကိုအပစ္ေပးသည့္အေနျဖင့္-ေျပာင္းဖူးတခင္းနႈတ္ခိုင္းသည္။ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ထိုေန့က-စစ္ဦးစီခ်ဳပ္မွက်ေနာ္ေနသည္က်ေနာ့္ရ့ုးခန္းဘက္သို့တခ်က္လွည့္ၾကည့္သြားသည္။သူ့အိမ္ေပၚေရာက္ေရာက္ျခင္းအိမ္ေပၚတြင္ေရာက္ရွိေနသာနိုင္ငံေရးမႈး၊ကယန္းျပည္သစ္အတြင္းေရးမႈးဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းနွင့္စစ္ေရးခ်ဳပ္တို့ေရာက္၇ွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။သူ့တို့အေရးၾကီးသည့္ကိစၥေဆြးေနြးျပီးစအခ်ိန္ျဖစ္မည္။စစ္ဦးစီကေဆြးေႏြးျပီးျပီးခ်င္းဘီယာေသာက္တတ္သည္။ဘီယာေထြလာလွ်င္စိတၾကမ္းသည္။သူမူးလွ်င္အထိမ္းရအေတာ္ခက္သည္။သူမူးသည့္အခ်ိန္-က်ေနာ့္အားသူ့ရံုးေပၚမွရဲေဘာ္တသီးအားအေခၚေစလႊတ္ျပီးသူ့ထံလာရန္ဆိုသည့္နွင့္က်ေနာ္လည္းေၾကးနန္းစာအုပ္ေလးကိုင္ျပီးရံုးေပၚကိုတက္သြားျပီဖမ္းယူ၇ရွိေသာေၾကးနန္းမ်ားကိုသူ့အားျပသည္။သူလက္မွတ္ထိုးျပီးက်ေနာ့္ကိုရစ္ေထါေနသာအၾကည့္ျဖင့္ၾကည္ေနသည္။က်ေနာ္မွျပန္မည္အျပုတြင္-ခင္ဗ်ားခဏေနဦးခင္ဗ်ားကိုက်ေနာ္ေမးစရာ၇ွိတယ္။ထိုသို ့ေျပာေနခ်ိန္တြင္အခန္းထဲတြင္အတြင္းေရးမႈး၊စစ္ေရးခ်ဳပ္၊နိုင္ငံေရးမႈတို့၇ွိၾကသည္။


 စစ္ဦးစီမႈးက-ခင္းဗ်ားကိုက်ေနာ္ၾကည့္ၾကည့္ေနတာက်ေနာ့္ကယန္းရဲေဘာ္အားလံုးက်ေနာ္တို့ကယန္းျပည္သစ္အလံကိုေန ့စဥ္အေလးျပဳၾကတယ္။က်ေနာ္လာလွ်င္သတိဆါဲအေလးျပဳၾကတယ္။ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္လို့က်ေနာ့္ကိုအေလးမျပဳတာလဲ။ခင္ဗ်ားမွာအပစ္ရွိလားမရွိဘူးလား-ေမးလာသည္။က်ေနာ္လည္းအေတာ္ျဖံုသါားသည္။ကိုယ့္ေရွါမွာစံနမူနာေတြကကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတြ့ေတြ့ေန၇ေတာ့။တဘက္တြင္ကယန္းျပည္သစ္အတြင္းေရးမႈးမ်က္ႏွာကိုၾကည့္ေတာ့က်ေနာ့္ကိုအေတာ္အားနာေနသည့္ပံုေဆာင္ျပီးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာပံု၊ဆိုပံုကိုမနွစ္ျမိဳ့သည့္အေနအထားျဖစ္ေနသည္။သို့ေသာ္ျပဳံးျပံဳးနွင့္။
က်ေနာ့္အေနျဖင့္စစ္ဦးစီးအေမးကိုက်ေနာ္ရွင္းလင္း၇ေတာ့မည္။ရွင္းလင္းျပီးရင္ေရွ့ကလူေတြအတိုင္းပစ္ဒါဏ္ေပးသီးမည္။သို့ေသာ္မတတ္ႏိုင္က်ေနာ္ယ့ုၾကည္ခ်က္ကိုေတာ့က်ေနာ္ဘယ္အရာႏွင့္မွမလဲႏိုင္ဘူး။ထိုဝ့ုၾကည္ခ်က္ကိုအသက္ႏွင့္လဲျပီးကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ရမည္ဆိုသည့္အသ္က်ေနာ့္ကိုယ္က်ေနာ္ျပဌာန္းရပ္တည္လိုက္သည္။


ဒီလိုပါစစ္ဦးစီမႈး-
(၁)က်ေနာ္တို့ဟာအေျခအေနအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ကယန္းျပည္သစ္မွာေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။
ကယန္းျပည္သစ္ႏွင့္က်ေနာ္တို့ABSDFအလယ္ပိုင္းအလုပ္အဖြဲ့(၂)ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ေတြခ်မွတ္ျပီးကယန္းျပည္သစ္
၏ေဒသဆိုင္ရာဖြံ့ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာပါ။
(၃)က်ေနာ္တို့ဟာအေျခအေနအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ကယန္းျပည္သစ္ဘက္တံဆိပ္ကိုတပ္ဆင္ေနရေပမယ့္က်ေနာ္တို့ဟာ
ကယန္းျပည္သစ္ကေပးအပ္တဲ့တာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။
(၄)ဒါေပမယ့္က်ေနာ္တို့ဟာ၁၉၈၈ခုႏွစ္လူထုအေရးေတာ္ပံုမွေပါက္ဖြားလာတဲ့ေက်ာင္းသားရဲဘာ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို့မွာေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆိုတဲ့မိခင္အဖြဲ့အစည္း၇ွိပါတယ္။က်ေနာ္တို့ေတာထဲကိုထြက္လာတာ
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ့အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကိုျမတ္ႏိုးလို့၊ဦးတည္ခ်က္(၄)ရပ္ကိုၾကိုက္လို့
စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရးကိုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လမ္းစဥ္နဲ့တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့အဖြဲ့အစည္းျဖစ္ပါတယ္
။ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟာလူမ်ိဳးတမ်ိဳးကိုအေျခမခံဘူး၊
ဘာသာတခုကိုအေျခမခံဘူး၊
အားလံုးကိုယ္စားျပဳတဲ့အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကိုကိုင္ဆြဲေနတဲ့အဖြဲံအစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္
လမ္းစဥ္ကိုက်ေနာ္အသက္လဲထမ္း၇ြက္ဖို့ပိုင္းျဖတ္ျပီးထားပါ။
(၅)ထို့ေၾကာင့္စစ္ဦးစီမႈးအေလးျပဳခိုင္းသည့္ကယန္းျပည္သစ္အလံေတာ္ကို
က်ေနာ္အေလးမျပဳတာဟာက်ေနာ္ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖစ္တယ္။
က်ေနာ္ဟာကယန္းျပည္သစ္၏ရဲေဘာ္မဟုတ္ဘူး။
ကယန္းျပည္သစ္ကိုက်ေနာ္မဟာမိတ္အဖြဲ့အစည္းအေနျဖင့္ေလးစားတယ္။
သို့ေသာ္က်ေနာ္အေလးမျပဳခ်င္တာကိုဆက္လက္ျပီးအေလးျပဳခိုင္မည္ဆိုပါက
က်ေနာ့္အသက္သာအေသခံသြားမည္။
က်ေနာ္တို့အသက္ေတြ၊ေခ်ြးေတြ၊ရဲေဘာ္ေတြေပးဆပ္ခဲ့ၾကတဲ့သမိုင္း၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလံကလြဲျပီး
မည္သည့္အလံေတာ္ကိုမွအေလးျပဳဘို့မရွိပါဘူး။ဒီလိုေျပာလို့စစ္ဦးစီးမႈးအေနျဖင့္က်ေနာ့္ကို
လက္ထဲကေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္မည္ဆိုလဲပစ္သတ္လိုက္ပါက်ေနာ့္အေနျဖင့္အဆင့္သင့္ပါဟု
က်ေနာ္ေျပာလိုက္ရာေဘးတြင္ထိုင္၍နားေထာင္ေနေသာဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းမွ
က်ေနာ့္ကိုၾကည့္ျပီးေခါင္းတျငိမ့္ျငိမ္ျဖင့္-ေနာက္စစ္ဦးစီးမႈးကိုကယန္းဘာသာျဖင့္
ဘာေတြေျပာေနမွန္းက်ေနာ္မသိေတာ့။က်ေနာ္လည္းျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ကြာဆိုျပီးေျပာခ်လိုက္သည္။
ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းမွက်ေနာ့္ကိုလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျပီး-ခင္ဗ်ားအဲဒီလိုစိတ္ဓါတ္ကိုက်ေနာ္ေလးစာပါတယ္လို့ေျပာသည္။
 ေၾသာ္-ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းေရ-အခုေတာ့ရဲေဘာ္ၾကီးကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္အထူး၀မ္းနည္းပါသည္။
ဘာေတြဘယ္လိုပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့က်ေနာ္တို့ခင္ဗ်ားတို့ဟာတခ်ိန္တုန္းကေတာ္လွန္ေရး
တိုက္ပြဲကာလေတြမွာအတူတကြျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြအျဖစ္က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ၇ွိေနဆဲပါ။
ဗိုလ္အိုက္ေဒါင္းေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစၾကာင္းဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။
က်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္အတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကကြဲရပါေၾကာင္းအေ၀းတေနရာမွေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

တခ်ိန္က
-ရဲေဘာ္ႏြမ္ဂ်ာ။

ကခ်င္လြတ္လပ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္အပစ္ရပ္ေရးပဏာမေဆြးေႏြးပြဲဗီဒီယို။